Sitra sai läpinäkyvyyttä päätöksentekoon prosessilouhinnan avulla

Sitran vanhempi neuvonantaja Jouni Backman kertoo prosessilouhintamenetelmän hyödyistä lainsäädäntöprosessin kehittämisessä

Lainsäädäntö on valtiollisen päätöksenteon (eduskunta, valtioneuvosto, tasavallan presidentti) keskeisin tehtävä ja merkittävin yhteiskunnallinen ohjausmekanismi. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden vaatimus korostuu. Organisaation prosessidata, ja sen läpinäkyvyys on tärkeää mm. johtamisen ja vaikuttamismahdollisuuksien kannalta.

Sitra hyödynsi prosessilouhintamenetelmää lainsäädäntöprosessin pullonkaulojen paikantamisessa ja analysoimisessa. Työkaluna käytettiin QPR ProcessAnalyzeria.

Oheisella videolla Jouni Backman kertoo ValtioExpo 2021 -tapahtumassa prosessilouhintamenetelmän hyödyntämisestä Sitran lainsäädäntöprojektissa. Pääset videoon klikkaamalla alla olevaa kuvaa.

Sitra thumbnail

 

Prosessilouhinnan hyödyt ja mahdollisuudet Sitralle

  • Dataan pohjautuvan prosessianalyysin pohjalta organisaatio pystyy tekemään tietoon perustuvia päätöksiä prosessien johtamisessa.
  • Prosessien mittaaminen pystytään kohdistamaan oikeisiin paikkoihin ja tukemaan paremmin prosessin tehokkuuden johtamista.
  • Prosessilouhinnan avulla voidaan raportoida ja varmistaa toiminnan prosessienmukaisuus, ja tehdä tietoon perustuvia ohjaavia ja korjaavia toimenpiteitä.
  • Optimaalisesti toimivat prosessit toimivat oikea-aikaisesti, tavoitellulla laadulla, ja kerralla oikein.
  • Prosessilouhinnan päivittäinen käyttö tuo läpinäkyvyyttä prosessiin, ja mahdollistaa poikkeavuuksin löytämisen nopeasti.

 

 

small_SITRA_BLACK_1228  230px
 
"Prosessilouhinnan avulla pystyimme raportoimaan ja varmistamaan toimintamme prosessienmukaisuuden, ja tekemään tietoon perustuvia ohjaavia ja korjaavia toimenpiteitä.
 
Sitran ja QPR:n prosessikonsulttien lainsäädäntöprosessin mallinnus- ja analyysiprojekti vietiin loppuun onnistuneesti QPR ProcessAnalyzerin avulla.”

- Jouni Backman, vanhempi neuvonantaja, Sitra


 

Tuotteet ja ratkaisut

  • QPR ProcessAnalyzer
  • Prosessilouhinta
  • QPR EnterpriseArchitect