<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=390134628368750&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Siirry englanninkieliselle blogisivulle, jossa mm. prosessien louhintaan liittyviä blogeja

 

blogi - tietoryhmien laaja kuvaus - feat
Tietoryhmien laaja kuvaus - osa 2

Blogikirjoitukseni ensimmäisessä osassa kirjoitin tietoryhmistä hyvin periaatteellisella tasolla. Nyt katsotaan käytännön esimerkin kautta, miten tietoryhmät löydetään ja miten niitä käytetään.

Lue lisää
Blogi - Onko järjestyksellä väliä - feat2
Onko järjestyksellä väliä?

Kokonaisarkkitehtuurityön yhtenä tavoitteena on auttaa organisaation sisäisiä ja sen ekosysteemiin kuuluvia toimijoita ymmärtämään paremmin toistensa toimintaa, kehittää yhteistyötä ja parantaa palveluiden, prosessien ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja uudelleenkäyttöä.

Lue lisää
shutterstock_560420548-1
Tiedonhallintalain hyödyt ja toimeenpanon haasteet

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, tuttavallisemmin tiedonhallintalaki, astuu voimaan 1.1.2020. Eri julkishallinnon toimijoiden kanssa juteltuani havaitsin, että useimmat ajattelevat lain toimeenpanoa omassa organisaatiossaan pakkopullana - asiana, joka on nyt vaan tehtävä. ”Laki velvoittaa”, ”vältetään virkavirheet” tuntuu olevan yleissanoma. Näin ainakin niiden henkilöiden mukaan, jotka ovat mukana esiselvitys- tai lain täytäntöönpanohankkeissa. Mielestäni näissä tapauksissa lain hyötyjä ei ole pohdittu, tai ainakaan kommunikoitu riittävästi.  

Lue lisää
blogi - tietoryhmien laaja kuvaus - feat
Tietoryhmien laaja kuvaus

Julkisen hallinnon organisaatioilla on noussut tarve kuvata tietoarkkitehtuuriaan ja tietosalkkuaan enemmän kuin aikaisemmin. Mm. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) ja 1.1.2020 voimaan astuva uusi tiedonhallintalaki toimivat ajureina muutostarpeen takana. Aivan kuten organisaatioiden on kuvattava ja ylläpidettävä palvelu- ja tietojärjestelmäsalkkuaan, on niillä tarve ymmärtää ja kuvata organisaation tietosalkku, eli tietopääoma.

Lue lisää
Blogi - Näin varmistat onnistuneen digimuutoksen - Featured image
Näin varmistat onnistuneen digimuutoksen

Seuraan konsultin tehtävissäni paalupaikalta, miten uudistuvat organisaatiot luovat olosuhteita digitalisaation hyödyntämiselle.

Lue lisää
Blogi-Microsoft 365-Banner-featured
Tiedätkö sinä, mihin organisaatiosi IT-palveluihin Microsoft 365 iskee?

Monet organisaatiot ovat jo siirtyneet Microsoft 365 -ympäristöön; jotkut ovat parhaillaan siirtymässä ja osalla siirtymätaival on vasta alkamassa. Uudentyyppiseen Windows ympäristöön siirtyminen tuo niin loppukäyttäjille kuin IT-palveluista vastaavillekin monenlaisia muutoksia.

Lue lisää
shutterstock_cropped
Reuse, recycle, repeat – away from master data management towards data reusability

Instead of focusing solely on master data and its management, companies should really be putting their efforts into data reusability and data quality if they want to become masters of the information they create and gather instead of slaves to it.

 

Lue lisää
Blogi - Miten onnistua Lean-hankkeessa naurettavan helposti - featured image (FI)
Miten onnistua Lean-hankkeessa naurettavan helposti?

Prosessien louhinnan hyödyntäminen QPR Lean -menetelmällä

Lean -kehitysmenetelmistä on kirjallisuudessa lukuisia erilaisia määritelmiä, ja näitä menetelmiä on sovellettu moniin keskenään erilaisiin tarpeisiin erityyppisissä organisaatioissa. Näinhän sen periaatteessa kuulukin olla: otetaan parhaat käytännöt ja adaptoidaan ne kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopiviksi. Mielestäni yksi parhaista Lean-johtamisfilosofian määritelmistä on, että sen tavoitteena on tuottaa oikeita asioita oikeaan aikaan ja paikkaan, ja vielä oikeanlaatuisina. Kiistämättä hieno ja tavoiteltavan arvoinen asia jokaisessa asiakaslähtöisessä organisaatiossa, mutta miten sitten käytännössä voimme saavuttaa tällaisen ihannetilan?  Tässä blogissa kerron tarkemmin ratkaisusta, joka on osoittautunut kelvolliseksi erilaisten Lean-hankkeiden toteuttamisessa.

Lue lisää