Öljyä muutoksen rattaisiin prosessilouhinnan avulla

Maailman muutosvauhti, erityisesti näinä turbulentteina aikoina, edellyttää organisaatioilta yhä enemmän työkaluja ja menetelmiä dataan perustuvaan päätöksentekoon ja tiedolla johtamiseen.

Sanotaankin, että data on uusi öljy, ja sitähän organisaatioiden tietojärjestelmät ovat täynnä. On mielenkiintoista, että dataa on generoitu viimeisen 10 minuutin aikana enemmän kuin koskaan alkaen esihistoriasta vuoteen 2003 - kuluvasta uudesta vuosikymmenestä puhumattakaan! Jalostettavaa tietoa toiminnan ja prosessien kehittämiseen siis on käytettävissä - miksi sitä ei lähdettäisi heti hyödyntämään uusin tehokkain menetelmin ja välinein?

Datan analysointiin ja hyödyntämiseen liittyviä ratkaisuja on paljon, ja niistä prosessilouhintatyökalut ovat vain yksi mahdollisuus. Keskeisenä erona on, että prosessien louhinnalla päästään kiinni tapahtumien syy- ja seuraussuhteisiin, joihin perinteisillä BI-työkaluilla ei päästä. Prosessilouhinnan oppi-isän, Wil van der Aalstin, määritelmän mukaisesti prosessilouhinta on silta prosessi- ja datatieteen välillä.

Vallitsevassa maailmantilanteessa, jossa organisaatioiden on suunniteltava ja jalkautettava uusia toimintamalleja, on viimeistään syytä miettiä uusien työkalujen ja menetelmien hyödyntämistä muutoksen tukena ja kiihdyttäjänä. Prosessilouhinta on erinomainen apuväline siihen.

Proof of Value – Miten onnistua prosessilouhinnan arvon todentamisessa?

Prosessilouhintamenetelmän ja -työkalun arvon todentaminen (Proof of Concept, Proof of Value) omassa toiminnassa ei ole suuri ponnistus. Onnistut kyllä, kunhan vain varmistat tietyt perusasiat, joista jaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä ohessa:

Data

Data ei yhdessäkään projektissa ole ollut esteenä, päinvastoin. On varmaa, että kaikissa organisaatioissa on tietojärjestelmistä saatavilla transaktionaalista dataa, josta prosessilouhinnan menetelmin saadaan esille lukuisia löydöksiä aihioiksi toiminnan kehittämiselle. Kokemuksemme mukaan mitä enemmän ja raaempaa dataa saadaan, sitä arvokkaampia löydöksiä saadaan prosessilouhintaa hyödyntäen.

Hypoteesit prosessihaasteista

Prosessilouhinnan arvon todentamisessa päästään kohdennetumpaan tekemiseen ja arvokkaampiin löydöksiin, mikäli syötteeksi saadaan kohdeprosessin haasteita ja odotuksia, joita saattaa paljastua. Prosessilouhinta on menetelmänä laaja, ja siihen tarjottavat työkalut monipuolisia. Tarkemmalla tähtäimellä näitä työkaluja voidaan päästä käyttämään kohdennetummin ja tehokkaammin.

Laajuus ja aikataulu

Kuten missä tahansa projektissa, on tärkeää mitoittaa laajuus ja aikataulu järkeviksi, jotta arvon todentaminen voidaan viedä läpi noin kuukaudessa. Kokemuksemme mukaan aina löytyy sopivan matalalla roikkuva hedelmä, kuten prosessi ja järjestelmä, joissa saadaan todennettua prosessilouhinnan arvo kuukaudessa.

Sitoutuminen ja osaaminen

Asiakkaan sitoutuminen ja resursointi on tärkeää. Lisäksi keskiössä on asiakkaan kohdeprosessin asiantuntemus, jota tarvitaan validoimaan ja tulkitsemaan prosessilouhinnan avulla visualisoitua prosessia. Vaikka meillä on kokemusta sadoista projekteista ja sen myötä prosesseista, on kunkin asiakkaan toimintaympäristö kuitenkin erilainen ja ainutlaatuinen.

Prosessilouhinnan jalkauttaminen arvon todentamisen jälkeen

Prosessilouhinnan arvon todentamisen yhteydessä on hyvä olla jo katse tulevaisuudessa ja hahmottaa miten se jalkautetaan osaksi organisaation omaa toiminnan kehittämismallia. Prosessilouhintaan liittyy menetelmä, työkalu ja osaaminen, joiden hyöty potentiaalisesti jäävät ulosmittaamatta, mikäli niitä ei suunnitelmallisesti integroi tiivistii osaksi toiminnan kehittämistä.

Koska organisaatioiden järjestelmät ovat täynnä tätä jalostettavaa öljyä transaktionaalisen datan muodossa, kysymys kuuluukin kannattaako jatkaa toiminnan ja prosessien kehittämistä nykyisin menetelmin ja työkaluin? Vai olisiko syytä ottaa rinnalle prosessilouhinta kehityssyklin kiihdyttämiseksi?

 

Prosessilouhinta ei yksin riitä organisaation strategialähtöiseen prosessien ja toiminnan kehittämiseen, vaan on yksi osa-alue prosessijohtamisen kokonaisuuden parhaista käytännöistä. 

Blogi - Value creation_Finnish - Image

Kerron mielelläni lisää - lähetä minulle sähköpostia, niin otan sinuun yhteyttä: mika.moisio(at)qpr.com

 

 

Ota meihin yhteyttä!

 

Linkkejä:

https://www.qpr.com/fi/palvelut/kehita/prosessijohtaminen

https://www.qpr.com/solutions/process-mining

https://www.qpr.com/products/qpr-processanalyzer

https://www.qpr.com/blog

https://www.qpr.com/customers

 

 

 

 

Kirjoittaja
Author imageexpand

Mika Moisio

Mika Moisio on QPR:n lead konsultti, joka on erikoistunut prosessilouhintaan ja prosessien tehostamiseen. Mika on lempityössään, kun hän saa olla mukana vauhdittamassa asiakkaiden prossien kehitystyötä prosessilouhintaa ja QPR ProcessAnalyzer ohjelmistoa hyödyntäen.

Jaa