<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=390134628368750&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Osakassopimukset

Yhtiöllä ei ole tiedossa osakassopimuksia äänivallan käytöstä yhtiössä eikä sopimuksia yhtiön osakkeiden luovuttamisen rajoittamisesta.

 

QPR esitykset

QPR Softwaren yritysesittely

Tiedonantopolitiikka

Puolivuosikatsaus 2019

 

QPR Q4 2018 Interview with CEO Jari Jaakkola