Strategiamme | QPR

Strategiamme

You are here

QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille monipuolisia konsultointipalveluita.

Tuotekehityksessä keskitymme vastaamaan organisaatioiden lisääntyviin haasteisiin johtaa liiketoimintaa digitalisoituvassa maailmassa. Panostamme erityisesti prosessien analysointiin ja operatiivisen suorituskyvyn seurantaan. Uskomme, että näiden fokusalueidemme markkina kasvaa merkittävästi, kun yritykset keräävät toiminnastaan yhä enemmän tapahtumatietoja. Nopeutamme tuotekehitystämme lisäämällä resurssejamme hallitusti. Tavoitteemme on hankkia merkittävä osuus nopeasti kasvavasta prosessianalyysin markkinasta.

Ohjelmistokehityksessä kiinnitämme erityistä huomiota hyvään käyttäjäkokemukseen. Tavoittelemme lähivuosina kasvua erityisesti kansainvälisestä ohjelmistomyynnistämme. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi lisäämme tänä vuonna markkinointi- ja myyntiresurssejamme.

Tarjoamamme

Tarjoamme asiakkaille innovatiiviset ja tehokkaat välineet mallintaa ja mitata toiminnan kaikkia kerroksia ja ulottuvuuksia, kuvata ja seurata automaattisesti prosesseja todellisen tapahtumatiedon pohjalta sekä analysoida syitä mahdollisiin suorituskykyongelmiin. Tämä avaa asiakkaille näkyvyyden heidän toimintaansa, mikä mahdollistaa toiminnan tehostamisen ja parantamisen sekä strategian toteuttamisen nopeasti ja vaikuttavasti.

Kotimarkkina

Kotimarkkinallamme Suomessa myymme ja toimitamme ohjelmistoja ja konsultointipalveluita pääosin suoraan asiakkaillemme. Olemme prosessien ja kokonaisarkkitehtuurin mallintamisohjelmistojen paikallinen markkinajohtaja noin 50 prosentin markkinaosuudella. Prosessianalyysiohjelmistoissa olemme paikallisesti selkeä markkinajohtaja ja yksi maailman edistyneimmistä yhtiöistä. Yhdysvaltain patenttiviranomainen on myöntänyt kaksi patenttia teknologiallemme, johon ohjelmistomme perustuu.

Kansainväliset markkinat

Kansainvälisillä markkinoilla toimimme sekä suoramyynnin että yli 50 maahan ulottuvan ohjelmistojen jälleenmyyntiverkoston kautta. Tarjoamme jälleenmyyjillemme houkuttelevan kumppanuuden, sillä he saavat ohjelmistojen myyntipalkkioiden lisäksi mahdollisuuden kasvattaa merkittävästi konsultointiliiketoimintaansa. Innovatiivisen tarjoamamme avulla he voivat erottua paikallisista kilpailijoistaan, jotka käyttävät perinteisiä menetelmiä ja välineitä.

Arvomme

Arvomme ovat pitkäjänteinen menestyminen yhdessä, luotettavuus ja arvostus. Ne määrittelevät yhtiömme toimintakulttuurin ja luovat siten perustan menestyksellemme ja kasvullemme. 

 

Päivitetty 2/2018

 

QPR Q3 2018 Interview with CEO Jari Jaakkola