QPR:n ohjelmistojen avulla onnistut

QPR:n ohjelmistot ja ratkaisut auttavat organisaatiotasi toteuttamaan palvelulähtöistä toiminnan kehitystä, jossa asiakas on keskiössä.

QPR Suite -ohjelmistoperhe sisältää tehokkaat työkalut operatiivisen toiminnan kehittämiseen ideasta toteutukseen. Ohjelmistot mahdollistavat prosessien ja suorituskyvyn johtamisen, sekä kokonaisarkkitehtuurin tehokkaan haltuunoton. QPR Suite muodostuu neljästä itsenäisestä ohjelmistotuotteesta, jotka ovat helposti yhdistettävissä operatiivisen toiminnan kehittämisen kokonaisuudeksi.

QPR-ohjelmistoperheen avulla muodostettua kuvaa organisaation toiminnasta voidaan välittää koko organisaatiolle QPR UI -alustan päälle rakennetuilla sovelluksilla. Näin luodut mallit tuottavat suurempaa lisäarvoa laajemman käyttäjäkunnan pystyessä hyödyntämä.än niitä.

QPR SaaS pilvipalvelun avulla ohjelmistosi päivittyvät automaattisesti. Säästät aikaa ja rahaa, ja saat skaalautumisetuja.

QPR ProcessAnalyzer - prosessilouhinnan eliittiratkaisu

Product logos and icons - QPR ProcessAnalyzer QPR ProcessAnalyzer luo automaattisesti prosessikaaviot ja näyttää tärkeät prosessin suorituskykymittarit yrityksen tietojärjestelmistä poimittuun dataan perustuen.

Manuaalisen prosessimallinnuksen sijaan voit luoda täsmällisen järjestelmädataan perustuvan kuvan yrityksesi liiketoimintaprosesseista.

QPR ProcessAnalyzer on erinomainen väline datalähtöiseen prosessianalyysiin prosessikehittäjille ja liiketoiminnasta vastaaville. Se lisää prosessien läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa kehityspanosten kohdistamisen oikein. Ohjelmisto tuo prosessien todellisen suorituskyvyn ja toiminnan koko organisaation tietoon.  Lue lisää englanninkielisiltä sivuiltamme.

QPR ProcessAnalyzer

QPR EnterpriseArchitect - joustava ja ketterä lähetymistapa kokonaisarkkitehtuuriin

Product logos and icons - QPR EnterpriseArchitect QPR EnterpriseArchitect –ohjelmisto tarjoaa yhtenäisen kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluympäristön organisaation jokaiselle toimijalle mahdollistaen ketterän hallinnan ja toiminnan kehittämisen.

Ohjelmiston avulla luot joustavan ja ketterän lähestymisen kokonaisarkkitehtuuriin, ja se tukee niin valmiita viitekehyksiä ja standardeja kuin organisaatiosi räätälöityjä malleja.

QPR EnterpriseArchitect tukee strategisen suunnittelun ja seurannan mittareiden täysipainoista käyttöönottoa. Voit analysoida erilaisia strategisia liiketoimintoja, kuten liiketoimintamallien eroja, operatiivisia malleja sekä liiketoiminta- ja ratkaisuarkkitehtuurimalleja.

Ohjelmisto tarjoaa kattavan paketin erilaisia päätöksenteon analyysiä tukevia toimintoja. Mallien vertailu osoittaa muutos- ja kehitystarpeen nykyisten ja tavoitetilan toimintamallien välillä. Prosesseille, järjestelmäsalkuille ja teknologia-alustoille voidaan määritellä kattavasti erilaisia mittareita. Näihin malleihin voidaan kytkeä QPR ProcessAnalyzer ja QPR Metrics. Arkkitehtuurimallit heräävät eloon operatiivisesta toiminnasta saatavan datan kautta, ja datasta saadaan helpommin muodostettua toiminnan ohjaamiseen ja kehittämiseen tarvittavaa tietoa.

QPR EnterpriseArchitect -ohjelmisto tukee kaikkia standardeja ja viitekehyksiä, kuten esimerkiksi TOGAF®, Zachman, ArchiMate®, UML, IDEF, BPMN, JHS 179 ja Kartturi. QPR on myös kehittänyt oman viitekehyksensä QPR ODM (QPR Operational Development Methodology), johon on koostettu alan parhaita käytänteitä QPR:n toteuttamia asiakasprojekteja hyödyntäen. Tämän lisäksi lisäksi ohjelmisto tukee asiakkaiden omia räätälöityjä malleja avoimen metamallinsa ansiosta. Erilaisten notaatioiden, katalogien, diagrammityyppien ja matriisinäkymien räätälöinti on helppoa ja turvallista.

The Open Group on myöntänyt ArchiMate® 3 sertifikaatin QPR EnterpriseArchitect työkalulle. Sertifikaatti on myönnetty vain yhdeksälle organisaatiolle maailmassa, ja QPR on ainoa suomalainen sertifikaatin saaja. Pakollisten sertifikaattisäännösten lisäksi QPR on täyttänyt kaikki lisäominaisuuksien vaatimukset.

QPR EnterpriseArchitect

QPR ProcessDesigner - mallinna, analysoi, kehitä ja viesti

Product logos and icons - QPR ProcessDesigner QPR ProcessDesigner tarjoaa organisaatiollesi tehokkaan ratkaisun prosessien mallintamiseen, analysointiin, kehittämiseen ja viestintään.

QPR ProcessDesigner helpottaa prosessien mallintamista monellakin tapaa, sillä ohjelmisto on enemmän kuin pelkkä piirustusväline. Luodut elementit eivät ole kuvia, vaan niihin voidaan liittää erilaista metatietoa, kuvauksia, ulkoisia dokumentteja, mittareita sekä linkkejä.

QPR ProcessDesigner tukee lukuisia menetelmiä ja johtamistapoja. Näitä ovat muun muassa laatujohtaminen (ISO 9001, LEAN, Six Sigma, EFQM), vaatimusten ja määräysten noudattaminen (SOX, Basel II, Solvency II) sekä prosessien louhinta.

Ohjelmisto tarjoaa monipuolisia prosessinhallintakyvykkyyksiä, mutta on kuitenkin samalla helppo työkalu liiketoiminnan päivittäiseen käyttöön. Tämä tekee QPR ProcessDesignerista hyvän vaihtoehdon organisaatioille, jotka haluavat jatkuvasti parantaa prosessejaan liiketoimintalähtöisesti, eivätkä pelkästään toteuttaa kertaluontoisia IT projekteja.

QPR ProcessDesigner

QPR Metrics - strategian toimeenpanon ja toiminnan mittaamisen ohjelmisto

Product logos and icons - QPR Metrics QPR Metrics on täydellinen ratkaisu strategian toimeenpanon, operatiivisen suorituskyvyn hallinnan, henkilöstön kapasiteetin hallinnan, riskien hallinnan ja projektiportfolion hallinnan automatisointiin.

QPR Metricsin avulla pystyt myös yhdistämään suorituskyvyn ja laadun hallinnan toimintasi parantamiseksi.

Mittaristo tukee useita johtamisen standardeja, metodologioita ja aloitteita, ja siten auttaa organisaation johtoa säästämään aikaa resursseja keräämällä, yhdistämällä ja raportoimalla suorityskykytietoa.Se onnistuu mm. automatisoimalla suurimman osan johdon manuaalisesta raportointityöstä. QPR Metrics pystyy nopeuttamaan raportointisyklejä ja tukee päivittäisen johtamisen käytäntöjä tarjoamalla erilaisia hälytyksien, tavoiteasetannan ja toimintasuunnittelun toiminnallisuuksia.

QPR Metrics IntegrationPlatform mahdollistaa tärkeimpien tietolähteiden integroinnin ohjelmistoon, jonka kautta saat käyttöösi täydellisen valikoiman raportoinnin toiminnallisuuksia. Tämä integraatioratkaisu hakee tietoa kaikista tietokantapohjaisista järjestelmistä ja vie sen kaikkiin haluttuihin QPR Metrics taulukoihin ja muotoihin. QPR Metrics IntegrationPlatform on saatavissa pilvipalveluna ja paikallisena. Ratkaisu auttaa hakemaan, muuntamaan ja jakamaan prosessien tärkeintä suorituskykytietoa, kuten prosessien pullonkauloja.

Tavallisten suorituskykyratkaisujen (kuten mittaristot ja tuloskortit) lisäksi QPR Metrics sisältää myös reaaliaikaisen palautteen ja yhteistyön mahdollisuuksia. Työntekijät voivat lisätä muistiinpanoja, kuten lukuihin liittyvää asiatietoa ja selityksiä. Johto voi tehdä nopeammin tarkkaan tietoon pohjautuvia päätöksiä.

Yli 2000 asiakasta ympäri maailmaa on jo valinnut QPR Metricsin - yhden markkinoiden tehokkaimmista suorituskyvyn hallinnan järjestelmistä. QPR:n asiakkaat ovat voittaneet strategian toteutuksen ja suorituskyvyn johtamisen alan palkintoja kuten "Kaplan and Norton Hall of Fame". Yli 1000 asiakasta ympäri maailmaa on valinnut QPR Metricsin varmistaakseen strategian, riskien, laadun, projektien ja tytäryhtiöiden tehokkaan hallinnoinnin.

QPR Metrics


QPR Connectors - yhdistä  hajanaiset tietojärjestelmät ja applikaatiot

QPR käyttää erilaisia konnektoreita, joiden avulla voit analysoida ja ymmärtää sekalaisiin tietojärjestelmiin ja applikaatioihin sisältyvää tietoa. Konnektoreiden avulla visualisoit ja analysoit dataasi tavalla, jolla otat kaiken hyödyn irti suorituskyky- ja liiketoimintaprosessien johtamisesta sekä prosessien louhinnasta.

Uusia konnektoreita kehitetään jatkuvasti. Jos ensisijainen konnektorisi puuttuu listalta, ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoa.

QPR Connectors

QPR Cloud

Product logos and icons - Cloud QPR Cloud –pilvipalvelu tarjoaa asiakkaillemme kustannustehokkaan, turvallisen ja vaivattoman ympäristön QPR-ohjelmistojen käyttöön. Ylläpidämme ympäristöä ja siihen asennettuja ohjelmistoja puolestasi. Ohjelmistoihin liittyvä tuki käy helpommin ja nopeammin. Pilviympäristö tarjoaa mahdollisuuden skaalata suorityskykyä

QPR Cloud on toteutettu Amazon Web Services (AWS) pilviratkaisulla

QPR Cloud

Asiakastuki

Asiakastukemme auttaa kaikkia QPR:n ylläpitoasiakkaita ohjelmistojen käyttöön liittyvissä tilanteissa. Maailmanlaajuinen QPR Customer Care on keskitetty Suomeen, ja tarjoaa niin suomalaisille kuin kansainvälisille asiakkaillemmekin suoran yhteyden teknisiin asiantuntijoihimme kaikkina arkipäivinä. 

QPR Customer Care yhteystiedot:

e-mail: customercare[at]qpr.com

puhelin: 0290 001 156

QPR asiakastuki palvelee maanantaista perjantaihin kello 8.00 - 17.00 välisenä aikana

 

Haluatko kuulla lisää palveluistamme? 

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen asiantuntijoidemme kanssa. Käydään läpi yhdessä ratkaisumme osat ja etsitään teille sopiva tapa hyödyntää QPR:n ohjelmistoja ja palveluja.

Ota meihin yhteyttä

 

QPR Suite 2019.1

QPR Suite sisältää monipuoliset ohjelmistoratkaisut, joiden avulla voimme tukea organisaatiotasi mm. projektiportfolion hallinnassa ja laadunhallinnan ISO 9001:2015 standardin käyttöönotossa.

Päivittämällä uuteen QPR Suite versioon varmistat myös tehokkaan käytön uusimmilla selaimilla ja Microsoft Office ohjelmistojen kanssa. Päivityksen yhteydessä voimme myös halutessasi ottaa käyttöön QPR:n käyttöraportointipalvelun, sekä varmistaa QPR Portaalin käytettävyys.

QPR SaaSin avulla säästät aikaa ja rahaa, ja hyödyt skaalautumiseduista.