Tunnistatko prosessiesi pullonkaulat ja kehityskohteet?

Onko sinulla ja organisaatiollasi tarve tunnistaa prosessien pullonkaulat ja kehityskohteet nopeasti luotettavaan dataan perustuen? Ovatko Lean-menetelmät jo kertaalleen esitelty organisaatiossanne? Jäikö tunne, että menetelmistä ei kuitenkaan vielä ole saatu kaikkea hyötyä irti?  Tarvitsetko paremman näkymän toimintaan ja prosesseihin, jotta voit perustella ja arvioida kehitystarpeita tiedon avulla? 

QPR Lean -ratkaisussa perinteisiä Lean-menetelmiä tuetaan prosessien louhinnan menetelmillä, joiden avulla voidaan tehdä faktoihin perustuvia päätöksiä nopeasti, helposti ja näkyvästi.  Herätä organisaatiosi digitaalinen kaksonen, ja kuuntele mitä sillä on sinulle kerrottavaa toiminnastasi! QPR:n konsultaatiopalvelut ja -menetelmät ovat tukenasi.

Miten data näyttää todelliset prosessit? Katso englanninkielinen video

Prosessit kuntoon asiakaskokemuksen parantamiseksi!

Jokaisen organisaation tärkein tavoite on arvon tuottaminen asiakkaalle. Tämä asiakkaan palveluista ja tuotteista saama arvo saadaan prosessien avulla. Miten tunnistaa monesti monimutkaisista prosesseista se oikea ja todellinen reaaliprosessi? Haastatteluihin pohjautuvat analyysit antavat yhden näkökulman, joka monesti perustuu pelkästään mielipiteisiin ja näkemyksiin. Usein prosessista saattaa muodostua todellisuuden ja tahtotilan välimaastoon sijoittuva 'melkein', mutta ei 'riittävän hyvin' todellisuutta kuvaava malli.

Toiminnan kehittämisessä kehitystarve määräytyy tavoitteen ja nykytilan välisenä erona. Kehitysresurssien tulisi kohdistua tahtotilan (to-be) aikaansaamiseen nykytilan (as-is) kuvaamisen sijasta. Nykytilan ymmärrystä tarvitaan kuitenkin lähtökohdaksi, jotta osataan määrittää muutoksen määrä ja tarve. Kuinka varmistaa, että kehitystoiminta keskittyy tulevaisuuden rakentamiseen, mutta kuitenkin riittävät lähtötiedot nykyprosesseista ovat saatavilla?

Ongelmatilanteiden sattuessa haluat varmistaa, että ongelmien juurisyyt tunnistetaan nopeasti ja tehokkaasti. Ja kun juurisyy on tunnistettu, ongelma korjataan jotta se ei sellaisenaan enää toistu ja vaikuta toimintaan negatiivisesti .

Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja toiminnan ohjaaminen kohti tavoitteita vaatii johtamisjärjestelmän lisäksi ajantasaisen kuvan toiminnasta. Erilaiset BI-ohjelmistot tarjoavat valmiiksi pureskeltuja tuloksia avainmittareiden mukaan, mutta kuinka varmistat organisaatiosi mahdollisuuden analysoida dataa avainmittarin lukeman takana?

Faktoihin perustuva tieto

Organisaation toiminnasta kertyy tietojärjestelmiin jatkuvasti enemmän ja enemmän dataa. Tämä voimavara on syytä ottaa käyttöön toiminnan ohjaamisessa ja kehittämisessä. Prosessien louhinta hyödyntää tätä tietoa, ja muodostaa prosessimallit automaattisesti toiminnasta vastaavien ja toimintaa kehittävien hyödyksi.

Prosessien louhinnalla saavutettua tietoa ja ymmärrystä pystytään soveltamaan toiminnan kehittämisessä Lean-menetelmiä hyödyntäen. Kehityskohteiden tunnistaminen ja priorisointi on tärkeää strategianmukaisen kehityssuunnan varmistamiseksi.

Löydä juurisyyt, jotka aiheuttavat pullonkauloja prosesseihisi

Prosessikuva_analysoi

Prosessien louhinnan avulla saat selkeän ymmärryksen nykytilan prosessinkulusta. Luulot ja olettamukset eivät prosessinkulkua auta.

Menetelmän avulla tunnistat nopeasti tehottomat prosessisi, sekä parannat niiden virtaustehokkuutta eliminoimalla prosessipoikkeamat ja vähentämällä hukkatyötä​. Nopeammat läpimenoajat, suorituskyvyn maksimointi ja prosessipoikkeamien eliminointi mahdollistavat maksimaalisen asiakastyytyväisyyden ja auttavat optimoimaan toiminnan kustannuksia.

Prosessidatasta muodostetun prosessikuvauksen avulla nopeutat prosessiesi ongelmakohtien löytämistä ja korjaamista ongelmien juurisyihin pureutumalla.

Reaalitoiminnasta kerätyn datan avulla muodostetuista avainmittareiden tuloksista voi organisaatiosi siirtyä toiminnan johtamisesta tiedolla johtamiseen.

Voit varmistaa muutoksen jalkautuksen tavoiteltujen liiketoimintahyötyjen ja tulosten aikaansaamiseksi ja kohdistaa analyysipohjaisia tukitoimia sinne, missä niitä eniten tarvitaan muutoksen varmistamiseksi.

Ota QPR Lean -menetelmä käyttöösi

QPR Lean on tehokas ratkaisu Lean-johtamisfilosofian konkretisoimiseksi strategiselta tasolta päivittäiseen työhön asti. QPR Lean -ratkaisu hyödyntää prosessien louhintaa operatiivisen toiminnan kehittämisen tukena, ja sen ansiosta kehitystoimenpiteiden vaikuttavuus ja implementointiajat saavutetaan perinteisiä Lean-menetelmiä tehokkaammin ja nopeammin!

QPR Lean -ratkaisu toteutetaan aina asiakkaan tarve edellä ja toteutetaan yhteistyössä asiakkaan ja asiantuntijoidemme kanssa. Asiakkaana saat käyttöösi alan parhaan Lean-asiantuntemuksen, pitkän kokemuksen prosessien louhinnan hyödyntämisestä, sekä modernit menetelmät ja työkalut prosessiesi mittaamiseen ja kehittämiseen​.

 

 

Asiakastarinat

(Klikkaa logoa)

"Kokonaisarkkitehtuuriprosessia voi verrata muurausprosessiin. Kun muurari on mukana koko ajan ja hänellä on hyvä käsitys siitä, mitä muuraa, niin ei tarvitse myöhemmin tarkistaa miten prosessi eteni. Muurareina Vantaalla toimivat QPR:n arkkitehdit, jotka ovat konkreettisesti mukana arjen ratkaisutoiminnoissa.
Lean-menetelmä tukee KA-prosessia ja päinvastoin.”

Antti Ylä-Jarkko, tietohallintojohtaja, Vantaan kaupunki

Customers - Vantaa 

 

"Prosessityön voima on yhteinen kieli sekä yhteinen tapa kommunikoida ja mallintaa asioita. Yhteinen tapa mahdollistaa helpon siirtymisen alueelta toiselle, ja kaikki sidosryhmät ymmärtävät nyt paremmin mitä liiketoiminnassa tapahtuu.”

- Anssi Sahlman, johtaja, Verohallinto

Customers - Vero

"QPR:n konsultointipalvelujen ansiosta Väestörekisterikeskus on pystynyt kehittämään innovatiivisia ja uusimpiin teknologioihin perustuvia palveluita siten, että kehitystyön monimutkaisuus ja kustannustaso on pidetty kurissa.”

- Hannu Ojala, kehityspäällikkö, VäestörekisterikeskusAsiakasreferenssit - Digital and population data services agency

 

Haluatko kuulla lisää? 

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen asiantuntijoidemme kanssa. Käydään läpi yhdessä ratkaisumme osat ja etsitään teille sopiva tapa edetä Lean -menetelmien kehittämiseen.

Ota meihin yhteyttä