STARK loi QPR:n avulla selkeästi toimivammat prosessit

Datapohjaista prosessien louhintaa

STARK on pohjoismaiden suurin rakennustarvikemyymäläketju ja jakelija. Vuosien varrella STARK kasvoi ja kehittyi markkinajohtajaksi, mutta yhtiön sisäiset ohjeistukset, parhaat käytännöt sekä IT-tuki eivät tahtoneet pysyä alati kasvavan liiketoiminnan perässä. Sen vuoksi yrityksen sisällä oli yhä vaikeampaa luoda kokonaiskuvaa ja ymmärrystä siitä, miten liiketoimintaprosessit oikeasti sujuivat ja miten IT-järjestelmät pystyivät niitä tukemaan.

Kun STARKin johto kotimaassa Tanskassa teki strategisen päätöksen liiketoimintaprosessien virtaviivaistamisesta ja digitalisoimisesta, piti yrityksen kaivaa tietoa prosessien ja IT-järjestelmien nykytilasta (as-is) ja niiden vaatimuksista. STARK valitsi QPR:n ainutlaatuiset prosessien mallinnus- ja analysointityökalut tuekseen, koska niiden avulla sekä liiketoiminnan että IT:n tarpeet voidaan hoitaa yhdellä kertaa.

Ennen QPR:n valintaa STARK toki vertaili muitakin työkaluja. Erään palvelun-tarjoajan työkalu oli liian jäykkä ja monimutkainen, ja se pohjautui liikaa SAP:n toimintoihin. Toinen taas oli liian epäjärjestelmällinen, minkä seurauksena kymmenen yksittäisiä prosesseja mallintavaa työntekijää joutui mallintamaan 10:llä eri tavalla.

QPR:n valintaa tuki nimenomaan se seikka, että samalla työkalulla sekä liiketoiminta että IT voivat työskennellä yhdessä saman prosessin mallintamisessa ja analysoimisessa molempien näkökulmat huomioiden. Sen lisäksi työkalu sisältää valmiit prosessipohjat ja näkymät, ja yritykselle voidaan myös räätälöidä omia näkymiä helposti. Muihin työkaluihin verrattuna myös uimaratojen mallinnus käy helposti mm. ”drag&drop”-toiminnon avulla.

Asiakashyödyt

  • Tehokas kommunikaatio yrityksen sisällä
  • Sisäiset ohjeet ja parhaat käytännöt  helposti kaikkien saatavilla
  • Liiketoimintaprosessien hallinta ja analysointi helppoa
  • Prosessien tehokkuuden optimointi ja pullonkaulojen identifiointi

Download STARK Success Story

 

 

Customers - STARK - Logo

“QPR has been an instrumental part of the plan to gain a holistic understanding of current business processes and IT structures, to implement a new ERP system Microsoft AX, and to have best practices and how-to -manuals on the ERP easily available to employees via the QPR online portal.” Henrik Schriver, Senior Project Leader, Sales Excellence STARK Group A/S

Tuotteet ja ratkaisut

QPR ProcessDesigner
QPR ProcessAnalyzer
Prosessien mallintaminen
Prosessien louhinta