<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=390134628368750&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Blogi-Microsoft 365-Banner-featured
Tiedätkö sinä, mihin organisaatiosi IT-palveluihin Microsoft 365 iskee?

Monet organisaatiot ovat jo siirtyneet Microsoft 365 -ympäristöön; jotkut ovat parhaillaan siirtymässä ja osalla siirtymätaival on vasta alkamassa. Uudentyyppiseen Windows ympäristöön siirtyminen tuo niin loppukäyttäjille kuin IT-palveluista vastaavillekin monenlaisia muutoksia.

Lue lisää
shutterstock_1200x628
Reuse, recycle, repeat – away from master data management towards data reusability

Instead of focusing solely on master data and its management, companies should really be putting their efforts into data reusability and data quality if they want to become masters of the information they create and gather instead of slaves to it.

 

Lue lisää
Blogi - Miten onnistua Lean-hankkeessa naurettavan helposti - featured image (FI)
Miten onnistua Lean-hankkeessa naurettavan helposti?

Prosessien louhinnan hyödyntäminen QPR Lean -menetelmällä

Lean -kehitysmenetelmistä on kirjallisuudessa lukuisia erilaisia määritelmiä, ja näitä menetelmiä on sovellettu moniin keskenään erilaisiin tarpeisiin erityyppisissä organisaatioissa. Näinhän sen periaatteessa kuulukin olla: otetaan parhaat käytännöt ja adaptoidaan ne kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopiviksi. Mielestäni yksi parhaista Lean-johtamisfilosofian määritelmistä on, että sen tavoitteena on tuottaa oikeita asioita oikeaan aikaan ja paikkaan, ja vielä oikeanlaatuisina. Kiistämättä hieno ja tavoiteltavan arvoinen asia jokaisessa asiakaslähtöisessä organisaatiossa, mutta miten sitten käytännössä voimme saavuttaa tällaisen ihannetilan?  Tässä blogissa kerron tarkemmin ratkaisusta, joka on osoittautunut kelvolliseksi erilaisten Lean-hankkeiden toteuttamisessa.

Lue lisää
Blogi - Miten johtamisjärjestelmä toteutetaan - Featured image-1
Miten johtamisjärjestelmä toteutetaan?

Siihen, miten johtamisjärjestelmä tulisi toteuttaa ja jalkauttaa, on yhtä monta reseptiä kuin on organisaatioitakin. Lähtökohdat ja tavoitteet kuten myös toteutustavatkin ovat yksilöllisiä ja organisaatiokohtaisia. Olisi mahdotonta antaa yhtä taikareseptiä, millä asiat voitaisiin toteuttaa. Tässä blogissani tuon esille muutamia asioita, jotka jokaisen johtamisjärjestelmää pystyttävän olisi syytä ottaa huomioon.

Lue lisää
Blogi - Voimaannuttavia strategioita - Featured Image
Voimaannuttavia strategioita

Strategian luominen korkealla tasolla on mahtavaa, hienoa, innostavaa. Ryhmähenki ja palo toteutukseen, joka syntyy luomisprosessin aikana osallistujiin, on voimaannuttava kokemus. Kaikilla on käsitys nykytilasta, tulevaisuuden tavoitetilasta, ja sama pakottava tunne siirtyä tavoitetilaan, nopeasti.

Lue lisää
Blogi - Toimintamalleista kohti tarkempia kuvauksia - Featured Image-1
Toimintamalleista kohti tarkempia kuvauksia

Edellisessä blogissani käsittelin toimintamallia ja sen käyttämistä prosessiarkkitehtuurin suunnitteluun ja toiminnan johtamiseen. Lupasin silloin palata toiminnan kehittämiseen tarkemmin, joten pureudun nyt toiminnan kehittämiseen erilaisia kokonaisarkkitehtuurikuvauksia hyödyntäen. Tarkemmille kuvauksille on nimittäin paikkansa erityisesti silloin, kun kehittäjien tarvitsee ymmärtää kohdealuetta tarkemmalla tasolla.

Lue lisää
Blogi - Konsultin ja asiakkaan symbioosi - Featured Image-1
Konsultin ja asiakkaan symbioosi

Yhteiselo eli symbioosi -termin alkuperä juontuu Kreikan sanoista σύν ’kanssa, yhdessä’ ja βίωσις ’elämä’. Sana merkitsee biologiassa kahden tai useamman eliölajin edustajien läheistä yhteiselämää. Tämä kuvaus sopii mielestäni kuvaamaan konsultin ja asiakkaan yhteistyömallia (yhteiseloa eli symbioosia). Blogissani määrittelen konsultin henkilöksi, joka tarjoaa erityisosaamista - siis jonkin alan asiantuntijuutta - väliaikaisesti asiakkaan organisaatiolle.

Lue lisää
Blogi - Mikä on johtamisjärjestelmän perusajatus käyttäjän ja järjestelmän toteuttamisen lähtökohdista - Featured Image
Mikä on johtamisjärjestelmän perusajatus käyttäjän ja järjestelmän toteuttamisen lähtökohdista?

Johtamisjärjestelmän ytimessä on toiminta, siis prosessit. Toiminnan ytimessä ovat toimijat. Nykyisellään toimijat eivät ole pelkästään ihmisiä, vaan mukaan on tullut automaatio ja robotisaatio. Tässä artikkelissa tarkastelen asiaa ihmisnäkökulmasta.

Lue lisää