Share information | QPR

Osaketietoa

Osaketietoa

QPR Software Oyj:n osake

QPR Software Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingin päälistalla, informaatioteknologia-toimialaluokan Pienet yhtiöt –sarjassa. Kaupankäynti osakkeella alkoi 8.3.2002.

  • Kaupankäyntitunnus: QPR1V
  • Osakkeiden lukumäärä: 12 444 863
  • Osakepääoma:  1 359 089,93 euroa
  • Kirjanpitoarvo: 0,11 euroa

Osoitteenmuutokset

Pyydämme osakkeenomistajia ilmoittamaan osoitteenmuutokset käyttämänsä arvo-osuustilin hoitajalle.

Liputukset

QPR Software Oyj on julkaissut  Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen ilmoituksen omistusoikeuden muuttumisesta viimeksi 30.11.2011,  kun  Jouko Antero Pelkosen sekä hänen määräysvallassa olevien yhtiöiden, Pohjolan Rahoitus Oy:n (y-tunnus: 0486816-5) ja Electrosale Oy (y-tunnus: 0252032-5) yhteenlaskettu osuus QPR Software Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta nousi yli 1/10:aan, 10,912 prosenttiin. (Tätä edeltävä Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta on tehty vuonna 2009).

Osakepääoma

QPR Software Oyj:n osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia joulukuun 2009 jälkeen.