<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=390134628368750&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Suuri keskushallinnon organisaatio Lähi-idässä valitsi QPR Softwaren

December 30, 2019 at 11:10 AM

Helsinki, 27.12.2019, klo 12.00 – Suuri keskushallinnon organisaatio Lähi-idässä on valinnut QPR:n ohjelmisto- ja palvelutoimittajakseen suorituskyvyn johtamisen ratkaisuunsa.

Ratkaisu toteutetaan QPR Metrics -ohjelmistolla, ja sillä seurataan koko julkishallinnon kattavan strategian toteutumista. Asiakas saa käyttöönsä tehokkaat ja käyttäjäystävälliset johdon mittaristonäkymät, joiden avulla se voi seurata ja mitata avainsuorituskykymittareitaan, strategisia tavoitteitaan ja toimenpiteitään koko julkishallinnon laajuudella. Ratkaisun avulla organisaatio voi ennakoivasti johtaa suorituskykyyn ja strategian toteuttamiseen liittyviä toimia ja viestiä näistä tehokkaasti.

“Toteuttamamme ratkaisu on koko julkishallinnon kattava, erittäin moniulotteinen strategian seurannan kokonaisuus, joka tukee asiakasta strategian toteuttamisessa ja suorituskyvyn johtamisessa. Näin laajan ratkaisun toteuttaminen vaatii erittäin vahvan ohjelmiston, joka yhdistää joustavan toiminnallisuuden erinomaiseen käyttäjäkokemukseen. On erittäin hienoa auttaa asiakastamme strategian jalkauttamisessa ja suorituskyvyn parantamisessa” sanoo Tero Aspinen, QPR Softwaren liiketoimintajohtaja.

 

QPR Software Oyj

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessien louhinnan sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

Dare to improve. www.qpr.com

 

Lisätietoja

Tero Aspinen
Johtaja, QPR Software Oyj
Email: tero.aspinen(at)qpr.com
Tel. + 358 (0)50 338 1894Lisätietoja QPR Metrics -tuotteesta ja siihen liittyvistä ratkaisuista:

https://www.qpr.com/products/qpr-metrics

https://www.qpr.com/solutions/strategy-execution

https://www.qpr.com/solutions/performance-management

 

Topics: Performance Management, Strategy Management, QPR Metrics, Strategy Execution

Palaa ajankohtaista sivulle