Digitalisaatio nostaa jälleen prosessityön kehittämisen keskiöön

Digitalisaatio on herättänyt organisaatiot kehittämään kyvykkyyksiään prosessilähtöisen toiminnan kehittämiseen ja -johtamiseen. Tuoteominaisuuksien, asiakaskokemuksen ja hinnan lisäksi organisaatiot kilpailevat sillä, kuka vastaa asiakastarpeisiin nopeimmin. Tämä nostaa prosessityön kehittämisen keskiöön. Blogin linkkien kautta pääset itse testaamaan oman maturiteettitasosi.

Asiakaskertomusten mukaan tyypillisiä haasteita kehittämistyössä ovat:

  1. Prosesseja on automatisoitava nopeasti, koska palveluiden saatavuutta odotetaan herkeämättä joka päivä. Miten organisaation palvelut, prosessit ja tietojärjestelmät linkittyvät toisiinsa? Lisätietoa arkkitehtuurin kerrosnäkymän hyödyntämisestä saat blogista Onko järjestyksellä väliä.
  2. Linja- ja prosessijohtamisen yhdistäminen tuottaa haasteita, prosessit eivät tue liiketoiminnan todellisia tarpeita, prosessivastuita ei ole määritelty tai prosessityö on yksittäisten prosessien piirtelyä. .

Kehittäminen ja kehittyminen tapahtuvat tunnetusti portaittain – sama pätee myös prosessijohtamiseen ja prosessien suorituskykyyn ja laatuun. Kun tiedät lähtötasosi, pystyt asettamaan tavoitetason ja rakentamaan tiekartan sen saavuttamiseksi.

Pystyt arvioimaan kyvykkyyttäsi prosesseissa maturiteettiarvioinnilla, jonka vaihtoehtoisia malleja ovat mm. CMM (Capability Maturity Model), CMMI (Capability Maturity Model Integration), BPMM (Business Process Maturity Model), APQC’s Seven Tenets of Process Management sekä PEMM (Process and Enterprise Maturity Model).

Olemme QPR:ssä hyödyntäneet organisaatioiden maturiteettiarvioinneissa PEMM-mallia. Siinä arvioidaan omilla arviointikriteeristöillä organisaation prosessijohtamisen kyvykkyyttä ja prosessikohtaisten tekijöiden tilannetta. Elleivät ne ole linjassa keskenään, organisaation on vaikea vakiinnuttaa tai ylläpitää prosessiensa suorituskykyä.

PEMM-maturiteettiarvioinnin pohjalta olemme myös laatineet nopean prosessijohtamisen ja prosessien suorituskyvyn arvioinnin. Arvioinnin mukaan epäkypsässä organisaatiossa prosessit toimivat sattumanvaraisesti ja kertaluonteisesti, koska prosessijohtamisen kyvykkyyttä ei ole ra-kennettu tukemaan prosesseja. Kypsissä organisaatioissa prosessit taas ovat toistettavissa, opti-moituja ja niitä johdetaan strategiasta käsin, mikä mahdollistaa prosessien automatisoinnin.

Arvioi organisaatiosi prosessijohtamisen kypsyystaso

Prosessijohtamisen maturiteettiarvioinnissa haetaan vastausta siihen, onko organisaationne valmis suorituskykyisiin prosesseihin. Osaatko sinä kertoa puolueettomasti organisaationne prosessijohtamisen tason? Ajattele asiaa hetken ja tee nopea neljän kysymyksen pika-arviointi. Jätä meille yhteystietosi niin lähetämme sinulle yhteenvedon tuloksista.

Prosessijohtamisen kypsyysarviointi

Arvioi prosessienne kypsyystaso

Prosessien maturiteettiarvio auttaa organisaatiotanne arvioimaan prosessien kypsyystasoa. Arvi-ointi koostuu toimivan prosessin kannalta välttämättömistä tekijöistä: prosessilla pitää olla hyvin määritetty rakenne, työntekijöillä tarvittavat taidot ja tiedot, prosessityötä tukeva henkilöstöpoli-tiikka, prosessin tuotoksista vastaava omistaja ja oikeat mittaristot, joilla arvioidaan jatkuvasti prosessien suorituskykyä. Nämä tekijät yhdessä määrittävät sen, kuinka hyvin prosessinne voi toimia.Tee viiden kysymyksen pika-arviointi vahvistaaksesi ymmärrystäsi organisaationne prosessien kypsyystasosta. Jätä meille yhteystietosi niin lähetämme sinulle yhteenvedon näistäkin tuloksista.

Prosessien kypsyysarviointi

 

Käy tutustumassa QPR:n prosessijohtamisen palvelutarjontaan.

Mikäli koet, että apu prosessityön nostamiseksi uudelle tasolle on tervetullutta, ota meihin yhteyttä.

 

Kirjoittajat

Blogin ovat kijoittaneet yhteistyössä QPR:n konsultit Nina Ritonummi, Senior Process Consultant/Laatujohtaja, sekä Marja Tuhkanen, Business Process Consultant.

Nina on kokenut palveluliiketoiminnan kehittäjä, joka auttaa asiakkaita heidän strategiansa toteuttamista parhaiten tukevan palvelu- ja prosessiarkkitehtuurin rakentamisessa. Nina vastaa myös QPR:n omasta ISO 9001:2015 sertifioidusta laatujärjestelmästä.

Marja puolestaan on toiminut laaja-alaisesti liiketoiminnan strategisten kasvusuunnitelmien rakentamisessa ja toteuttamisessa. Marjalla on monipuolinen kokemus palveluiden ja tuotteiden kaupallistamisesta sekä niitä toteuttavien prosessien suunnittelusta, kehittämisestä ja implementoinnista erilaisia fasilitoinnin menetelmiä ja Lean-metodologiaa hyödyntäen.

 

 

 

Kirjoittaja
Author imageexpand

Marja Tuhkanen

Marja Tuhkanen toimii liiketoimintakonsulttina QPR:llä. Hänen erityisosaamistaan on liiketoiminnan kehitys ja projektinhallinta.

Jaa