<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=390134628368750&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Siirry englanninkieliselle blogisivulle, jossa mm. prosessien louhintaan liittyviä blogeja

 

QPR ProcessAnalyzer process mining software
Real-Time Process Mining with QPR ProcessAnalyzer 2020.1

With 2020.1 we are proud to present our enhanced real-time process mining functionality, which is compatible with all ERP systems and other data sources and ensures the analyses are always based on most recent data. QPR real-time process mining also supports single-data concept with modern ERP systems like SAP S/4HANA, making it possible to create the process mining model on-the-fly as a report directly from the then-current data in SAP. 

Lue lisää
blogi - tietoryhmien laaja kuvaus - feat
Information architecture on organizational level – using data groups

Finnish public service organizations face a growing need to describe their information architecture and information portfolio. Its main drivers are EU’s General Data Protection Regulation (GDPR) and the new Information Management Act in Finland (entering into force 1.1.2020). Just as organizations need to describe and maintain their service and application portfolio, they need to understand and describe their information portfolio, i.e. information capital.

Lue lisää
Blogi - Päätöksentekomallit - Featured Image
Päätösmallien avulla varmistat liiketoimiesi vaikuttavuuden


Päätöksenteko ja päätökset ovat usein keskeisessä roolissa liiketoimintaa tukevan automaation sovelluksissa. Kuitenkin useat kehittämisprojektit kohtaavat suuria haasteita päätöksien konkreettisessa ja ymmärrettävässä kuvaamisessa sekä liittämisessä osaksi toiminnallista kuvausta. Esittelen seuraavassa ongelman ratkaisutavan, joka auttaa luomaan konkreettisen ja toteutettavan mallin päätöksenteon tarpeita varten.

Lue lisää
blogi - tietoryhmien laaja kuvaus - feat
Tietoryhmien laaja kuvaus - osa 2

Blogikirjoitukseni ensimmäisessä osassa kirjoitin tietoryhmistä hyvin periaatteellisella tasolla. Nyt katsotaan käytännön esimerkin kautta, miten tietoryhmät löydetään ja miten niitä käytetään.

Lue lisää
Blogi - Onko järjestyksellä väliä - feat2
Onko järjestyksellä väliä?

Kokonaisarkkitehtuurityön yhtenä tavoitteena on auttaa organisaation sisäisiä ja sen ekosysteemiin kuuluvia toimijoita ymmärtämään paremmin toistensa toimintaa, kehittää yhteistyötä ja parantaa palveluiden, prosessien ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja uudelleenkäyttöä.

Lue lisää
shutterstock_560420548
Tiedonhallintalain hyödyt ja toimeenpanon haasteet

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, tuttavallisemmin tiedonhallintalaki, astuu voimaan 1.1.2020. Eri julkishallinnon toimijoiden kanssa juteltuani havaitsin, että useimmat ajattelevat lain toimeenpanoa omassa organisaatiossaan pakkopullana - asiana, joka on nyt vaan tehtävä. ”Laki velvoittaa”, ”vältetään virkavirheet” tuntuu olevan yleissanoma. Näin ainakin niiden henkilöiden mukaan, jotka ovat mukana esiselvitys- tai lain täytäntöönpanohankkeissa. Mielestäni näissä tapauksissa lain hyötyjä ei ole pohdittu, tai ainakaan kommunikoitu riittävästi.  

Lue lisää
blogi - tietoryhmien laaja kuvaus - feat
Tietoryhmien laaja kuvaus

Julkisen hallinnon organisaatioilla on noussut tarve kuvata tietoarkkitehtuuriaan ja tietosalkkuaan enemmän kuin aikaisemmin. Mm. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) ja 1.1.2020 voimaan astuva uusi tiedonhallintalaki toimivat ajureina muutostarpeen takana. Aivan kuten organisaatioiden on kuvattava ja ylläpidettävä palvelu- ja tietojärjestelmäsalkkuaan, on niillä tarve ymmärtää ja kuvata organisaation tietosalkku, eli tietopääoma.

Lue lisää
Blogi - Näin varmistat onnistuneen digimuutoksen - Featured image
Näin varmistat onnistuneen digimuutoksen

Seuraan konsultin tehtävissäni paalupaikalta, miten uudistuvat organisaatiot luovat olosuhteita digitalisaation hyödyntämiselle.

Lue lisää