Lyhyesti

QPR Software Oyj:n osake

QPR Software Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingin päälistalla, informaatioteknologia-toimialaluokan Pienet yhtiöt –sarjassa. Kaupankäynti osakkeella alkoi 8.3.2002.

  • Kaupankäyntitunnus: QPR1V
  • Osakkeiden lukumäärä: 12 444 863
  • Osakepääoma:  1 359 089,93 euroa
  • Kirjanpitoarvo: 0,11 euroa

Osoitteenmuutokset

Pyydämme osakkeenomistajia ilmoittamaan osoitteenmuutokset käyttämänsä arvo-osuustilin hoitajalle.

Liputukset


6.8.2020 QPR Software sai Oy Fincorp Ab:ltä Arvopaperimarkkinalain (AML) 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan sen suora osakeomistus QPR Software Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on noussut yli kymmeneen (10) prosenttiin.

Edellinen liputusilmoitus oli vuonna 2019, kun QPR Software Oyj julkaisi Arvopaperimarkkinalain (AML) 9 luvun 5 pykälän mukaisen yhtiötiedotteen 29.1.2019, jonka mukaan AC Invest Oyj:n suora osakeomistus QPR Software Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on laskenut alle kymmenen (10) prosentin.

Osakepääoma

QPR Software Oyj:n osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia joulukuun 2009 jälkeen.