magnifying glass for searchHae
Ota yhteyttä
fi

Johtoryhmä

Jussi Vasama

Tiedot

s. 1974

CEO

Johtoryhmän jäsen, lokakuusta 2021 lähtien

Vasama on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri.

Vastuualue

Jussi Vasama vastaa QPR Softwaren toimitusjohtajana yhtiön juoksevan hallinnon hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti, minkä lisäksi hänen on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Toimitusjohtajana hän vastaa yhtiön operatiivisesta johtamisesta, myynnin ja kumppaniliiketoiminnan toiminnoista, henkilöstöhallinnosta sekä hallitukselle kuuluvien päätösten valmistelusta.

Kokemus

Jussi Vasamalla on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisestä asiantuntijapalvelu- ja ohjelmistoliiketoiminnasta. Vasama toimi vuodesta 2007 alkaen Basware Oyj:n palvelussa myynnin, asiantuntijapalveluiden ja asiakastuen tehtävissä mm. Suomen yksikön Country Managerina. Viimeksi Vasama on toiminut Basware Oyj:ssä Chief Customer Officerina ja yhtiön johtoryhmän jäsenenä, vastaten mm. Professional Services ja Customer Success -liiketoiminnasta ja globaalista asiakastuesta johtaen lähes 600 hengen kansainvälistä organisaatiota. Tätä ennen Vasama toimi liikkeenjohdon konsulttina Vectia Ltd:ssä 7 vuoden ajan.

Vasaman kokemus kattaa kansainvälisten kasvuliiketoiminnan lisäksi mm. pilvi- ja SaaS-ympäristössä toimimista sekä erilaisten liiketoimintamallien kehittämistä, uudistamista ja globaalien muutoshankkeiden johtamista, mukaan lukien partneriekosysteemien rakentamisen.

Päivi Vahvelainen

Tiedot

s. 1959

CFO

Johtoryhmän jäsen alkaen marraskuu 2020

Päivi Vahvelainen on koulutukseltaan merkonomi ja hän on suorittanut MKT-tutkinnon.

Vastuualue

Päivi Vahvelainen vastaa QPR Softwaren taloudesta ja hallinnosta. Hän ylläpitää yhtiön sisäpiirirekisteriä sekä ohjaa ja valvoo sisäpiiriohjeen noudattamista. Hän vastaa myös konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinoinnista sekä raportoinnista.

Kokemus

Päivi Vahvelainen toimi QPR Software Oyj:n talousjohtajana toukokuusta 2014 kesäkuuhun 2015, marraskuusta 2009 tammikuuhun 2013 ja vt. talousjohtajana toukokuusta 2008 elokuuhun 2009. Tätä aiemmin hän on muun muassa toiminut talousjohtajana Holiday Club Resorts Oy:ssä sekä useissa taloushallinnon johto- ja kehitystehtävissä muun muassa Sonera Oyj:ssä, Oy Gustav Paulig Ab:ssa ja Sanitec Oyj:ssä.

Matti Erkheikki

Tiedot

s. 1978

Chief of Strategy, Partnerships & Alliances
Vastaa myös globaalista suoramyynnistä.

Johtoryhmän jäsen heinäkuusta 2007 lähtien.

Erkheikki on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri.

Vastuualue

Matti Erkheikki vastaa prosessien analysointi- ja mittarointiratkaisujen globaalista myynnistä ja toimituksista, sekä kansainvälisen myyntikanavan kehittämisestä.

Kokemus

Matti Erkheikki on ollut QPR:n palveluksessa vuodesta 2002 ensin konsulttina osallistuen QPR:n toimitusprojekteihin sekä kotimaassa että kansainvälisesti, vuonna 2005 yrityksen kehityspäällikkönä ja vuonna 2006 USA:n ja Kanadan toiminnoista vastaavana aluejohtajana Kaliforniassa QPR:n Yhdysvaltain tytäryhtiössä. Vuosina 2007 – 2014 hän vastasi QPR:n Suomen liiketoiminnasta ja vuosina 2012 – 2014 myös globaalista OEM-liiketoiminnasta.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Erkheikki työskenteli tammikuusta 2017 lähtien SVP:nä prosessilouhinta- ja strategiajohtamisliiketoiminnassa. Erkheikki on myös vastannut SAP-ratkaisujen myynnistä ja toimittamisesta Suomen markkinoilla.

Tero Aspinen

Tiedot

s. 1985

VP, Lähi-idän liiketoiminta

Johtoryhmän jäsen alkaen tammikuu 2017

Tero Aspinen on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri.
 

Vastuualue

Tero Aspinen vastaa suorituskykyjohtamisen ratkaisujen kehityksestä ja myynnistä globaalisti sekä QPR:n koko liiketoiminnasta Lähi-idän markkina-alueella.

Kokemus

Tero Aspinen on ollut QPR:n palveluksessa useissa eri rooleissa vuodesta 2008. Hän on osallistunut yli 100:an asiakastoimitukseen, joissa eri organisaatiot ovat ottaneet käyttöön QPR:n ratkaisuja. Ennen nykyistä tehtäväänsä Aspinen toimi Lähi-idän liiketoiminta- ja suorituskyvynhallintaratkaisujen johtajana (2017-2022).

Pekka Keskiivari

Tiedot

s. 1964

CTO

Johtoryhmän jäsen alkaen maaliskuu 2019

Pekka Keskiivari on koulutukseltaan ohjelmistotekniikan diplomi-insinööri, jatko-opintoja MIT:ssa ja Aalto-yliopistossa.

Vastuualue

Pekka Keskiivari vastaa QPR:n ohjelmistotuoteportfoliosta ja -strategiasta, tuotekehityksestä ja -hallinnasta, pilvipalvelutuotannosta sekä asiakastukipalveluista

Kokemus

Pekka Keskiivari on toiminut teknologiajohtajana Diktamen Oy:ssa vuosina 2014-2019 ja CRF Healthissa vuosina 2006-2014. Hän toimi Sonera Oyj:ssa tuotekehityksen ja tuotehallinnan johtotehtävissä vuosina 1996-2006, ja sitä ennen Neste Oyj:n palveluksessa eri rooleissa mm. ohjelmistokehityksen ja ICT-palveluiden parissa.

Sanna Salo

Tiedot

s. 1977

CMO

Johtoryhmän jäsen helmikuusta 2022 alkaen.

Sanna Salo on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Vastuualue

Sanna Salo vastaa QPR Softwaren markkinoinnista, viestinnästä ja brändinhallinnasta.

Kokemus

Sanna Salo on aiemmin työskennellyt markkinointi- ja viestintäjohtajana B2B-digimarkkinointiratkaisuja tarjoavassa Fonecta Oy:ssä. Sitä ennen hän työskenteli lähes kymmenen vuotta IBM Finlandin palveluksessa erilaisissa markkinoinnin johtotehtävissä sekä Suomessa että Pohjoismaissa.

Samuel Rinnetmäki

Tiedot

s. 1976

Konsultoinnin johtaja

Johtoryhmän jäsen helmikuusta 2022 alkaen.
 
Samuel Rinnetmäki on koulutukseltaan teknologiaosaamisen johtamisen insinööri (ylempi AMK).
 

Vastuualue

Samuel Rinnetmäki vastaa QPR Softwaren konsultointiliiketoiminnasta.

Kokemus

Samuel Rinnetmäki on aiemmin työskennellyt useita vuosia yhtiön konsultointiliiketoiminnassa konsulttina ja esimiehenä. Sitä ennen hän työskenteli yli 14 vuotta Eläketurvakeskuksessa erilaisissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä.

Lisäksi Rinnetmäki on toiminut useissa eri ohjelmisto- ja konsulttiyrityksissä erilaisissa rooleissa kehittäjästä hallituksen jäseneen.