<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=390134628368750&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Verohallinto valitsi QPR:n ensisijaiseksi puitetoimittajaksi

October 18, 2019 at 12:16 PM

Helsinki, 16.10.2019 klo 13.00 – Verohallinto on valinnut QPR Software Oyj:n (QPR) ensisijaiseksi puitetoimittajaksi tietojärjestelmien määrittelyn tukeen ja ratkaisukonsultointiin liittyen (IT-asiantuntijapalvelut). Hankkeen painopiste on tietojärjestelmien toiminnallisessa teknisessä määrittelyssä ja kehittämisessä.

Verohallinnon ilmoittama sitoumukseton resurssitarpeiden suuruus tällä osa-alueella on arviolta 4 htv (henkilötyövuosi) vuonna 2020, 4 htv v. 2021 ja 4 htv vuodesta 2022 eteenpäin. Puitejärjestelyiden kesto on kuusi vuotta ja puitesopimuskautena tehdyt toimeksiannot voivat jatkua maksimissaan neljä vuotta puitesopimuskauden päättymisen jälkeen.

”Verohallinto on malliesimerkki digitalisaation määrätietoisesta hyödyntämisestä Suomessa. Olemme ylpeitä siitä, että saamme jälleen toimia Verohallinnon kumppanina käyttämällä ratkaisukonsulttiemme asiantuntemusta verottajan palveluiden ja niitä tukevien järjestelmien kehittämisessä", sanoo QPR:n johtaja Miika Nurminen.

Verohallinnon kehitys- ja tietohallintojohtaja Jarkko Levasma kommentoi puitesopimusta:" QPR:n asiantuntijoilla on monipuolinen kokemus ratkaisukonsultoinnin parista, ja olemme aikaisemminkin käyttäneet heidän palvelujaan mm. kokonaisarkkitehtuuriin kehittämiseen Verohallinnossa sekä tietojärjestelmähankkeiden määrittelyn ja suunnittelun tukeen. QPR tuntee meidät, ja on ollut mukana kehittämässä Verohallinnon digitaalisia palveluja systemaattisesti”.

QPR Software Oyj

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessien louhinnan sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

Dare to improve.


Lisätietoja:

Miika Nurminen, johtaja, Toiminnankehitysliiketoiminta
Puh. +358 40 503 1982
Sähköposti: miika.nurminen(at)qpr.com


Lue lisää QPR Softwaren ohjelmistoista ja ratkaisuista:

QPR:n ohjelmistot

QPR ja julkinen sektori

QPR ja tiedonhallintalaki

Ota meihin yhteyttä!

 

Verohallinto

Verotulot ovat julkisen talouden merkittävin tulonlähde.

Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään eduskunnassa.

Verohallinto kuuluu valtiovarainministeriön alaisuuteen. Verohallinto kerää veroista ja veronluonteisista maksuista noin 95 %. Verohallinnon ohella veroja ja maksuja keräävät Tulli ja Trafi.

Ennakoiva ohjaus, hyvä palvelu ja uskottava verovalvonta turvaavat verotulojen kertymisen mahdollisimman täysimääräisinä. Tavoitteena on saada asiakkaat toimimaan omatoimisesti ja oikein.

 

Topics: Kokonaisarkkitehtuuri, Digitalisaatio, Verohallinto

Palaa ajankohtaista sivulle