Strategian toimeenpano

Anna strategian ohjata toimintaasi

Strategian toimeenpanoon liittyy monia päivittäisiä toimintoja, jotka täytyy yhdenmukaistaa haluttujen tulosten saavuttamiseksi. QPR tarjoaa asiakkaille ohjelmistoratkaisun, joka yhdistää päivittäiset toimenpiteet organisaation strategian kanssa tasapainotetun tuloskorttijärjestelmän (Balanced Scorecard) avulla. Samalla organisaation viestintä ja yhteentoiminta kehittyvät.

hero shape visible on mobile
hero image banner

Miten voimme auttaa

Icon-one

Kuljemme rinnallasi jokaisessa strategian toimeenpanon vaiheessa

Icon-two-1

Johtamaan ja seuraamaan organisaation suorituskykyä ja strategian jalkauttamista

Icon-three-1

Suunnittelemaan, viestimään ja monitoroimaan tehokkaasti

Icon-four-1

Ottamaan haltuun ohjelmiston, joka on nopea asentaa, helppo käyttää ja ylläpitää

Strategian toimeenpano QPR:n tapaan

Linkitä päivittäiset toimintosi strategiaan

Strategian jalkauttaminen sisältää monia arkisia toimenpiteitä, jotka pitää yhdenmukaistaa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Suljettu johtamisjärjestelmä

Laajenna Balanced Scorecard -mittaristo kattavaksi, suljetuksi johtamisjärjestelmäksi, viesti tehokkaammin ja toimi yhteistyössä.

Kommunikaatio on avainasemassa

Muunna organisaatiosi strategiset päätökset tavoitteiksi, päämääriksi, aloitteiksi ja toimenpiteiksi. Seuraavassa vaiheessa voit toteuttaa ne koko organisaatiosi voimalla, ja tehdä visiostasi todellisuutta.

QPR auttaa tavoitteiden maaliin viemisessä

Meillä on työkalut ja asiantuntemus kaikenlaisten strategian toimeenpanon ratkaisujen maaliin viemiseksi aina strategian määrittelemisestä sen jalkauttamiseen ja seurantaan. Alla on esimerkki, kuinka tulkitsemme Dr. Kaplanin ja Dr. Nortonin yhteistyössä kehittämää
Execution Premium Process (XPP) -prosessia.

Miten eteenpäin

Ensimmäinen askel

Strategian kehittäminen

Hyödynnä mallinnusohjelmistojamme strategian dokumentointiin ja visualisointiin. Annamme käyttöösi valmiit mallipohjat.

Toinen askel

Tee strategiastasi ymmärrettävä

Määrittele ensin päämäärä ja strategiset tavoitteet, sitten mittarit ja aloitteet, sen jälkeen voit pääset kehittämään dashboardeja. Kaiken tämän teet suorituskyvyn johtamisen ratkaisumme avulla.

Kolmas askel

Linjaa organisaatiosi

Luo hierarkisia mittaristoja ja porrasta KPIt alas yritystasolta yksikkö-, osasto-, tiimi- ja jopa henkilötasolle.

Neljäs askel

Suunnittele toimenpiteet

Mallinna strategiasi ydinprosessit. QPR tarjoaa asiakkaille myös prosessijohtamisen ja kokonaisarkkitehtuurin mallinnuspalveluita.

Viides askel

Jalkauta strategia

Julkaise heti uudet tavoitteet ja toimintatavat koko henkilökunnallesi web-portaalimme avulla. Järjestelmä kerää tietoa päivittäisten toimintojenne suorituskyvystä.

Kuudes askel

Monitoroi ja opi

Automaattinen suorituskykyraportointi mahdollistaa liiketoiminnan ja strategian toimeenpanon arvioinnin, ja samalla tunnistat kehityskohteita.

Seitsemäs askel

Testaa ja mukauta

Varmista kerättyjen oivallusten avulla, että strategiasi toimii. Oppimasi perusteella voit taas aloittaa uuden strategiajohtamisen syklin!

30 vuotta konsultointiosaamista

Kokeneet konsulttimme ovat monien viitekehyksien, metodologioiden ja teollisuudenalojen asiantuntijoita. Julkiselta sektorilta meillä on vahva asiantuntemus ja kokemus. Asiantuntijamme ovat palveluksessasi perusratkaisumalleista jatkuvan parantamisen ratkaisujen rakentamiseen.
shape left shape right

Ratkaisukonsultointi

Ratkaisun osa-alueiden määrittely ja laajentaminen konsultoinnin ja ohjelmistojen avulla.

Sisältökonsultointi

Haluttujen keskeisten suorituskykymittareiden ja tuloskorttien määrittely, sekä dashboardien suunnittelu.

Tekninen konsultointi

Ohjelmiston asennus ja konfigurointi, käyttöönottoon liittyvät integraatiot ja ratkaisun mukauttaminen käyttötarpeiden mukaan.

Koulutus ja käyttöönoton opastus

Tarjoamme räätälöitä koulutusta eri käyttäjäryhmille ohjelmistoihimme, sekä eri viitekehyksiin ja metodologioihin liittyen.

QPR ohjelmistot

Ohjelmistomme tukevat monin tavoin strategian toimeenpanoa.
Yhdessä niistä muodostuu hyvin laaja alusta strategian jalkauttamiseen.

QPR Metrics

Strategian toimeenpanon ratkaisumme ytimessä ovat suorituskyvyn johtamisen erityisominaisuudet KPI-mittareille, tavoitteille, dashboardeille jne. Laskeutuu KPI-tasolle, nostaa tietoa ylätasolle.

QPR ProcessDesigner

Ohjelmistomme prosessien mallinnukseen opastaa uusien työtapojen tunnistamiseen ja kehittämiseen. Integroituu dokumentinhallintajärjestelmäsi kanssa, jalostaa työohjeet ja mallipohjat tarkemmaksi ohjeistukseksi.

QPR EnterpriseArchitecture

Jos haluat mallintaa muutakin, kuin pelkkiä prosesseja liiketoimintasi kehittämiseksi, voit hyödyntää kokonaisarkkitehtuurin mallinnustyökaluamme. Linkitä tieto-, applikaatio- ja teknologiasalkkusi liiketoimintaan.

QPR BusinessPortal

Julkaise strategia, KPIt ja uudet liiketoimintamallit käyttäjäystävällisen web-portaalin kautta. Räätälöimme sen organisaatiosi näköiseksi; QPR BusinessPortal mahdollistaa uuden tavan liiketoimintojesi analysointiin modernien ja intuitiivisten UX-ominaisuuksien kautta.

QPR ProcessAnalyzer

QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistomme tarjoaa välineet prosessien suorituskyvyn monitorointiin - elintärkeä toiminto, joka usein vastaavista ratkaisuista puuttuu. QPR:n patentoitu prosessilouhinta-teknologia analysoi ja visualisoi liiketoimintaasi jatkuvalla syötöllä prosessien KPI-lukujen monitoroimiseksi. Saat käyttöösi valmiit konnektorit kaikkiin suurimpiin järjestelmiin, kuten SAP, Oracle ja ServiceNow.

 

Haluatko kuulla lisää?

Kerromme mielellämme lisää strategian toimeenpanon konseptistamme.