Missio, strategia ja markkinat

QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan.

Arvomme ovat pitkäjänteinen menestyminen yhdessä, luotettavuus ja arvostus. Ne määrittelevät yhtiömme toimintakulttuurin ja luovat siten perustan menestyksellemme ja kasvullemme.

Kehitämme ja myymme organisaatioiden toiminnan analysointi-, mittaus- ja mallinnusohjelmistoja sekä niihin liittyviä palveluja. Lisäksi tarjoamme asiakkaille toiminnankehityksen sekä digitalisointi- ja muutosjohtamisen konsultointia.

Kohdistamme tuotekehityksemme vastaamaan asiakkaiden haasteisiin johtaa ja kehittää liiketoimintaa digitalisoituvassa maailmassa. Panostamme erityisesti prosessien analysointiin (process mining) ja mittaamiseen. Uskomme, että tämän fokusalueemme markkina kasvaa merkittävästi, kun yritykset keräävät toiminnastaan yhä enemmän tapahtumatietoja.

Nopeutamme edelleen tuotekehitystämme lisäämällä hallitusti kehittäjäresursseja. Ohjelmistokehityksessä kiinnitämme erityistä huomiota hyvään käyttäjäkokemukseen.

Pyrimme myös solmimaan strategisia kumppanuuksia, joiden avulla voimme vahvistaa ohjelmistojemme kehitystä ja kansainvälistä myyntiä.

Strategiset tavoitteet

Tavoittelemme keskimäärin 15-20 % vuotuista liikevaihdon kasvua seuraavan kolmen vuoden aikana. Tavoite perustuu pääosin ohjelmistoliiketoimintamme kansainväliseen kasvuun sekä konsultointipalvelujen kasvuun kotimarkkinoilla Suomessa.

Näemme merkittävän kasvumahdollisuuden erityisesti prosessianalyysiliiketoiminnassa (process mining), jossa tavoittelemme yli 50 %:n vuotuista kasvua. Tavoitteemme on saada merkittävä markkinaosuus tästä nopeasti kasvavasta markkinasta. 

Tavoittelemme kasvua lähivuosien aikana erityisesti kansainvälisestä ohjelmistomyynnistä.

Tarjoomamme

Tarjoamme asiakkaille tehokkaat välineet mallintaa, mitata ja analysoida organisaatioiden toimintaa. Tämä avaa asiakkaille näkyvyyden heidän toimintaansa, mikä mahdollistaa toiminnan tehostamisen ja parantamisen nopeasti ja vaikuttavasti.

Kotimarkkinallamme Suomessa myymme ja toimitamme ohjelmistoja ja konsultointipalveluita pääosin suoraan asiakkaillemme.

Olemme prosessien ja kokonaisarkkitehtuurin mallintamisohjelmistojen paikallinen markkinajohtaja noin 50 prosentin markkinaosuudella.

Prosessianalyysiohjelmistoissa olemme paikallisesti selkeä markkinajohtaja ja yksi maailman edistyneimmistä yhtiöistä. Yhdysvaltain patenttiviranomainen on myöntänyt kaksi patenttia teknologiallemme, johon ohjelmistomme perustuu.

Kansainvälisillä markkinoilla toimimme sekä suoramyynnin että yli 50 maahan ulottuvan ohjelmistojen jälleenmyyntiverkoston kautta. Tärkein tuote jälleenmyyntiverkostossamme on suorituskykyjohtamisen ohjelmistomme QPR Metrics.

Markkinat, joilla toimimme

Prosessianalyysi ja -mittaamismarkkina (process mining and analytics) on elinkaarensa alkuvaiheessa oleva markkina, joka kasvaa erittäin nopeasti. Markkinatutkimusyhtiöiden arvioiden mukaan tämän globaalin ohjelmistomarkkinan koko vuonna 2018 oli noin 100 - 200 miljoonaa euroa. Kasvun arvioidaan jatkuvan erittäin nopeana ja markkinakoon ylittävän 1 miljardia euroa vuonna 2023.

Prosessien ja kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu- ja mallintamismarkkina on kypsä markkina ja kasvaa maltillisesti. Tämän ohjelmistomarkkinan koon arvioidaan olevan yli 500 miljoonaa euroa vuodessa.

Suorituskykyjohtamisen ohjelmistomarkkina on kypsä markkina ja kasvaa maltillisesti. Tämän ohjelmistomarkkinan koon arvioidaan olevan yli 300 miljoonaa euroa vuodessa.

 

 

Päivitetty 3/2019