Johtoryhmä

Heikki Veijola

Tiedot

s. 1970

CEO

Yhtiön toimitusjohtaja alkaen maaliskuu 2023 ja johtoryhmän jäsen alkaen maaliskuu 2023. 

Veijola on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM, Turun kauppakorkeakoulu) pääaineenaan kansainvälinen markkinointi. 

Vastuualue

Veijola vastaa toimitusjohtajana yhtiön kehittämisestä ja juoksevan hallinnon hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Veijolan vastuulla on myös yhtiön edustaminen, operatiivinen päivittäinen johtaminen, myynnin ja kumppaniliiketoiminnan toiminnot, talous- ja rahoitusasiat, henkilöstöasiat sekä hallitukselle kuuluvien päätösten valmistelu ja niiden käytäntöönpano.
 

Kokemus

Veijola on ennen QPR:lle siirtymistä toiminut Enreach Oy:n kansainvälisen kumppaniliiketoiminnan johtajana ja johtoryhmän jäsenenä vastaten muun muassa liiketoiminnoista Microsoft ja Salesforce -ekosysteemeissä sekä yhteistyöstä systeemi-integraattoreiden, konsulttien ja muiden strategisten kumppanuuksien kanssa erityisesti Pohjois-Euroopassa. Ennen tätä Veijola toimi Enreach Oy:n myyntijohtajana. 

Veijolalla on vahva kokemus myynnin, kansainvälisen kasvun, kumppaniekosysteemien ja pilvi- ja SaaS (Software as a Service) liiketoimintojen rakentamisesta ja uudistamisesta. Veijola on myös työskennellyt uransa aikana 11 vuoden ajan Suomen suurimmassa markkinointialan yhtiöryhmässä Salomaa Groupissa KASKI Agencyn ja mainostoimisto Adsek Oy:n toimitusjohtajana johtaen yhtiöt läpi kahden muutostransformaation. 

Mervi Kerkelä-Hiltunen

Tiedot

s. 1975

CFO

Johtoryhmän jäsen alkaen elokuu 2022

Mervi on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän on lisäksi suorittanut Finance Executive -ohjelman Aalto yliopistossa ja Hyvä Hallituksen Jäsen (HHJ) koulutuksen.

Vastuualue

Mervi vastaa QPR Softwaren taloudesta ja hallinnosta, mukaan lukien ulkoinen ja sisäinen raportointi, liiketoiminnan taloudellisen tuloksen seuranta ja ohjaus, pääoman kohdistaminen sekä hankintatoiminta. Lisäksi hän valvoo sijoittajasuhteita, sisäpiiriohjeen noudattamista, riskienhallinnan koordinointia ja treasury-toimintoja.

Kokemus

Mervillä on yli 20 vuoden talous- ja johtamiskokemus teknologia- ja teollisuustoimialalta, B2B-liiketoiminnasta, sekä konsultoinnista.
Viimeisimpänä Mervi on vastannut Deloitten Finance ja Performance alueen konsultointiliiketoiminnasta, sekä CFO programin paikallisesta koordinoinnista. 

Ennen Deloittea, Mervi teki pitkän uran Nokialla useissa globaaleissa talousjohdon tehtävissä Nokia Groupin finance transformation’sta vastaavana johtajana, finance process ownerina, sisäisen raportoinnin johtajana, Intian matkapuhelintehtaan ja yhtiön talousjohtajana sekä hallituksen puheenjohtajana.

Matti Erkheikki

Tiedot

s. 1978

Chief of Strategy, Partnerships & Alliances

Johtoryhmän jäsen heinäkuusta 2007 lähtien.

Erkheikki on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri.

Vastuualue

Matti Erkheikki vastaa prosessien analysointi- ja mittarointiratkaisujen globaalista myynnistä ja toimituksista, sekä kansainvälisen myyntikanavan kehittämisestä.

Kokemus

Matti Erkheikki on ollut QPR:n palveluksessa vuodesta 2002 ensin konsulttina osallistuen QPR:n toimitusprojekteihin sekä kotimaassa että kansainvälisesti, vuonna 2005 yrityksen kehityspäällikkönä ja vuonna 2006 USA:n ja Kanadan toiminnoista vastaavana aluejohtajana Kaliforniassa QPR:n Yhdysvaltain tytäryhtiössä. Vuosina 2007 – 2014 hän vastasi QPR:n Suomen liiketoiminnasta ja vuosina 2012 – 2014 myös globaalista OEM-liiketoiminnasta.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Erkheikki työskenteli tammikuusta 2017 lähtien SVP:nä prosessilouhinta- ja strategiajohtamisliiketoiminnassa. Erkheikki on myös vastannut SAP-ratkaisujen myynnistä ja toimittamisesta Suomen markkinoilla.

Tero Aspinen

Tiedot

s. 1985

VP, Lähi-idän liiketoiminta

Johtoryhmän jäsen alkaen tammikuu 2017

Tero Aspinen on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri.
 

Vastuualue

Tero Aspinen vastaa suorituskykyjohtamisen ratkaisujen kehityksestä ja myynnistä globaalisti sekä QPR:n koko liiketoiminnasta Lähi-idän markkina-alueella.

Kokemus

Tero Aspinen on ollut QPR:n palveluksessa useissa eri rooleissa vuodesta 2008. Hän on osallistunut yli 100:an asiakastoimitukseen, joissa eri organisaatiot ovat ottaneet käyttöön QPR:n ratkaisuja. Ennen nykyistä tehtäväänsä Aspinen toimi Lähi-idän liiketoiminta- ja suorituskyvynhallintaratkaisujen johtajana (2017-2022).

Pekka Keskiivari

Tiedot

s. 1964

CTO

Johtoryhmän jäsen alkaen maaliskuu 2019

Pekka Keskiivari on koulutukseltaan ohjelmistotekniikan diplomi-insinööri, jatko-opintoja MIT:ssa ja Aalto-yliopistossa.

Vastuualue

Pekka Keskiivari vastaa QPR:n ohjelmistotuoteportfoliosta ja -strategiasta, tuotekehityksestä ja -hallinnasta, pilvipalvelutuotannosta sekä asiakastukipalveluista

Kokemus

Pekka Keskiivari on toiminut teknologiajohtajana Diktamen Oy:ssa vuosina 2014-2019 ja CRF Healthissa vuosina 2006-2014. Hän toimi Sonera Oyj:ssa tuotekehityksen ja tuotehallinnan johtotehtävissä vuosina 1996-2006, ja sitä ennen Neste Oyj:n palveluksessa eri rooleissa mm. ohjelmistokehityksen ja ICT-palveluiden parissa.

Sanna Salo

Tiedot

s. 1977

CMO

Johtoryhmän jäsen helmikuusta 2022 alkaen.

Sanna Salo on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Vastuualue

Sanna Salo vastaa QPR Softwaren markkinoinnista, viestinnästä ja brändinhallinnasta.

Kokemus

Sanna Salo on aiemmin työskennellyt markkinointi- ja viestintäjohtajana B2B-digimarkkinointiratkaisuja tarjoavassa Fonecta Oy:ssä. Sitä ennen hän työskenteli lähes kymmenen vuotta IBM Finlandin palveluksessa erilaisissa markkinoinnin johtotehtävissä sekä Suomessa että Pohjoismaissa.

Teemu Lehto

Tiedot

s. 1970

VP, Consulting 

Johtoryhmän jäsen alkaen maaliskuu 2023 .
 
Lehto on koulutukseltaan tekniikan tohtori. 
 

Vastuualue

Teemu Lehto vastaa QPR Softwaren konsultointiliiketoiminnasta. 

Kokemus

Lehto on toiminut QPR Softwaren johto- ja asiantuntijatehtävissä yli 20 vuoden ajan. Lehto on pitkän QPR-uransa aikana vastannut konsultointiliiketoiminnasta, markkinoinnista ja viestinnästä, tuotekehityksestä, sekä myynnistä ja kumppaneista 

 Ennen QPR Softwareen siirtymistään Lehto työskenteli Planway Oy:n toimitusjohtajana, ICL Data Oy:n kehityspäällikkönä, ja ViSolutions Oy:n tuotekehityspäällikkönä. Hän on myös ollut ohjelmistosuunnittelijana Nokia Tutkimuskeskuksessa ja Systeemikonsultit Oy:ssä. 

Eric Allart

Tiedot

s. 1963

CRO

Johtoryhmän jäsen kesäkuusta 2022 alkaen.

Eric Allart on valmistunut IPAG Business Schoolista, pääaineena taloushallinto.

Vastuualue

Eric Allart vastaa QPR Softwaren globaalista myynnistä, asiakkuuksista ja tulojen kasvuun liittyvistä toiminnoista.

Kokemus

Ericillä on vahva kokemus yritysohjelmistojen ja ohjelmistopalvelujen (Software as a Service) myynnin kasvun edistämisestä. Hän on auttanut useiden keskisuurten ERP-, CRM- ja Supply Management -innovaattoreiden kasvattamisessa markkinajohtajiksi. Viimeisimpänä Eric työskenteli Signaviossa, jossa hän kasvatti EMEA South -markkinan liiketoiminnan yhdeksi yrityksen kannattavimmista alueista.

Johanna Lähde

Tiedot

s. 1970

Director, Head of People and Culture

Johtoryhmän jäsen elokuusta 2022 alkaen.

Johanna Lähde on yhteiskuntatieteiden kandidaatti.

Vastuualue

Johanna Lähde vastaa koko organisaation henkilöstöhallinnon strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Lähde vastaa myös henkilöstön kyvykkyyden kehittämisestä sekä yrityksen toimintatavoista ja asiakaslähtöisestä toimintakulttuurista.

Kokemus

Johanna Lähteellä on kokemusta menestyksekkäästä henkilöstöjohtamisesta kasvuyrityksissä sekä liiketoiminnan muutoksista. Ennen QPR:ään siirtymistään Lähde vastasi osaamisen kehittämisestä ja kyvykkyyksien kehittämismenetelmistä Sofigatessa.

Hän on toiminut myös henkilöstöjohtajana ja henkilöstöpäällikkönä useissa ict-alan yrityksissä, kuten Fujitsussa ja Headstartissa, yli 20 vuoden ajan.