Varsinainen yhtiökokous 2014

Osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä yhtiökokouskutsun päivänä 7.2.2014:

  • Osakkeita: 12.444.863
  • Ääniä: 12.444.863

QPR Software Oyj:llä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.

Lataa varsinaisen yhtökokouksen materiaalit:

 

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiökokouksen hyväksytyt päätökset