<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=390134628368750&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

QPR Software sijoittajille

Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille monipuolisia konsultointipalveluja.

Tuotekehityksessä keskitymme vastaamaan organisaatioiden lisääntyviin haasteisiin johtaa liiketoimintaa digitalisoituvassa maailmassa. Panostamme erityisesti prosessien analysointiin ja operatiivisen suorituskyvyn seurantaan. Uskomme, että näiden fokusalueidemme markkina kasvaa merkittävästi, kun organisaatiot keräävät toiminnastaan yhä enemmän tapahtumatietoja. 

Tavoittelemme lähivuosina kasvua erityisesti kansainvälisestä ohjelmistomyynnistä ja lisäämme markkinointi- ja myyntiresurssejamme. Nopeutamme tuotekehitystämme lisäämällä resurssejamme hallitusti. Tavoitteemme on hankkia merkittävä osuus nopeasti kasvavasta prosessianalyysimarkkinasta.

Miksi sijoittaa QPR Softwareen?

1.    Olemme viime vuosina voimakkaasti uudistaneet tuoteportfoliotamme ja tavoittelemme kansainvälistä myynnin kasvua uusille tuotteille.
2.    Liiketoimintamallimme on hyvin skaalautuva.
3.    Varsinaisen toiminnan kassavirta on johdonmukaisesti pysynyt vahvana. 
4.    Noin puolet liikevaihdostamme on jatkuvia tuottoja.
5.    Asiakasvaihtuvuutemme on matala. Ohjelmistojen vuokra- ja ylläpitosopimusten keskimääräinen elinkaari on noin 10 vuoden mittainen.


Tulevaisuuden näkymät


Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

QPR Software on tehnyt viime vuosina merkittävät investoinnit prosessilouhintaohjelmistonsa (process mining) kehitykseen sekä kaikkien ohjelmistotuotteidensa käyttöliittymiin. Arvioimme prosessilouhintaohjelmistojen ja -palvelujen kysynnän jatkavan kasvuaan kuluvana vuonna.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa arvioimme kilpailun säilyvän kireänä kehittyneiden maiden markkinoilla.

 

Näkymät tilikaudelle 2019

QPR arvioi liikevaihtonsa laskevan vuonna 2019 (2018: 10 047 tuhatta euroa) sekä liiketuloksensa olevan lievästi tappiollinen (0 – 4 % liikevaihdosta). Prosessilouhintaliiketoiminnan arvioidaan jatkavan vahvaa kasvua vuoden viimeisellä neljänneksellä.

 

 

Päivitetty 10/2019

QPR esitykset

Tiedonantopolitiikka

 

 

QPR Q4 2018 Interview with CEO Jari Jaakkola

 

Yhteystiedot

 

About QPR - Management Team - Jari Jaakkola 100 x 100

Jari Jaakkola

Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@qpr.com

About QPR - Management Team - Jaana Mattila 100 x 100

Jaana Mattila

Talousjohtaja
etunimi.sukunimi@qpr.com

 

Raportit ja muut julkaisut

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2019

Yhtiökokous 2019

Vuosikertomus 2018

Tilinpäätöstiedote 2018

100 suurinta osakkeenomistajaa

Pörssi- ja lehdistötiedotteet