<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=390134628368750&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Palveluajattelu muuttaa perinteistä liiketoimintaa

 

Strategiasta johdettu palveluiden kehittäminen

Palvelumuotoilu eli service design on päivän puheenaihe. Palvelumuotoilun menetelmiä käyttäen syvennytään asiakkaan näkökulmaan. Palvelulähtöisen toiminnan kehittäminen yhdistää kolme näkökulmaa: strategialähtöisyyden, asiakaslähtöisyyden ja ekosysteemiajattelun.

Strategialähtöisyys: Operatiivinen toiminta ja sen kehittäminen perustuvat organisaation strategisiin visioihin, tavoitteisiin ja päämääriin.

Asiakaslähtöisyys: Palveluita kehitettäessä ja tuotettaessa, sekä organisaation kyvykkyyksiä jalostettaessa huomioidaan asiakaskokemus, erilaiset asiakasryhmät ja niiden käyttäytyminen.

Ekosysteemiajattelu: Pyritään edistämään ekosysteemin elinkelpoisuutta, sekä organisaation omaa toimintakykyä ekosysteemissä.

Onko organisaationi palvelutuotanto tällä hetkellä tehokasta ja tuottavaa?

Kun haluat kehittää asiakaskokemustasi, on asiakkaan oltava keskiössä. Kokonaisvaltaisten asiakaspalveluiden kehittämisen tulee olla palvelukanavasta riippumatonta. Palveluiden digitalisointi helpottaa ja nopeuttaa asiakkaan asiointia organisaatiosi kanssa.

Varmista että:

  • palvelusi tuottavat asiakkaille palvelulupauksesi mukaisen hyödyn, ja että palvelutuotanto on tehokasta ja tuottavaa
  • palvelusi ovat nykyaikaiset, ja vastaavat tämän hetken tarpeita - siis digitalisoi palvelutuotantosi
  • palvelukokemus on asiakkaalle yhteinäinen riippumatta hänen käyttämästään palvelukanavasta
  • ymmärrät palveluidesi nykytilan: tunnista, mitä palveluja organisaatiosi tarjoaa ja millä tavoin, ennakoi ja suunnittele palveluihin kohdistuvat muutokset

Seuraava askel: tehosta palvelutuotantoa

Ota haltuun palveluportfoliosi sisältö ja mieti, mitä arvoa palvelut tuottavat asiakkaillesi ja miten tuo arvo tuotetaan. Jotta pystyt kehittämään palveluita, tulee sinun ensin ymmärtää asiakkaitesi muuttuvat tarpeet alati muuttuvassa ympäristössä. Kun ymmärrät, kehitä organisaatiosi kyvykkyyksiä, jotta voit kehittää palveluitasi vastaamaan näitä muuttuvia tarpeita.

Tarvitset myös palveluportfolion hallintamenetelmän, jotta voit hallinnoida palveluiden ylläpitoa ja kehittämistä. Näin maksimoit palveluportfoliosi arvon.

Seuranta, asiakastyytyväisyyden ja palveluiden tuotannon tehokkuuden mittaaminen ovat tärkeitä mittareita balansoidun tuloksellisuuden varmistamiseksi. 

Varmista ja viesti organisaatiollesi asiakas- ja palvelukeskeinen kulttuuri, jotta asiakassuhteesi säilyvät ja jopa lisääntyvät.

Palvelumuotoilun avulla toteutat strategiaasi

Asiakasnäkökulmaa vahvistamalla siirtyy kehittämisen painopiste asiakaskokemuksen kehittämiseen, jota sisäiset prosessit palvelevat. Asiakaskokemusta voidaan myös systemaattisesti kehittää ymmärtämällä asiakkaan polku, ja sen kytkeytyminen prosesseihin. Palvelumuotoilu auttaa havaitsemaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja luomaan palveluja, jotka ovat strategisesti järkeviä ja luovat arvoa asiakkaille. Palvelumuotoilu auttaa havaitsemaan missä, miten ja milloin organisaatio voi tehdä palvelunsa arvokkaammaksi sekä asiakkaille että itselleen.

QPR palveluiden kehittämisen apuna

QPR tarjoaa palveluiden kehittämiseen kokonaisvaltaista konsultointia nykyisen palveluportfolion kartoittamiseen ja mittaamiseen, uusien palveluiden systemaattiseen kehittämisen sekä palveluiden johtamismenetelmien määrittämiseen ja pystyttämiseen.

Asiakaskokemusta voidaan systemaattisesti kehittää ymmärtämällä asiakkaan polku ja sen kytkeytyminen palveluntarjoajan prosesseihin. QPR:n systemaattisen prosessienmallinnusmenetelmän avulla digitaaliseen asiakaskokemukseen vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset prosessit tunnistetaan, mitataan, kehitetään ja seurataan systemaattisesti ja ketterästi.

 

Blogi palvelumuotoilusta

Toni Ruokolaisen, ratkaisuarkkitehti QPR Software, ja Mikael Seppälän, asiantuntija Sitra, yhteisblogi "Asiakaskeskeisyys ja palvelumuotoilu osana toiminnan kehittämistä" - julkaistu Sytyke ry:n jäsenlehdessä

Blogiin

 

Haluatko kuulla lisää? 

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen asiantuntijoidemme kanssa. Käydään läpi yhdessä ratkaisumme osat ja etsitään teille sopiva tapa edetä.

Ota meihin yhteyttä