Strategiajohtaminen

Oppaasi matkalla strategiseen ylivoimaisuuteen

Strategiajohtaminen QPR:n tapaan

Strategiasuunnittelu sisältää strategiset teemat ja tavoitteet, jotka liittyvät organisaation liiketoimintaprosesseihin. Jotta yhtiön strategiassa määritellyt strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa, täytyy liiketoimintoja kehittää jatkuvasti. Kehityssuunnitelmien ja niiden toimeenpanon pitää olla ketteriä, informatiivisia, tehokkaita ja vaikuttavia.

QPR auttaa sinua määrittelemään organisaation strategian, ja tukee sen toimeenpanemisessa, sekä suorituskyvyn mittaamisessa ja analysoinnissa.

Ohjelmistomme

Kokonaisarkkitehtuuri

QPR EnterpriseArchitect

Prosessijohtaminen

QPR ProcessDesigner 

Prosessilouhinta

QPR ProcessAnalyzer

Älykäs webbijulkaisu

QPR BusinessPortal

Strategian toteutus ja suorituskyvyn johtaminen

QPR Metrics


QPR EnterpriseArchitect

Kun muutokset ovat edessä, voit suunnitella, analysoida ja optimoida muutoksen edellyttämät toimenpiteet QPR EnterpriseArchitect -ohjelmiston avulla. Intuitiivinen ja helppokäyttöinen työkalu soveltuu sekä liiketoiminnan, että IT-asiantuntijoiden käyttöön, ja varmistaa että liiketoimintaa viedään eteenpäin organisaation strategian mukaisesti.

Strategiajohtoinen linjaus

Jos organisaatiollasi on uusi liiketoimintamalli, tai olette digitaalisen transformaation edessä, voitte suunnitella uudet palvelukonseptit ja toimintamallit QPR EnterpriseArchitectin avulla. Yhdessä varmistamme, että prosessit, tietovuot, järjestelmät ja teknologia tukee strategisia tavoitteitanne.

Alan johtavien analyytikoiden hyväksymä ja tunnustama

The Open Group myönsi vuonna 2019 QPR EnterpriseArchitect -ohjelmistolle ArchiMate® 3 sertifikaatin. Johtavat analyysitalot, kuten Gartner ja Forrester, ovat myöskin antaneet tunnustusta ohjelmistolle.

Valmiit mallipohjat - kuitenkin helposti muunneltavissa

Jotta pääsisit nopeasti alkuun, olemme suunnitelleet ja tehneet valmiita mallipohjia ja työkaluvalikoimia, jotka ovat yhteensopivia  TOGAF®, Zachman®, ArchiMate®, UML®, IDEF, BPMN™,ja oman QPR Operational Development Model (ODM) mallien kanssa. Templaatit ja työkalupaletit ovat helposti muunneltavissa organisaatiosi käyttöön avoimen metamallinsa ansiosta.

Käyttäjäystävällinen viestintä ja julkaisu

Kun on aika esitellä kokonaisarkkitehtuurisi muille, muuntaa QPR BusinessPortal tekniset notaatiot automaattisesti käyttäjäystävälliseksi sisällöksi. Tehokkaan viestinnän avulla transformaatio voidaan toteuttaa helposti ja tehokkaasti.

Prosessien suorituskyvyn analysointi ja prosessilouhinta auttavat eteenpäin

Kokonaisarkkitehtuurin mallit heräävät henkiin prosessien suorituskyvyn mittareiden, sovellussalkkujen ja teknologioiden avulla. Saat operatiivisen datan ja näkymän prosesseihisi, jotta voit ohjata ja kehittää liiketoimintaasi tehokkaammin.


QPR ProcessDesigner

Prosessijohtaminen on kriittinen tekijä operatiivisen toiminnan menestykkääseen johtamiseen. Siksi QPR ProcessDesigner on suunniteltu nimenomaan businesskäyttäjälle.
Se on helppo työkalu päivittäiseen käyttöön, ja  tekee siitä siksi täydellisen ohjelmiston liiketoiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Monikielinen ohjelmisto sisältää paljon ominaisuuksia

Pikamallinnustoiminto on nopein tapa prosessin dokumentoimiseen, vain muutamalla klikkauksella. Kehittyneempiin toimintoihin kuuluvat mm. mallien vertailu, ja keskinäisten riippuvuuksien analysointi. Kansainväliset organisaatiot hyötyvät yli 20 kieltä sisältävästä mallinnusohjelmistostamme.

Integroitavissa dokumentinhallinta-järjestelmääsi

Prosessimallit eivät ole pelkästään kauniita kuvia. Kun integroit QPR ProcessDesigner -ohjelmiston dokumentinhallintajärjestelmääsi (kuten Microsoft SharePoint), voit liittää dokumentteja sekä mallipohjia työtehtäviin, ja antaa lisäohjeistusta henkilökunnalle.

Muuntautuu tarpeidesi mukaan

Räätälöi värit ja työkalut organisaatiosi näköiseksi. QPR ProcessDesigner tukee monia metodologioita, viitekehyksiä ja standardeja, kuten ISO 9001, LEAN, Six Sigma, EFQM, SOX, Basel II, Solvency II, ja APQC.

Avaa prosessimallit ja viesti tehokkaammin

Julkaise prosessimallit webportaalisi kautta, tai vie Microsoft Officeen. Uusin tuotteemme  QPR BusinessPortal avaa prosessimallinnusnotaatiot selkokielelle, ja operatiiviset ohjeet löytyvät jatkossa helposti modernista ja näyttävästä käyttöliittymästä.

Monitoroi prosessien suorituskykyä

Laajenna näkymiä prosessilouhintatyökalumme QPR ProcessAnalyzerin avulla. Tarkistele, kuinka prosessisi suoriutuvat, tunnista mahdolliset pullonkaulat ja vältä tuplatyö.


QPR ProcessAnalyzer

Patentoidun prosessilouhintateknologiamme avulla saat tarkan näkymän prosesseihisi, ja tiedät täsmälleen mitä muutoksia pitää tehdä liiketoimintasi parantamiseksi.

Tunnista prosessiesi nykytila

Hyvästi pitkät prosessityöpajat, haastattelut ja väittelyt. Ota käyttöösi QPR ProcessAnalyzer ja päihitä suurimmat haasteesi! Visualisoi prosessiesi nykytila ja kerää muuta tarpeellista tietoa suoraan omista IT-järjestelmistäsi.

Löydä organisaatiossasi piilevä potentiaali

Luo heti selkeä käsitys organisaatiosi toiminnasta yli 100 analyysimallimme avulla, sekä tunnista esimerkiksi prosessiesi automaatiomahdollisuudet ja juurisyyt. Tapauskohtaisten analyysien avulla tunnistat ja priorisoit kehityskohteet.

Orkestroi ja optimoi tekoälyn avulla

Voit optimoida liiketoimintaasi jatkuvan monitoroinnin, bottien ja työnkulun automaattisten aktivointien ja AI-pohjaisten KPI ennusteiden avulla

Toimi turvallisesti skaalautuvan pilvialustan kautta

Olemme toimineet asiakkaidemme parhaaksi jo 30 vuotta yhteistyössä eri toimialojen suuryritysten ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Tarjoamme ratkaisuja sekä pilvi- että paikallisympäristössä; turvallisuus on varmistettu  ISO27001 -sertifikaatilla, salauksella ja kertakirjautumisen (SSO) avulla.


QPR BusinessPortal

QPR BusinessPortal visualisoi liiketoimintaprosessit, IT-järjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurin mallinnukset silmää miellyttäväksi ja strukturoiduksi sisältökokonaisuudeksi. Henkilöstösi ja muiden sidosryhmien on helppo päästä sisältöön käsiksi, ymmärtää kontekstit ja navigoida portaalin sisällä.

Oikea sisältö oikealle yleisölle oikeassa muodossa

Käytä QPR BusinessPortalia kokonaisarkkitehtien ja prosessimallintajien tekemien suunnitelmien julkaisuun. Näin varmistat, että organisaatiosi ainutlaatuinen sisältö viestitään ja ymmärretään oikein kaikissa sidosryhmissä.

Saavuta tavoitteesi kommunikoimalla

QPR BusinessPortalin kolme versiota varmistavat sen soveltuvuuden eri käyttötarkoituksiin. Ensimmäinen versio tähtää prosessien mallinnuksen suuntaviivojen viestimiseen ja laadun parantamiseen. Toinen keskittyy IT-järjestelmien merkitykseen koko liiketoiminnalle, ja kolmas strategialähtöisen muutoksen toimeenpanoon.

Yksi totuuden lähde

QPR BusinessPortal konvertoi tekniset notaatiot automaattisesti käyttäjäystävälliseen muotoon, ja varmistaa että liiketoiminnot ovat aina linjassa organisaation strategian kanssa ja ajan tasalla.

Täydennä suunnitelmasi suorituskyvyn mittaroinnin avulla

Mittaa ja monitoroi prosessien suorituskyky, laatu ja/tai strategiset tavoitteet lisäämällä KPI:t suunnitelmaasi QPR Metricsin avulla.


QPR Metrics

QPR Metrics yhdistää tehokkaan ja erittäin joustavan suorituskyvyn johtamisen toiminnon, sekä selkeän  käyttöliittymän. Hienot dashboardit ja tuloskortit suorituskykyindikaattoreineen (KPI) ovat myös käytettävissäsi QPR BusinessPortalin kautta.
Täydellinen työkalu strategian toimeenpanoon ja suorituskyvyn tehostamiseen.

Edistyneet toiminnot kaikkiin suorituskyvyn johtamisen tarpeisiin

QPR Metrics on täydellinen työkalu strategian toimeenpanoon, operatiivisen ja henkilöstön suorituskyvyn johtamiseen, riskien hallintaan sekä projektisalkun hallintaan.

Nopea käyttöönotto, helppo käyttää ja hallinnoida

QPR Metrics mahdollistaa nopean, tarkan ja tehokkaan raportoinnin. Omien dashboardien luominen ja julkaiseminen käy helposti web portaalin kautta. Meiltä löytyy monta vaihtoehtoa automaattiseen suorituskyvyn mittaamiseen ja tiedonsyöttöön valmiiden konnektoreidemme avulla.

Muokkautuu tarpeidesi mukaan

Voit suunnitella omat dashboardit omalla logollasi ja organisaatiosi väreillä. Ohjelmisto taipuu jokaisen organisaation tarpeisiin, ja tukee tärkeimpiä viitekehyksiä.

Testattu teknologia takaa tulokset

Kasvava yli 2000 asiakkaan verkostomme vahvistaa, että QPR Metrics on yksi markkinoiden tehokkaimmista suorituskyvyn johtamisen ohjelmistoista.  Moni asiakkaamme on voittanut  arvostettuja palkintoja ohjelmistomme avulla, kuten Palladium Balanced Scorecard Hall of Fame Award for Executing Strategy®.

Proessien suorituskyvyn seuranta

Prosessien suorituskykymittarit (KPI) ovat käytettävissä myös QPR:n patentoidun prosessilouhintateknologian avulla. QPR ProcessAnalyzer -ohjelmisto tuo käyttöösi prosessien suorituskyvyn analysointikyvykkyyden, joka on kriittinen toiminto prosessiesi ymmärtämisessä ja siten kehittämisessä.

QPR strategiajohtamisen ohjelmistojen avulla:

Yhdistät liiketoiminnan ja IT-strategiasi

QPR:n strategialähtöinen kokonaisarkkitehtuuri yhdistää organisaatiosi jokapäiväiset toiminnot ja strategian. QPR:n työkalut ja menetelmät optimoivat ja linjaavat organisaation rakenteet, liiketoimintaprosessit ja IT-järjestelmät, joiden avulla saavutat strategiset tavoitteet ja varmistat maksimaalisen tuoton.

Seuraat organisaation strategisia tavoitteita

QPR:n ohjelmistoratkaisujen avulla linkität päivittäiset työtehtävät organisaation strategiaan liittämällä tuloskortit suljettuun johtamisjärjestelmään; samalla mahdollistat tehokkaan viestinnän ja yhteistoiminnan. Tyypillinen strategian toimeenpanon prosessi alkaa strategian määrittämisellä, jatkuen sen suunnitteluun ja linjaamiseen, toimeenpanoon ja lopulta raportointiin ja analysointiin. QPR auttaa sinua kaikissa vaiheissa viemään prosessin loppuun ammattimaisesti ja järjestelmällisesti.

 

Monitoroi ja menesty

Kun haluat automatisoida strategian toimeenpanon, operatiivisen suorituskyvyn johtamisen, henkilöstöjohtamisen, riskien hallinnan ja projektisalkkujen hallinnan - QPR Metrics on siihen oikea työkalu. QPR yhdistää ainutlaatuisella tavalla suorituskyvyn ja laatujohtamisen mahdollistaen samalla liiketoiminnan kehittämisen.

Käytä omaa dataasi analysointiin ja kehittämiseen

QPR:n prosessilouhintamenetelmä hyödyntää keinoälyä ja koneoppimisen algoritmeja, joilla saadaan dataa suoraan organisaation omista tietojärjestelmistä. Se visualisoi ja analysoi organisaation prosessien kulkua, kuten kuinka eri yksiköt suoriutuvat, mitkä prosessivaiheet kestävät liian kauan taikka myöhästyvät, tai mitkä prosessin osat eivät noudata vaatimustenmukaisuutta. Kun tiedät missä ongelmat ovat, voit kehittää prosessisi huippuunsa.

Ratkaisumme yhdellä silmäyksellä

Lue lisää erilaisista tavoista, joilla hyödyt ohjelmistoratkaisuistamme.

 

Strategialähtöinen lähestymistapa kokonaisarkkitehtuuriin

Pärjätäkseen nykypäivän nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä, täytyy liiketoiminnan pystyä reagoimaan nopeasti uusiin haasteisiin. Lyhentynyt markkinoillemenoaika ja valmius sopeutua muutoksiin vaatii organisaatiolta ketteryyttä. Sen voit saavuttaa rakentamalla tiukasti linjattuja organisaatioita eri toimintojen kesken, ja ymmärtämällä niiden keskeistä dynamiikkaa.

QPR:n strategialähtöinen lähestysmistapa kokonaisarkkitehtuuriin linkittää strategian ja jokapäiväiset työtehtävät toisiinsa. Autamme sinua organisaatiorakenteiden, liiketoimintaprosessien ja IT-järjestelmien optimoinnissa ja linjauksessa; niin saat haluamasi lopputuloksen. Sulavat organisaatiot ovat ketteriä ja saavuttavat myös maksimaalisen tuoton.

Anna strategian ohjata toimenpiteitä

QPR:n strategian jalkauttaminen pohjautuu yhden alustan ratkaisuun (QPR Suite), joka tukee kaikkia strategian toimeenpanon eri vaiheita alkaen Kaplan-Norton Strategy Execution Premium Process (XPP) prosessista. Alusta sisältää kaikki ydinstrategioiden toimeenpanon toiminnot, kuten strategiakarttojen suunnittelun ja mittaroinnin, dashboardit, KPIt, strategiset aloitteet, operatiiviset suunnitelmat ja niiden toteuttamisen. Operatiivinen suunnittelu QPR:llä mahdollistaa strategisten tavoitteiden linkittämisen prosesseihin. Se puolestaan mahdollistaa henkilöstön, prosessien ja IT:n parhaan mahdollisen yhteistoiminnan ja yhteisen tavoitteen saavuttamisen.

Strategianmukaiseen suorituskyvyn johtamiseen tarjoamme ylivoimaisia toimintoja, joiden avulla linjaat toimenpiteet organisaation tavoitteista lähtien aina henkilöstön suorituskykymittareihin asti.

 

Tee rohkeita päätöksiä varmuudella

Pysy askeleen edellä nykypäivän nopeasti muuttuvassa markkinaympäristössä, ja perusta päätöksesi luotettavaan ja tarkkaan tietoon. Valitettavasti tieto on monesti fragmentoitunutta moniin eri työkaluihin, (ERP, CRM-järjestelmät, Excel) jotka eivät ole sidoksissa toisiinsa. Jotta saat kokonaisvaltaisen näkemyksen liiketoimintasi nykytilasta, tarjoamme asiakkaillemme automatisoiden vaihtoehdon, joka kerää ja yhdistää informaation ajantasalla olevaan ja virheettömään raportointijärjestelmään.

QPR:n strategian toimeenpanon ja suorituskyvyn mittarointiohjelmisto QPR Metrics tukee kaikkia organisaatiotasoja suorituskykytavoitteidensa saavuttamisessa. Helposti muokattavia dashboardeja ja suorituskykymittareita (KPI) voidaan käyttää strategian toimeenpanon suunnitteluun, monitorointiin ja seurantaan, aloitekyvyn parantamiseen ja riskien hallintaan. Strategisia tavoitteita ja KPI-mittareita voidaan seurata jopa henkilötasolla. QPR web-portaalin kautta todellinen suorituskyky ja korjaustoimenpiteet voidaan viestiä tehokkaasti koko organisaatiolle.
Saavuta oman datasi avulla parempia tuloksia

QPR:n patentoitu prosessilouhintamenetelmä on täydellinen ratkaisu liiketoiminnan kehittämiseen. QPR ProcessAnalyzer ohjelmisto auttaa operatiivisen toiminnan visualisoinnissa ja analysoinnissa, ja osoittaa tarkasti kehityskohteet.

Prosessilouinnalla saat faktoihin perustuvaa tietoa liiketoimintojesi nykytilasta, ja juurisyyanalyysin ja tehottomuusindikaattorien avulla saavutat kustannushyötyjä, parannat asiakastyytyväisyyttä ja lisäät liiketoimintasi tuottoja.

QPR:n prosessilouhintamenetelmä hyödyntää keinoälyä ja koneoppimisen algoritmeja, joilla saadaan dataa suoraan organisaation omista tietojärjestelmistä. Se visualisoi ja analysoi organisaation prosessien kulkua, kuten kuinka eri yksiköt suoriutuvat, mitkä prosessivaiheet kestävät liian kauan tai myöhästyvät, tai mitkä prosessin osat eivät noudata vaatimustenmukaisuutta.

 

QPR Arkkitehtuuripankki julkisen sektorin toimijoille

Palvelu on suunnattu Suomen julkisen sektorin organisaatioille yhteiskäyttöön. Palvelu on hinnoiteltu erittäin kilpailukysyisesti, ja hinta perustuu mallintajakäyttäjien lukumäärään; katseluoikeus on ilmainen.

Entinen Digi- ja väestötietoviraston julkisen sektorin organisaatioille vuodesta 2017 ilmaiseksi tarjoama ja silloinkin QPR:n toimittama Arkkitehtuuripankki oli lähinnä kokonaisarkkitehtuurin mallinnuspalvelu. Arkkitehtuuripankin päivitys kesäkuussa 2020 laajensi palvelun käyttäjille tarjolla olevien mallipohjien valikoimaa Archimate- ja Lean KA -mallipohjilla. Tarkemmat kuvaukset mallipohjista löytyvät uuden QPR Arkkitehtuuripankki -palvelun etusivulta. Lisäominaisuutena QPR Arkkitehtuuripankkiiin on lisätty suorituskyvyn seurannan ja analysoinnin mahdollistava QPR Metrics -moduuli, jonka käyttö sisältyy veloituksetta mallinnuskäyttöoikeuteen (1.1.2021 >).

Uudistettu QPR Arkkitehtuuripankki sisältää:

  1. QPR:n SaaS -pilvipalvelun (QPR Cloud) ja kaikki siihen liittyvät lisäpalvelut
  2. Kokonaisarkkitehtuurin mallintamistyökalun, QPR EnterpriseArchitect
  3. Suorituskyvyn seurannan ja analysoinnin työkalun, QPR Metrics
  4. QPR Portal – verkkoportaalin, joka tarjoaa kaikille käyttäjille ja sidosryhmille yhden keskitetyn pääsyn tietoihin
  5. QPR mallipohjat, ohjeet ja kirjastot
  6. QPR CustomerCaren asiakastuen
  7. Koulutukset (räätälöidyt ja avoimet Oppia.fi)


Miten saan palvelun käyttööni?

Organisaation käyttöoikeuksia voi hakea osoitteesta www.arkkitehtuuripankki.fi

Lisätietoja QPR:llä antaa
Jukka Maijala, julkisen sektorin toimialapäällikkö
jukka.maijala(at)qpr.com - mob. 044 786 8876

Haluatko kuulla lisää ohjelmistoistamme?

Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan!