Varsinainen yhtiökokous 2021

Varsinainen yhtiökokous 2021 pidetään torstaina 25.3.2021.

Osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä yhtiökokouskutsun päivänä 4.3.2021:

  • Osakkeita: 12.444.863
  • Ääniä: 12.444.863

QPR Software Oyj:llä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.

Lataa varsinaisen yhtiökokouksen materiaalit:

Malli äänestysohjeiksi ja valtakirjaksi:

Mahdolliset äänestysohjeet ja valtakirjat pyydetään toimittamaan 23.3.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen:

ilmoittautumiset@qpr.com

tai alkuperäisinä osoitteeseen:
QPR Software Oyj
Huopalahdentie 24
00350 Helsinki

Vastaehdotukset ja kyselyoikeus