Sisäpiiri

QPR:n sisäpiiriohje noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta pörssiyhtiöille (1.1.2021), ja markkinoiden väärinkäyttödirektiiviä (MAR), jotka sellaisenaan ovat osa QPR:n sisäpiiriohjetta. QPR:n sisäpiiriohje kieltää johdon ilmoitusvelvollisten ja pysyvien ja hankekohtaisten sisäpiiriläisten kaupankäynnin yhtiön osakkeilla 30 vuorokauden ajanjaksolla ennen yhtiön osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista (’suljettu ikkuna’). Suljettu ikkuna päättyy osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamishetkeä seuraavana päivänä. Yhtiön sisäpiiriohjeen mukaisesti pysyvään sisäpiiriin kuuluvan henkilön tulee ilmoittaa etukäteen yhtiön toimitusjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle aikeestaan toteuttaa liiketoimi yhtiön osakkeilla.

Asemansa pohjalta ilmoitusvelvollisia johtohenkilöitä ovat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä muuhun yhtiön ylimpään johtoon kuuluva, joka saa säännöllisesti sisäpiiritietoa ja jolla on oikeus tehdä yhtiön tulevaa kehitystä ja liiketoiminnan järjestämistä koskevia päätöksiä (johtoryhmä). Yrityskohtaiseen pysyvään sisäpiiriin kuuluu yhtiön palveluksessa oleva tai muun sopimuksen perusteella yhtiölle työskentelevä henkilö, joka asemansa tai tehtäviensä johdosta saa säännöllisesti sisäpiiritietoa.

Sellaisissa tilanteissa, joissa yhtiö valmistelee tapahtumaa, jolla voi olla merkittävä vaikutus yhtiön osakkeen arvoon (esim. yrityskauppa) yhtiö perustaa hankekohtaisen sisäpiiri-rekisterin. Hankekohtaiseen sisäpiiriin kuuluu henkilö, joka työ- tai muun sopimuksen perusteella työskentelee yhtiölle ja saa hanketta koskevaa sisäpiiritietoa sekä ne henkilöt, joille yhtiö antaa hanketta koskevaa sisäpiiritietoa.

Yhtiön sisäpiirihallintoa ja sisäpiiriohjeen noudattamista ohjaa ja valvoo yhtiön talousjohtaja. QPR:n sisäpiirirekistereitä ylläpitää yhtiön talousjohtaja.

MAR-säädösten mukaisten QPR Software Oyj:n johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on tullut ilmoittaa liiketoimistaan 3.7.2016 alkaen.

 

Päivitetty 12/2020