Vantaan kaupunki matkalla kohti ketterää kokonaiskehittämistä

Tehokkaita ja nopeita ratkaisuja

Vantaalla kokonaisarkkitehtuuri on osa arjen ratkaisutoimintaa, moniammatillista yhteistyötä ja asiakaspalvelutyötä. Arkkitehtuuripankki, Väestörekisterikeskuksen tarjoama ja QPR:n toteuttama palvelu julkisen hallinnon organisaatioille kokonaisarkkitehtuurin hallintaan, otettiin Vantaalla käyttöön v. 2017 alussa. Sen käyttöönotto on tehostanut ja nopeuttanut ratkaisujen täytäntöönpanoa.

”QPR:n julkishallinnolle toimittama Arkkitehtuuri on hyvä ja yksinkertainen alusta arjessa välttämättömien toimintojen toteuttamiseen eli mallinnussisällön luomiseen ja julkaisemiseen,” sanoo Vantaan tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkko.

Asiakashyödyt

  • Avoimet ja älykkäät digitaaliset palvelut helpottavat ja tehostavat asiointia kunnan tarjoamilla toimialoilla
  • Arkkitehtuuripankki tehostaa ja nopeuttaa ratkaisujen suunnittelua ja toteutusta
  • Lean EA viitekehys mahdollistaa läpinäkyvyyden organisaatiolle ja kokonaisarkkitehtuurin ketterän integroimisen

 

Customers - Vantaa - Logo

"Kokonaisarkkitehtuuriprosessia voi verrata muurausprosessiin. Kun muurari on mukana koko ajan ja hänellä on hyvä käsitys siitä, mitä muuraa, niin ei tarvitse myöhemmin tarkistaa miten prosessi eteni. Muurareina Vantaalla toimivat QPR:n arkkitehdit, jotka ovat konkreettisesti mukana arjen ratkaisutoiminnoissa. Lean-menetelmä tukee KA-prosessia ja päinvastoin.”

- Antti Ylä-Jarkko, tietohallintojohtaja Vantaan kaupunki

Tuotteet ja ratkaisut

QPR EnterpriseArchitect

Kokonaisarkkitehtuuri