Prosessien läpivalaisu on avain faktapohjaisiin päätöksiin

Artikkeli on julkaistu Helsingin Sanomien Teknologia-liitteessä 19.10.2022.

Prosessilouhinnan avulla yritys voi paikantaa tehottomia toimintojaan sekä tunnistaa ongelmakohtien juurisyitä ja seurauksia. Lopputuloksena syntyy kustannussäästöjä ja faktoihin perustuvia päätöksiä.

Teksti: Saana Lehtinen

Datan määrä kasvaa kaikenkokoisissa yrityksissä ja organisaatioissa jatkuvasti. Kasvavat datamassat tuovat mukanaan paitsi uusia datan hallinnan vaatimuksia ja riskejä, myös lähes rajattoman määrän mahdollisuuksia. Data on arvokasta valuuttaa niin liiketoiminnan kehittämisessä, kustannussäästöjen aikaansaamisessa kuin kohtalokkaiden virhearvioiden välttämisessä, mutta suomalaisissa yrityksissä sen tehokas hyödyntäminen jää vielä usein taka-alalle. Prosessilouhinta on menetelmä, jonka avulla yrityksen data saadaan hyötykäyttöön. Siinä tunnistetaan, analysoidaan ja monitoroidaan liiketoiminnan prosesseja. Prosessilouhinta hyödyntää yhtiön tietojärjestelmistä, esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmistä, asiakastietojärjestelmistä tai tiketöintijärjestelmistä, jo olemassa olevaa dataa ja tuottaa dynaamisen prosessikaavion.

– Mitä enemmän dataa syntyy, sitä paremmin se tulee pystyä valjastamaan yritysten käyttöön. Prosessilouhinta kykenee tuottamaan tietoa, mitä muuten ei olisi saatavilla tai jonka tuottaminen olisi hyvin vaikeaa. Suurin hyöty prosessilouhinnasta saadaan, kun se liitetään osaksi toimintojen ja prosessien – ja koko organisaation – laajempaa kehittämistä, tiivistää ohjelmistoja ja konsultointipalveluja tarjoavan QPR Software Oyj:n toimitusjohtaja Jussi Vasama.

Vasaman johtaman, kansainvälisesti toimivan QPR Softwaren toiminnan ytimessä ovat yritysten ja organisaatioiden toimintaa perusteellisesti läpivalaiseva prosessilouhintaohjelmisto.

Jatkuvasti kehittyvä prosessilouhinta on perinteisiä prosessitiedon hankintamenetelmiä huomattavasti tehokkaampi, nopeampi ja objektiivisempi tapa tehottomien prosessien ja niiden pullonkaulojen tunnistamiseen. Toisin kuin perinteisellä prosessijohtamisella, prosessilouhinnalla havainnot voidaan ulottaa ongelmakohtien juurisyihin ja liiketoimintavaikutuksiin asti. Kun tehottomuudet ja niiden taustasyyt havaitaan, ongelmiin voidaan puuttua muun muassa automatisoinnilla.

– Prosessilouhinnasta hyötyvät erityisesti suuret yritykset ja julkisyhteisöt, joiden toimintamallia kuvaa kansainvälisyyden, voimakkaan sääntelyn tai nopeiden muutosten aiheuttama kompleksisuus. On silti hyvä muistaa, että ei ole toimialaa tai liiketoiminnan osa-aluetta, jolla prosessilouhintaa ei voitaisi hyödyntää, Vasama korostaa.

Dataan perustuvia päätöksiä arvailun sijaan

Prosessilouhinnassa yhdistyvät liiketoiminnan prosessien syvällinen ymmärrys, data-analytiikka, mallintaminen ja visualisointi, systeeminen ajattelu sekä osaaminen ja teknologia, joilla valtavia datamassoja ylipäätään pystytään käsittelemään, analysoimaan ja valjastamaan yrityksen käyttöön.

Tyypillisimpiä prosessilouhinnan käyttötapauksia ovat älykäs automaatio (intelligent automation), digitalisaatio, vaatimustenmukaisuus (compliance), auditointi, KPI-raportointi, prosessikehitys, logistiikka ja toiminnanohjauksen (ERP) kehittäminen.

– Suomalaisten organisaatioiden suuret päätökset nojaavat yhä liian paljon kokemuspohjaiseen tietoon, raskaisiin konsulttiharjoituksiin perustuviin analyyseihin – ja pahimmillaan mututuntumaan, Vasama taustoittaa.

Jos transformaatioihin, kuten mittaviin ERP-järjestelmähankkeisiin tai yrityskauppoihin liittyvät päätökset tehdään subjektiiviseen tietoon perustuen, virhearvion hintalappu kohoaa helposti miljooniin euroihin.

– Esimerkiksi ERP-hankkeen onnistuminen edellyttää yrityksiltä ymmärrystä siitä, miten se tänä päivänä toimii ja millainen muutoksen määrä tulee olemaan uusiin prosesseihin siirryttäessä. Tähän prosessilouhinta tarjoaa paljon mahdollisuuksia.

Prosessilouhinta tukee yrityksiä myös faktoihin pohjautuvien investointipäätöksien tekemisessä. Nykyisessä, komponenttipulan ja logistiikkavaikeuksien värittämässä markkinatilanteessa moni yritys on uudenlaisten riskien edessä.

Tulevaisuuden moderni prosessilouhintaratkaisu ei tarjoa organisaatiolle ainoastaan näkyvyyttä ja ymmärrystä tämänhetkisten prosessien tehottomuudesta, vaan se poimii tekoälyn ja koneoppimisalgoritmien avulla tietoa suurista datamassoista, antaa suosituksia ja auttaa organisaatioita reagoimaan tapahtumiin jo ennen kuin ne tapahtuvat. Prosessilouhinnan avulla datasta on mahdollista kehittää kokonaan uusia toimintatapoja, palveluja ja liiketoimintaa.

Uuden sukupolven moderni prosessilouhintateknologia

QPR Software tunnetaan prosessilouhinnan edelläkävijänä, jonka patentoituja teknologiaratkaisuja on hyödynnetty ympäri maailman jo vuosikymmenen ajan. Viimeisin osoitus yrityksen edelläkävijyydestä on sen keväällä 2022 julkaisema uusi versio markkinoiden johtavasta prosessilouhintaohjelmistostaan, QPR ProcessAnalyzerista. QPR hyödynsi yhdysvaltalaisen Data Cloud -yhtiö Snowflaken pilviteknologiaa ja ohjelmiston uusi versio toimii natiivisti Snowflaken tietoalustalla.

QPR:n ja Snowflaken teknologioiden yhdistäminen tarjoaa markkinaan täysin uudenlaisen ratkaisun, jossa valtavistakin datamassoista voidaan louhia liiketoiminnalle kriittisiä faktoja helpommin, nopeammin ja kustannustehokkaammin kuin koskaan aikaisemmin. Muista prosessilouhintaratkaisuista poiketen, organisaation tietoa ei tarvitse siirtää toimittajan järjestelmään. Näin vältytään siirrolta, joka usein heikentää organisaation tietoturvaa ja tiedonhallintakäytäntöjä.

– Tehtävänämme on luoda tulevaisuuden prosessilouhinnan teknologiaa, joka on organisaatioiden tulevaisuuden datastrategian ja vaatimusten mukainen. Tämänhetkisessä haastavassa liiketoimintaympäristössä ja maailmantilanteessa kattavien datapohjaisten analyysien, suositusten ja ehdotusten pohjalta tehdyt päätökset ovat yrityksille välttämättömiä. Uskon vahvasti, että kilpailuetumielessä bisnespäättäjien tulisi tarttua teemaan viimeistään nyt, Vasama summaa.


Haluatko keskustella lisää prosessilouhinnan mahdollisuuksista asiantuntijamme kanssa? ➡️ Ota meihin yhteyttä

Julkaisija
Author imageexpand

Melina Weckman

Markkinointiasiantuntija

Jaa