<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=390134628368750&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Valtori valitsi QPR:n kokonaisarkkitehtuurin toimittajaksi

May 7, 2020 at 3:49 PM

Valtion tieto- ja viestintäkeskus Valtori on valinnut QPR Softwaren kokonaisarkkitehtuuripalvelujen toimittajaksi. Sopimuskausi on kolme vuotta ja hankinnan arvioitu kokonaisarvo sopimuskaudella on noin 3,6 miljoonaa euroa. Asiakkaalla ei ole syntyvän sopimuksen puitteissa määräostovelvoitetta.

Hankinnan kohde on arkkitehtuuripalvelujen asiantuntijatyö Valtorin erilaisissa projekteissa ja toimeksiannoissa. Työ kohdistuu toiminta-, tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuuriin sisältäen kokonais-, palvelu- ja ratkaisuarkkitehtuuritasot. Tyypillisesti asiantuntijatyötä tehdään ratkaisu- ja kehityssuunnitelmien tuottamiseksi tai muuhun arkkitehtuurisuunnitteluun.

”QPR on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Suomen julkishallinnon ja Valtorin kanssa. On hienoa, että tämä uusi sopimus antaa meille mahdollisuuden merkittävästi laajentaa yhteistyötämme tulevaisuudessa,” sanoo QPR:n toimitusjohtaja Jari Jaakkola.QPR Software Oyj

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessien louhinnan sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

Dare to improve.


Lisätietoja:

Miika Nurminen, johtaja, Toiminnankehitysliiketoiminta
Puh. +358 40 503 1982
Sähköposti: miika.nurminen(at)qpr.com


Lue lisää QPR Softwaren ohjelmistoista ja ratkaisuista:

QPR:n ohjelmistot

QPR ja julkinen sektori

QPR ja tiedonhallintalaki

Ota meihin yhteyttä!

 

Valtori

Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ict-palvelut sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja integraatiopalveluja.

Palvelutuotannossaan Valtori yhdistää sekä omaa tuotantoaan että markkinoilta hankittuja kumppanipalveluja. Siten Valtori toimii integraattorina. Jotta palvelut ovat sen asiakkaille parhaiten soveltuvia, ovat sekä valtorilaiset että kumppaninsa avainasemassa niiden yhteensovittamisessa.

Valtorin visio on "Töissä valtiolla - sujuvasti ja turvatusti".

 

Topics: Kokonaisarkkitehtuuri, Digitalisaatio, Julkinen sektori

Palaa ajankohtaista sivulle