QPR Software sijoittajille

Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja ja palveluja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa.

Tuotekehityksessä keskitymme vastaamaan organisaatioiden lisääntyviin haasteisiin johtaa liiketoimintaa digitalisoituvassa maailmassa.

Liiketoiminta-alueitamme ovat prosessilouhinta, prosessimallinnus, kokonaisarkkitehtuurin mallinnus sekä suorituskyvyn johtaminen.

Miksi sijoittaa QPR Softwareen?

  1. Olemme viime vuosina voimakkaasti uudistaneet tuoteportfoliotamme ja tavoittelemme kansainvälistä myynnin kasvua uusille tuotteille.
  2. Liiketoimintamallimme on hyvin skaalautuva.
  3. Varsinaisen toiminnan kassavirta on johdonmukaisesti pysynyt vahvana.
  4. Noin puolet liikevaihdostamme on jatkuvia tuottoja.
  5. Asiakasvaihtuvuutemme on matala. Ohjelmistojen vuokra- ja ylläpitosopimusten keskimääräinen elinkaari on noin 10 vuoden mittainen.

Näkymät tilikaudelle 2021

Koronaviruspandemialla oli päättyneellä tilikaudella negatiivinen vaikutus erityisesti ohjelmistojen uusmyyntiin. Asiakkaat lykkäsivät QPR:n tarjoamien ohjelmistojen uusia hankintoja sekä omien näkymiensä epävarmuuden että poikkeusolojen toimintaan ja etätyöskentelyyn liittyvien epävarmuuksien vuoksi.

Pandemiasta johtuvat poikkeukselliset olot vaikuttavat vuoden ensimmäisten kuukausien aikana edelleen liiketoimintaamme, mutta merkkejä asiakkaiden ohjelmistohankintojen päätöksenteon normalisoitumisesta on jo nähtävissä. Perustuen toteutuneeseen alkuvuoden myyntiin sekä nykyiseen tarjouskantaan, QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2021 (2020: 8 971 tuhatta euroa). QPR:n ohjelmistojen tarjouskanta nousi vuoden lopussa yli viidenneksen korkeammaksi kuin se oli vuotta aiemmin ennen pandemiaa, ja palvelujen tarjouskanta nousi vielä tätäkin enemmän.

QPR suunnittelee lisäävänsä kuluvana vuonna maltillisesti myynti-, markkinointi-ja tuotekehityskulujaan, mutta arvioi tästä huolimatta käyttökatteen ja liiketuloksen paranevan vuoteen 2020 verrattuna.

 

 

Päivitetty 5/2021