Mitä on palvelujohtaminen?

 

Jos ajattelee että palvelujohtaminen on lupausten antamista, mahdollistamista ja lunastamista, niin silloin pääsee jo aika lailla asian ytimeen.

Asiakas odottaa ostamiensa palveluiden tuovan hänelle hyötyä. Jotta hyöty realisoituu, niin palveluorganisaation, -prosessien ja palvelutuotannossa käytettävien tietojärjestelmien on toimittava ennakkoon määritellyllä tavalla. Tätä kutsutaan tuotteistamiseksi.

Palvelujohtaminen on laaja kokonaisuus, eikä mitenkään irrallinen saareke digihuumasta. QPR tarjoaa siksi asiakkailleen eheän palvelutarjooman palvelujohtamisen kehittämiseen.

Autamme sinua muun muassa:

  • kirkastamaan organisaatiosi palvelutarjooman luomalla liiketoimintamallit, palvelukartat ja palvelukuvaukset
  • kartoittamaan palvelutuotantokokonaisuuden osatekijät arkkitehtuurin kerrosnäkymäkaaviota hyödyntäen; tämä auttaa erityisesti julkisen sektorin toimijoita tiedonhallintalain vaatimusten täyttämisessä
  • suunnittelemaan tarvittavat palveluprosessit ja niille mittarit QPR Prosessijohtaminen -palvelutarjooman mukaisesti ja
  • kehittämään asiakaskokemusta palvelupolkujen suunnittelun ja kuvaamisen avulla.

UUSI kuva QPR Palvelujohtamisen -tarjooma


Konsultointipalveluitamme on mahdollista hankkia yksittäisinä tai sovitusti yhdisteltävinä kokonaisuuksina. Teemme kanssanne tiivistä yhteistyötä koko projektin ajan. Usein projektimme alkaa yhteisellä koulutustilaisuudella, jossa päivitetään osallistujien tiedot digiajan palvelujohtamisesta ja peilataan koulutuksessa käsiteltäviä asioita organisaationne tilanteeseen.

QPR:n yli 20 vuoden kokemus sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta kertoo osaamisestamme ja yhteistyökyvystämme.

 

Voit tutustua linkistä myös QPR Prosessijohtamisen konseptiin.

 

 

Blogeja

Palvelutarjooma ja tuotteistus osana palvelujohtamista
- Nina Ritonummi, Senior Process Consultant & Quality Director, QPR

Asiakaskokemuksen kehittäminen ja digitalisaatio osana palvelujohtamista
- Nina Ritonummi, Senior Process Consultant & Quality Director, QPR

Onko järjestyksellä väliä?
- Nina Ritonummi, Senior Process Consultant & Quality Director, QPR

 

Haluatko kuulla lisää? 

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen asiantuntijoidemme kanssa. Käydään läpi yhdessä ratkaisumme osat ja etsitään teille sopiva tapa edetä.

Ota meihin yhteyttä