Sijoittajasivut | QPR

Sijoittajasivut

You are here

QPR Software sijoittajille

Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille monipuolisia konsultointipalveluja.

Tuotekehityksessä keskitymme vastaamaan organisaatioiden lisääntyviin haasteisiin johtaa liiketoimintaa digitalisoituvassa maailmassa. Panostamme erityisesti prosessien analysointiin ja operatiivisen suorituskyvyn seurantaan. Uskomme, että näiden fokusalueidemme markkina kasvaa merkittävästi, kun organisaatiot keräävät toiminnastaan yhä enemmän tapahtumatietoja. 

Tavoittelemme lähivuosina kasvua erityisesti kansainvälisestä ohjelmistomyynnistä ja lisäämme markkinointi- ja myyntiresurssejamme. Nopeutamme tuotekehitystämme lisäämällä resurssejamme hallitusti. Tavoitteemme on hankkia merkittävä osuus nopeasti kasvavasta prosessianalyysimarkkinasta. Keskipitkällä aikavälillä tavoittelemme keskimäärin noin 15 %:n liikevaihdon vuotuista kasvua.

 

Miksi sijoittaa QPR Softwareen?

1.    Olemme viime vuosina voimakkaasti uudistaneet tuoteportfoliotamme ja tavoittelemme kansainvälistä myynnin kasvua uusille tuotteille.
2.    Liiketoimintamallimme on hyvin skaalautuva.
3.    Uusien tuotteiden kehityspanostuksista huolimatta liiketoimintamme on ollut kannattavaa, kassavirtamme vahva  ja olemme jakaneet osinkoja osakkeenomistajillemme. Osinkopolitiikkamme mukaisesti hallitus esittää vuosittain yhtiökokoukselle osinkona jaettavaksi 30-50% vuosittaisesta liiketoiminnan rahavirrasta.
4.    Noin puolet liikevaihdostamme on jatkuvia tuottoja.
5.    Asiakasvaihtuvuutemme on matala. Ohjelmistojen vuokra- ja ylläpitosopimusten keskimääräinen elinkaari on noin 10 vuoden mittainen.

 

Näkymät 2017 ja keskipitkän aikavälin tavoitteet

 

Liiketoimintanäkymät

Jatkamme investointeja process mining –tuotteemme ja -palveluidemme myyntiin.

Kiristyneen kilpailun mallinnuksen sekä tulos- ja prosessijohtamisen ohjelmistotuotteissa arvioidaan edelleen vaikuttavan myyntiin negatiivisesti osassa jälleenmyyntikanavaamme. 

Mallinnuksen sekä tulos- ja prosessijohtamisen liiketoimintamme Suomessa keskittyy erityisesti laajentamaan ja kasvattamaan avainasiakkuuksiamme.

 

Taloudelliset näkymät

Arvioimme liikevaihtomme pysyvän edellisvuoden tasolla (arvioitu vaihteluväli +/- 3% edellisvuoteen verrattuna). Liikevoiton arvioimme olevan 4-9% liikevaihdosta.

 

Päivitetty 10/2017