Tee tietoisia päätöksiä, joilla on merkitystä - ota käyttöösi QPR Cloud!

QPR Cloud -pilvipalvelun kautta saat prosessilouhintaan, kokonaisarkkitehtuuriin, prosessijohtamiseen, suorituskyvyn mittaamiseen sekä laadunhallintaan liittyvät SaaS-palvelut.

QPR on valinnut Amazon Web Services (AWS) pilvipalvelualustakseen; sen kautta QPR toimittaa palveluratkaisunsa asiakkailleen. AWS on johtava kokonaisvaltainen pilvipalvelualusta, joka tarjoaa yli 175 kattavaa palvelua maailman datakeskusten kautta.

 

 

data-collection-isometric

 


QPR Cloud Productivity

 

 

Lisää tuottavuutta kustannustehokkaasti

QPR Cloud poistaa laitteiden hankinnan ja ylläpidon pääomakustannukset sekä paikan päällä sijaitsevan datakeskuksen ylläpidon kulut.

Vapauta resursseja laitteiden ja datakeskusten ylläpidosta ja anna työntekijöiden keskittyä korkeamman lisäarvon toimintaan.


Turvallinen ja luotettava

AWS on tämän hetken ketterin ja turvallisin pilvipalveluympäristö. AWS:n ydininfrastruktuuri on suunniteltu tyydyttämään kaikkein korkeimmatkin turvallisuusvaatimukset, jotka ovat käytössä mm. puolustusvoimilla, globaaleissa pankeissa ja muilla erikoisen tiukat turvamääräykset vaativilla aloilla. Tätä tukee laaja pilvipalveluiden välinevalikoima, sisältäen 230 eri turvallisuuteen, määräystenmukaisuuteen sekä hallintoon keskittyvää palvelua ja toimintoa. AWS tukee 90:tä turvallisuusstandardia sekä määräystenmukaisuus sertifikaattia.

Alla osittainen lista AWS-yhteensopivista standardeista:

SOC 1/ISAE 3402, SOC 2, SOC 3
FISMA, DIACAP, ja FedRAMP
PCI DSS Level 1
ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018

QPR Cloud infrastruktuuri on rakennettu 'AWS Well-Architected Framework' parhaita käytäntöjä seuraten. Se taas on kehitetty auttamaan arkkitehtejä  suunnittelemaan turvallisempia, suorituskykyisempiä, kestävämpiä ja tehokkaampia pilvipalvelusovelluksia.

 

QPR Cloud Security

 


QPR Cloud Recovery

 

QPR Cloud, tietoturva ja  palautussuunnitelma

Asiakasdataa säilytetään tietoturvallisesti asiakaskohtaisessa tietokannassa EU alueella, ja se varmuuskopioidaan joka yö.

Kaikki verkon kautta QPR-ratkaisun välittämät tiedot on suojattu https-yhteyksillä, joissa vain suojatut salausavaimet ovat sallittuja.

QPR:llä ei ole omistusoikeutta eikä muita oikeuksia asiakasdataan.

Kaikki QPR Cloudiin säilötty data on rajoitettua, ja vain hyväksytyt, riittävät oikeudet omaavat käyttäjät pääsevät käsiksi tietoihin.

Samoin vain hyväksytyt ja  riittävät oikeudet omaavat käyttäjät voivat muokata tietoja; informaatio kaikista toimenpiteistä kirjataan automaattisesti QPR auditointilogeihin.


QPR Cloud pääsynvalvonta

QPR Cloud ratkaisu edellyttää kaikkien käyttäjien sisäänkirjautumista, josta seurauksena on yksilöllinen verkkoistunto. Kaikki seuraavat asiakaspyynnöt  autentikoidaan ja linkitetään olemassa oleviin verkkoistuntoihin.

QPR Cloud ratkaisu tukee käyttövalmista salasanajärjestelmää. Turvallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi pilviratkaisumme voidaan integroida asiakkaan tunnistustietojen tarjoajan ratkaisuun SAML 2.0 käyttäen (esim. (i.e. Azure AD, ADFS).

QPR Cloudilla on mahdollista asettaa pääsyoikeudet hyvinkin yksityiskohtaiselle tasolle niin, että käyttäjälle annetaan pääsy ainoastaan tarvitsemaansa tietoon.

QPR Cloud ratkaisussa on automaattinen yhteyden katkaisu kaikissa verkkoistunnoissa. Järjestelmän hallinnoija voi konfiguroida istunnon joutokäyntiaikaa omien turvallisuussäännnöstensä mukaisesti.

QPR Cloud Access Control

 


QPR Cloud Updates

 

 

Automaattiset QPR-päivitykset

Saat käyttöösi kaikki uudet QPR-palvelun toiminnallisuudet ja ominaisuudet automaattisesti jokaisen päivityksen yhteydessä.

Mottomme on "Dare to improve", ja siksi haastammekin itseämme jatkuvasti. Päivitämme valikoituja ohjelmistojamme jopa 6 viikon välein, jolloin QPR Cloud -käyttäjät pääsevät hyödyntämään uusinta versiota automaattisesti.


Pilvipalvelut kaikille QPR Cloud asiakkaille

QPR Technical Services pitää huolta, että  QPR Cloud ympäristön käyttö sujuu turvallisesti ja saumattomasti, sekä
minimoi mahdollisten ongelmatilanteiden haittavaikutuksia.

Products - QPR Cloud - Checbox QPR Customer Care

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, kun haluat tehdä häiriöilmoituksen, sinulla on kysymys tai palvelupyyntö. Me kirjaamme yhteydenottosi, luokittelemme, huolehdimme asiasta itse tai siirrämme sen oikealle henkilölle. QPR Customer Care vastaa siitä, että asiakkaamme saavat täyden hyödyn QPR Cloud -ratkaisusta, ja siten saavuttavat omat tavoitteensa.  QPR Customer Care -tiimi tekee läheistä yhteistyötä QPR:n tuotekehitysyksikön ja asiakaskonsulttien kanssa, ja varmistaa että asiakkaamme saavat parhaan mahdollisen tuen kaikissa teknisissä kysymyksissä.

Products - QPR Cloud - Checbox Ongelmien hallinta

Pyrimme ehkäisemään häiriöiden todennäköisyyttä ja vaikutusta identifiomalla todelliset ja mahdolliset juurisyyt ongelmiin; teemme sekä väliaikaisia korjauksia että poistamme tunnetut ongelmat.

Products - QPR Cloud - Checbox Pilviturvallisuuden hallinta

Pilviturvallisuuskäytäntömme huolehtii siitä, että QPR Cloud -asiakkaiden data on turvassa. Tätä varten meillä on käytössä erilaisia sääntöjä, prosesseja, toimintatapoja, riskienhallintaa ja -seurantaa tarkoituksena tapahtumien:

  • ennalta ehkäiseminen: varmistetaan, ettei tietoturvatapahtumia pääse ilmenemään
  • havaitseminen: havaitaan nopeasti ja luotettavasti ne ongelmat, joita ei voida ennakoida
  • oikaiseminen: palataan normaalitilaan nopeasti havaittujen ongelmatilanteiden jälkeen

Products - QPR Cloud - Checbox Päivitysten ja käyttöönoton hallinta

Päivitysten ja käyttöönoton hallinta tähtää uusien ja päivitettyjen palveluiden sekä ominaisuuksien viemiseen QPR Cloud -pilviympäristöön. Tämä tehdään käsi kädessä muutosten hallinta -toiminnon kanssa.

Products - QPR Cloud - Checbox QPR tuotteiden ylläpito

QPR tuottteiden ylläpitopalvelu huolehtii tuotteiden mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemisesta ja virheellisyyksien korjaamisesta. Nämä kustannukset sisältyvät QPR Cloud -palvelupakettiin, kuten myös viimeisimmät ohjelmistoversiot ja käyttöönoton hallinta.

Products - QPR Cloud - Checbox Häiriötilanteiden hallinta

Häiriötilanteiden hallintapalvelu tähtää tapahtumien negatiivisten vaikutusten minimoimiseen; sen päämääränä on paluu normalitilanteeseen mahdollisimman nopeasti. QPR Cloud -asiakkaat voivat raportoida ongelmatilanteet asiakaspalveluumme ensisijaisesti sähköpostitse tai puhelimen välityksellä. Tieto ongelmatilanteista voi tulla meille myös QPR Cloud tapahtumien hallintajärjestelmän kautta.

Products - QPR Cloud - Checbox Monitorointi ja tapahtumien hallinta

Monitorointi ja tapahtumien hallinta -käytäntö mahdollistaa QPR Cloud palveluiden ja palvelukomponenttien systemaattisen tarkkailun; sen avulla valikoidut tapahtumat tallennetaan ja raportoidaan. Tämä käytäntö tunnistaa ja priorisoi tapahtumia liittyen infrastruktuuriin, palveluihin, liiketoimintaprosesseihin ja tietohallintariskeihin. Järjestelmä luo asianmukaisen vastineen ko. tapahtumiin, sekä reagoi olosuhteisiin, jotka voisivat johtaa vikoihin tai tapahtumiin.

Products - QPR Cloud - Checbox Muutosten hallinta

Varmistamalla, että riskit on perusteellisesti arvioitu, päätöksille on annettu lupa edetä, ja että muutokset on oikein aikataulutettu, pystymme maksimoimaan onnistuneiden QPR Cloud palveluiden ja tuotepäivitysten lukumäärän. Muutosten hallinta sisältää muutokset infrastruktuuriin, sovelluksiin, dokumentaatioon, prosesseihin, tavarantoimittajiin, ja mihin tahansa muuhun asiaan, jolla voi suorasti tai epäsuorasti olla vaikutusta QPR Cloud tuotteeseen tai palveluun.

Products - QPR Cloud - Checbox Infrastruktuuri ja alustapalvelut

Infrastruktuuri ja alustapalvelut valvovat QPR Cloud -asiakkaiden käyttämiä infrastruktuureja ja alustoja. Palvelu koostuu resursseista - kuten sovellusten ja tietojärjestelmien servereistä, tiedontallennus-välineistä, verkostoista, väliohjelmisto- ja käyttöjärjestelmistä – jotka tarjoavat QPR SaaS pilvipalveluympäristön.