Lyhyesti

QPR Software Oyj

Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja ja palveluja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa.


Lyhyt historia

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) on perustettu vuonna 1991. QPR on johtanut ohjelmisto- ja palveluinnovaatioita, jotka ovat tuottaneet konkreettisia prosessinäkemyksiä asiakkaille ympäri maailmaa jo yli kolmen vuosikymmenen ajan.

Tarjoomamme

Tarjoamme asiakkaille tehokkaat välineet mallintaa, mitata ja analysoida organisaatioiden toimintaa. Tämä avaa asiakkaille näkyvyyden heidän toimintaansa, mikä mahdollistaa toiminnan tehostamisen ja parantamisen nopeasti ja vaikuttavasti. 

Prosessianalyysiohjelmistoissa olemme Pohjoismaissa markkinajohtaja ja yksi maailman edistyneimmistä yhtiöistä. Yhdysvaltain patenttiviranomainen on myöntänyt kaksi patenttia teknologiallemme, johon ohjelmistomme perustuu. 

Kansainvälisillä markkinoilla toimimme sekä suoramyynnin että monipuolisen ohjelmistojen jälleenmyyntiverkostomme kautta. 

Meidän missiona on auttaa organisaatioita lisäämällä prosessien ja liiketoimintojen läpinäkyvyyttä, varmistamalla niiden vaatimustenmukaisuus, sekä tuomalla ohjelmistojen mahdollistaman älykkyyden avulla parempaa tehokkuutta ja johdettavuutta liiketoiminnan kestävään kehitykseen. Teemme sen innovoimalla, kehittämällä ja toimittamalla ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen.

Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman konsultointipalveluita. Tarjoamalla organisaatioille teknologioita ja menetelmiä, joilla näkymätön saadaan näkyväksi ja tuntematon hallittavaksi, voivat he saavuttaa jatkuvia tuloksia nopeiden voittojen sijaan.