<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=390134628368750&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Varmista toimintasi asiakaskeskeisyys ja tehokkuus

 

Asiakaskeskeisyys, palvelulähtöisyys, laadunhallinta, palvelujen saavutettavuus, tietoturva ja tietosuoja, palvelujen helppokäyttöisyys -siinä muutama ajankohtainen puheenaihe, joita ketterät organisaatiot miettivät, kun kehittävät liiketoimintaansa. Miten tätä asiakaslähtöistä ajattelutapaa sitten voisi lähteä kehittämään? 

Kun haluat asiakaslähtöisen toiminnan keskiöön

  • Varmista, että prosessit tuottavat asiakkaalle arvoa sekä toimivat suunnitellusti, ja että niitä kehitetään jatkuvan kehittämisen Lean-periaattein.
  • Varmista, että organisaatiosi toimii prosessijohtamisen periaatteita ja yhteisiä toimintatapoja noudattaen parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.
  • Tarkista, että toimintasi on tehokasta eikä tuota hukkatyötä.
  • Mittaa prosessejasi ja ohjaa toimintaa tavoitteilla ja toteutumien mittaamisella.
  • Pidä huoli, että kehitysresurssisi kohdistuvat juuri niihin prosesseihin, joiden kehittäminen tuo suurimman hyödyn asiakkaallesi ja organisaatiollesi.

Mikä on organisaatiosi prosessijohtamisen kypsyystaso?

Onko teillä jo:

  • prosessijohtamiseen liittyvät hallinto- ja hallintamallit?
  • organisaation prosessiajatteluun tarvittavat perustietotaidot?
  • käytänteet prosessien mallintamiseen ja toiminnan kehittämiseen prosessien avulla?
  • toiminnan ohjaukseen prosessien ja mittaamisen avulla tarvittavat käytänteet?
  • tarvittavat mallinnusvälineet ja mallinnukseen tarvittavat tietotaidot?

QPR:n avulla varmistat prosessiesi toimivuuden ja jatkuvuuden

QPR:n asiantuntijoiden ja ohjelmistojen avulla saatat toimintasi ytimen asiakkaaseen ja asiakasarvon tuottamiseen. Tehtäväkeskeisen kuvan sijaan voit siirtyä kokonaisvaltaiseen toiminnan ymmärtämiseen ja sitä kautta liiketoiminnan kehittämiseen. Kun ymmärrät nykytilan (as-is) toimintamallin ja prosessit, on helpompi jatkuvasti kehittää toimintaasi tahtotilaa (to-be) kohti esim. Lean-menetelmiä soveltaen. Prosessien mallintaminen ei ole ainoastaan prosessien kuvaamista, vaan koko työ johdattaa sinut ja organisaatiosi kokonaisuuden hallintaan sekä systemaattiseen prosessien kehittämiseen.

QPR ProcessDesigner -ohjelmisto tarjoaa organisaatiollesi tehokkaan ratkaisun prosessien mallintamiseen, analysointiin, viestimiseen ja kehittämiseen.

QPR:n konsultaatiopalvelut

QPR:n monipuoliset mallinnuspalvelut antavat organisaatiolle menetelmät, joiden avulla prosessityö etenee kohti yhteisiä tavoitteita ja varmistaa tavoitteiden saavuttamisen. Asiantuntijoidemme kanssa prosessien mallintaminen aloitetaan organisaatiosi lähtötilanteen ja tarpeiden mukaisesti. Autamme sinua myös rakentamaan organisaatioosi prosessijohtamiseen tarvittavat kyvykkyydet. Avullamme voit muodostaa prosesseistasi asiakaslähtöisen kuvan niin, että asiakkaiden vaatimukset liiketoiminnalle ja prosesseille on selkeästi määritelty.

Datalähtöinen prosessien louhinta

QPR ProcessAnalyzerilla voit kuvata ja analysoida prosessejasi tietojärjestelmistä automaattisesti poimittavan datan avulla. Toimitamme sinulle faktat prosessiesi ongelmakohdista, läpimenoajoista ja juurisyistä. Lue lisää prosessien louhinnasta QPR:n kansainvälisiltä sivuilta tästä.

 

Miten data näyttää todelliset prosessit? Katso englanninkielinen video

 

Blogeja prosessijohtamisesta

Uimaradoista kohti todellista toimintamallia
Blogi: Nina Ritonummi, QPR

Toimintamalleista kohti tarkempia kuvauksia
Blogi: Nina Ritonummi, QPR

picture-186-1554459951

 

Haluatko kuulla lisää? 

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen asiantuntijoidemme kanssa. Käydään läpi yhdessä ratkaisumme osat ja etsitään teille sopiva tapa edetä.

Ota meihin yhteyttä