Johtoryhmä

Heikki Veijola

Tiedot

s. 1970

CEO

Yhtiön toimitusjohtaja alkaen maaliskuu 2023 ja johtoryhmän jäsen alkaen maaliskuu 2023. 

Veijola on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM, Turun kauppakorkeakoulu) pääaineenaan kansainvälinen markkinointi. 

Vastuualue

Veijola vastaa toimitusjohtajana yhtiön kehittämisestä ja juoksevan hallinnon hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Veijolan vastuulla on myös yhtiön edustaminen, operatiivinen päivittäinen johtaminen, myynnin ja kumppaniliiketoiminnan toiminnot, talous- ja rahoitusasiat, henkilöstöasiat sekä hallitukselle kuuluvien päätösten valmistelu ja niiden käytäntöönpano.
 

Kokemus

Veijola on ennen QPR:lle siirtymistä toiminut Enreach Oy:n kansainvälisen kumppaniliiketoiminnan johtajana ja johtoryhmän jäsenenä vastaten muun muassa liiketoiminnoista Microsoft ja Salesforce -ekosysteemeissä sekä yhteistyöstä systeemi-integraattoreiden, konsulttien ja muiden strategisten kumppanuuksien kanssa erityisesti Pohjois-Euroopassa. Ennen tätä Veijola toimi Enreach Oy:n myyntijohtajana. 

Veijolalla on vahva kokemus myynnin, kansainvälisen kasvun, kumppaniekosysteemien ja pilvi- ja SaaS (Software as a Service) liiketoimintojen rakentamisesta ja uudistamisesta. Veijola on myös työskennellyt uransa aikana 11 vuoden ajan Suomen suurimmassa markkinointialan yhtiöryhmässä Salomaa Groupissa KASKI Agencyn ja mainostoimisto Adsek Oy:n toimitusjohtajana johtaen yhtiöt läpi kahden muutostransformaation. 

Mervi Kerkelä-Hiltunen

Tiedot

s. 1975

CFO

Johtoryhmän jäsen alkaen elokuu 2022.

Kerkelä-Hiltunen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän on lisäksi suorittanut Finance Executive -ohjelman Aalto yliopistossa ja Hyvä Hallituksen Jäsen (HHJ) koulutuksen.

Vastuualue

Mervi Kerkelä-Hiltunen vastaa QPR Softwaren taloudesta ja hallinnosta, mukaan lukien ulkoinen ja sisäinen raportointi, liiketoiminnan taloudellisen tuloksen seuranta ja ohjaus, pääoman kohdistaminen sekä hankintatoiminta. Lisäksi hän valvoo sijoittajasuhteita, sisäpiiriohjeen noudattamista, riskienhallinnan koordinointia ja treasury-toimintoja.  

Kokemus

Kerkelä-Hiltusella on yli 20 vuoden talous- ja johtamiskokemus teknologia- ja teollisuustoimialalta, B2B-liiketoiminnasta, sekä konsultoinnista. Viimeisimpänä hän on vastannut Deloitten Finance ja Performance alueen konsultointiliiketoiminnasta, sekä CFO program:n paikallisesta koordinoinnista. Ennen Deloittea, Kerkelä-Hiltunen teki pitkän uran Nokialla useissa globaaleissa talousjohdon tehtävissä Nokia Groupin finance transformation’sta vastaavana johtajana, finance process ownerina, sisäisen raportoinnin johtajana, Intian matkapuhelintehtaan ja yhtiön talousjohtajana sekä hallituksen puheenjohtajana. 

Matti Erkheikki

Tiedot

s. 1978

Chief Product Officer

Johtoryhmän jäsen heinäkuusta 2007 lähtien.

Erkheikki on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri.

Vastuualue

Matti Erkheikki toimii QPR:n product management -yksikön johtajana ja vastaa QPR:n tuotteista ja tuoteportfolion visiosta ja strategiasta. Erkheikin vastuulla on, että yhtiön tuotteet ja niiden ominaisuudet ovat linjassa organisaation tavoitteiden kanssa ja että tuoteportfoliota kehitetään ja parannetaan jatkuvasti asiakkaiden ja kohdemarkkinoiden tarpeet edellä.

Kokemus

Erkheikki on ollut QPR:n palveluksessa vuodesta 2002 ensin konsulttina osallistuen QPR:n toimitusprojekteihin sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Vuonna 2005 Erkheikki toimi yhtiön kehityspäällikkönä ja vuonna 2006 USA:n ja Kanadan toiminnoista vastaavana aluejohtajana Kaliforniassa QPR:n Yhdysvaltain tytäryhtiössä. Vuosina 2007–2014 hän vastasi QPR:n Suomen liiketoiminnasta ja vuosina 2012–2014 myös globaalista OEM-liiketoiminnasta. Ennen nykyistä tehtäväänsä tammikuusta 2015 lähtien hän on toimi liiketoimintajohtajan roolissa vastaten QPR:n prosessilouhinta- ja strategiajohtamisliiketoiminnoista kansainvälisesti. 

Tero Aspinen

Tiedot

s. 1985

VP, Middle-East Business 

Johtoryhmän jäsen alkaen tammikuu 2017.

Tero Aspinen on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri.
 

Vastuualue

Tero Aspinen vastaa QPR:n liiketoiminnasta Lähi-idän markkinoilla ja suorituskyvynhallinnan ohjelmistoratkaisujen myynnistä ja kehityksestä globaalisti.

Kokemus

Tero Aspinen on ollut QPR:n palveluksessa useissa eri rooleissa vuodesta 2008 alkaen. Hän on osallistunut yli sataan asiakastoimitukseen, joissa eri organisaatiot ovat ottaneet käyttöön QPR:n ratkaisuja. Ennen nykyistä tehtäväänsä Aspinen toimi QPR:n Lähi-idän liiketoiminta- ja suorituskyvynhallintaratkaisusta vastaavana johtajana (2017–2022).

Mika Maliniemi

Tiedot

s. 1980

Chief Operating Officer

Johtoryhmän jäsen alkaen tammikuu 2024.

Maliniemi on suorittanut Oulun kauppaoppilaitoksessa liiketalouden tutkinnon, pääaineenaan tietotekniikka.

 

Vastuualue

Maliniemen vastuualueeseen kuuluu QPR:n ohjelmistotuotekehitys, pilvipalvelukehitys ja -tuotanto sekä asiakastukipalvelut.  

Kokemus

Mika Maliniemi on työskennellyt johto- ja asiantuntijatehtävissä yli 20 vuotta. Maliniemi on tehnyt pitkän uran QPR:ssä, jossa hän on vastannut kumppanuuksista ja teknisestä konsultoinnista. Hän on myös johtanut QPR:n asiakaspalvelu-, pilvipalvelu- ja tekniset palvelut -yksikköjä.

QPR:n ulkopuolella Maliniemi työskenteli Mawell Oyj:ssä, jossa hän perusti ja käynnisti heidän asiakastukitoimintansa. Hän on työskennellyt myös TietoEvryssä asiakastuesta ja käyttöönotoista vastaavana päällikkönä.

Sanna Salo

Tiedot

s. 1977

CMO

Johtoryhmän jäsen alkaen helmikuu 2022.

Salo on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM, Turun kauppakorkeakoulu) pääaineenaan markkinointi. Salolla on lisäksi kansainvälisen liiketoiminnan BBA-tutkinto Hämeen Ammattikorkeakoulusta.

Vastuualue

Sanna Salo vastaa QPR Softwaren brändin, markkinoinnin, viestinnän ja pörssiviestinnän strategiasta, suunnittelusta, kehittämisestä ja toteutuksesta. 

Kokemus

Salolla on yli 20 vuoden kokemus IT-alan B2B-liiketoiminnasta myynnin, markkinoinnin ja viestinnän eri tehtävissä. Ennen QPR:lle siirtymistä Salo toimi B2B-digimarkkinointiratkaisuja tarjoavan Fonecta Oy:n markkinointi- ja viestintäjohtajana Suomessa. Ennen Fonectaa Salo työskenteli kymmenen vuoden ajan International Business Machines Corporationissa (IBM) toimien markkinoinnin eri johtotehtävissä sekä Suomessa, että Pohjoismaissa. Ennen tätä Salo työskenteli yhdeksän vuoden ajan Atea Finland Oy:llä markkinoinnin, viestinnän ja myynnin tehtävissä. 

Teemu Lehto

Tiedot

s. 1970

Chief Professional Services

Johtoryhmän jäsen alkaen maaliskuu 2023 .
 
Lehto on koulutukseltaan tekniikan tohtori. 
 

Vastuualue

Teemu Lehto vastaa QPR Softwaren asiantuntijapalvelujen liiketoiminnasta

Kokemus

Lehto on toiminut QPR Softwaren johto- ja asiantuntijatehtävissä yli 20 vuoden ajan. Lehto on pitkän QPR-uransa aikana vastannut konsultointiliiketoiminnasta, markkinoinnista ja viestinnästä, tuotekehityksestä, sekä myynnistä ja kumppaneista 

 Ennen QPR Softwareen siirtymistään Lehto työskenteli Planway Oy:n toimitusjohtajana, ICL Data Oy:n kehityspäällikkönä, ja ViSolutions Oy:n tuotekehityspäällikkönä. Hän on myös ollut ohjelmistosuunnittelijana Nokia Tutkimuskeskuksessa ja Systeemikonsultit Oy:ssä.