Voimaannuttavia strategioita

Strategian luominen korkealla tasolla on mahtavaa, hienoa, innostavaa. Ryhmähenki ja palo toteutukseen, joka syntyy luomisprosessin aikana osallistujiin, on voimaannuttava kokemus. Kaikilla on käsitys nykytilasta, tulevaisuuden tavoitetilasta, ja sama pakottava tunne siirtyä tavoitetilaan, nopeasti.

Osallistujilla on yleisesti ongelman ratkaisun kehys (kerää tietoa, analysoi, ideoi valitse – iteroi) hallussa ja käytännössä harjaannutettu eri tehtävissä. Tekeminen on tuttua ja tehokasta, työkalut tukevat ajattelua. Ymmärrys, tavoite ja tunne syntyvät.
 
Tyypillisesti tilanne muuttuu hankalaksi heti luomisryhmän ulkopuolelle liikuttaessa. Strategiaryhmän sisällä syntynyt tunnetila ja ymmärrys pitäisi saada siirrettyä kaikille niille, joiden pitäisi osallistua muutokseen ja muuttaa toimintaansa, sekä niille, jotka eivät ole vielä kuulleet nykytilan ongelmista, tavoitetilan ihanuudesta ja reippaasta matkasta sinne. Realiteetit eivät mahdollista, että kaikki kävisivät saman ajatus- ja tunnemyrskyn läpi, ja päätyisivät samaan lopputulokseen. 

”Miksi”, ”Mitä” ja ”Milloin” pitää saada viestitettyä tehokkaasti, tunnetilan siirtyä. ”Mitä” pitää vielä palastella tekemisten kokoisiksi palasiksi, ja ”Miten” antaa tekijöiden ratkaista. Tekeminen, ”Milloin”, täytyy käynnistää ja pitää liikkeessä tavoitetilaan saapumiseen saakka.

Tässä kohtaa alkaa viimeistään toimivien apukeinojen, työkalujen tarve yleensä kuumottaa.   

Onko tuttu tilanne, olisiko vivulle käyttöä?  Meillä sellainen on:

QPR Strategy Execution

Kirjoittaja
Author imageexpand

Pauli Mertanen

Lead Consultant

Jaa