Asiakastarina: Vero

Sujuvat ja tehokkaat prosessit auttavat Verohallintoa saavuttamaan  tavoitteensa

"Prosessityön voima on yhteinen kieli sekä yhteinen tapa kommunikoida ja mallintaa asioita. Yhteinen tapa mahdollistaa helpon siirtymisen alueelta toiselle, ja kaikki sidosryhmät ymmärtävät nyt paremmin mitä liiketoiminnassa tapahtuu."

- Anssi Sahlman, johtaja, Verohallinto

hero shape visible on mobile
hero image banner

Verohallinto rakentaa digitaalista menestystarinaansa QPR:n kanssa

Verohallinnon prosessien tehostamistyössä on kartoitettu yhtenäinen kokonaiskuva nykytilasta ja tavoitetilasta. Verohallintoon hankittiin QPR:n työkalut, jotka auttoivat
ymmärtämään prosessien pullonkaulat, tietojärjestelmien päällekkäisyydet ja kehitettiin orgaanisaatiolle yhteinen kieli sekä yhteinen tapa kommunikoida ja mallintaa asioita.

"QPR:n työkalut ja konsultointipalvelut ovat merkittävästi auttaneet Verohallintoa tehostamaan toimintaansa, ja sitä kautta helpottamaan asiakkaiden asiointia"

Haasteet

  • Vanhat tietojärjestelmät ja toimintatavat
  • Liikaa manuaalisia työvaiheita
  • Kokonaiskuva prosesseista ja tietojärjelmistä puuttuivat

Ratkaisu

  • QPR EnterpriseArchitect käyttöön
  • QPR julkaisualusta käyttöön
  • QPR:n konsultointipalvelut tukemaan uuden ratkaisun rakentamista

Liiketoimintahyödyt

  • Saatiin yhtenäinen kokonaiskuva prosesseista
  • Tehokkuus, toimintavarmuus ja motivaatio paranivat huomattavasti yhteisen kielen ja selkeiden prosessien kautta
  • Asiakastyytyväisyys lisääntyi
  • Tuotiin robotiikkaa rutiineihin

Haluatko kuulla lisää?

Ota meihin yhteyttä - autamme mielellämme!