Julkinen hallinto digitalisoituu

Helppoa asiointia viranomaisen kanssa

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisointia ja sähköistä asiointia Suomessa. Sen vastuulla olevien kokonaisuuksien häiriötön ja sujuva toiminta on yhteiskunnalle elintärkeää.

QPR:n ratkaisu julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin hallintaan on Arkkitehtuuripankki. 

QPR tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessien louhinnan sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

Asiakashyödyt

  • Suorat kustannussäästöt, sekä rahallinen että ajallinen hyöty
  • Yhteisen kehittämisen kielen syntyminen on helpottanut ymmärtämistä ja ohjeistusta
  • Viranomaisasiointi on yksinkertaistunut ja tehnyt siitä turvallisempaa

 

 

Palvelut - DVV - Julkinen sektori

Väestörekisterikeskuksen eli 1.1.2020 alkaen Digi- ja väestötietoviraston hankepäällikkö Annette Hotari kertoo seuraavassa SuoPa -hankkeen etenemisestä QPR:n konsulttien asiantuntemusta hyödyntäen.

Asiakascase: SuoPa-hanke

"Kokonaisarkkitehtuuri tarjoaa ketterän ja tarkentuvan tavan kuvata organisaation toimintaa ja toimintaympäristöä. QPR:n ohjelmistojen ja palveluiden avulla se pystytään toteuttamaan joustavasti ja ketterästi.”

- Hannu Ojala, kehityspäällikkö, Väestörekisterikeskus

Väestörekisterikeskuksen asiakastarina

Tuotteet ja ratkaisut:

  • QPR EnterpriseArchitect
  • Kokonaisarkkitehtuuri
  • Prosessijohtaminen
  • Tiedonhallintalaki, digipalvelulaki
  • Konsultointipalvelut