Tiedonhallintalaki ja digipalvelulaki täydentävät toisiaan

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) eli tiedonhallintalaki astui voimaan 1.1.2020. Laki koskettaa laajalti julkisen hallinnon toimijoita, yliopistoja, ammattikorkeakouluja ja joitakin yksityisiä toimijoita, jotka hoitavat julkista hallintotehtävää. Laaja 30 pykälää käsittävä tiedonhallintalaki ohjaa nimensä mukaisesti viranomaisten tiedonhallintaa.

Tiedonhallintalaki ja 1.4.2019 voimaan astunut digipalvelulaki täydentävät toisiaan. Digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetussa laissa säädetään viranomaisten digitaalisten palvelujen järjestämisestä yleisölle sekä digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta. Viranomaisten on pidettävä huolta siitä, että kansalaisille tarjottavat digitaalisten palvelujen tietoturvallisuus, tietosuoja, löydettävyys ja helppokäytettävyys on varmistettu.

QPR:n kokonaisarkkitehtuurin mallinnuspalvelu auttaa täyttämään tiedonhallintalain ja digipalvelulain vaatimukset.

Mitä tiedonhallintalaki tarkoittaa sinun organisaatiollesi?

Tärkeää on, minkä tyyppinen viranomainen (tai viranomaiseen rinnastettava) organisaatio on, eli kuuluuko organisaatiosi valtionhallintoon, vai kunnallishallintoon? Onko organisaatiosi kenties yliopisto tai ammattikorkeakoulu, tai hoidatteko julkista hallintotehtävää? Eri tyyppisiä viranomaisia koskevat kaikki pykälät tai vain osa niistä. Eroavaisuuksia löytyy myös siirtymäsäädöksistä, eli milloin lain eri pykälien vaatimukset on täytettävä.

Kaikille yhteisiä vaatimuksia ovat kuitenkin muun muassa seuraavat:

  • Organisaatiosi johdon vastuulla oleva tiedonhallinnan järjestäminen (4 §)
  • Tiedonhallintamallin laatiminen ja ylläpito sekä muutosvaikutuksen arviointi (5 §)
  • Asiakirjajulkisuutta toteuttavan kuvauksen päivittäminen (28 §)
  • Tietoturvallisuus ( 12 – 17 §)
  • Asianhallinnan, ja palvelujen tiedonhallinnan järjestäminen (26 ja 27 §)
  • Tietoaineiston muodostaminen ja sähköinen luovutustapa (19-24 §)

Milloin kannattaa toimia?

Lyhyesti vastattuna heti. Lakipaketti on laaja, ja sillä on merkittävä vaikutus organisaation toiminnan kehittämisen käytäntöihin. Pelkästään vaikutusten selvittämiseen ja toimintasuunnitelman tekemiseen kuluu helposti 4-8 kuukautta kalenteriaikaa organisaation laajuudesta ja viranomaistoiminnan tyypistä riippuen. Lisäksi mm. tiedonhallinnan järjestäminen, tietojärjestelmähankinnoissa huomioitavat vaatimukset ja valtionhallinnon tietoturvallisuusvaatimukset astuvat voimaan 1.1.2020 välittömästi. Alla olevassa siirtymäsäännökset kuvassa on kuvattu 30 §.

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Lain mukaan tiedonhallintamalli pitää olla kuvattuna 1.1.2021 mennessä!

Palvelut - TiedonhallintalakiAikajana - Image

Miten QPR voi tukea organisaatiotasi lain voimaantuloon valmistautumisessa?

QPR-palvelut Tiedonhallintalaki

Tiedonhallintamalli

Tiedonhallintalaki webinaarit ja blogit

Webinaari- ja blogisivu

 

QPR auttaa tiedonhallintalain kiemuroissa

Webinaarin 27.11.2019 tallenne ja presentaatiomateriaali

 

Lisää materiaalia 

 

Haluatko kuulla lisää? 

Jos haluat lisätietoja QPR:n julkiselle hallinnolle tarjoamista palveluista tiedonhallintalakiin tai mihin tahansa muuhun liittyvästä, soita tai lähetä sähköpostia QPR:n julkisen sektorin myynnistä vastaavalle asiantuntijalle Jukka Maijalalle:

Jukka Maijala BW
jukka.maijala(@)qpr.com
puh. 044 786 8876

 

Tiedonhallintalaki kunnallishallinnossa?

Oheisessa videossa käsitellään tiedonhallintalakia nimenomaan kunnallishallinnon näkökulmasta. (16,5 min)

 

QPR EnterpriseArchitectin avulla täytät lain vaatimukset

QPR on toimittanut julkiselle hallinnolle kokonaisarkkitehtuurin mallinnuspalvelua nimeltä Arkkitehtuuripankki jo vuodesta 2017 lähtien. Nyt palvelu laajenee koskemaan kaikkia julkisen hallinnon toimijoita tietoturvaluokasta riippumatta. Arkkitehtuuripankkipalvelu toteutetaan QPR EnterpriseArchitect työkalulla.

Lue lisää QPR EnterpriseArchitectista tästä.