Dare to improve | QPR Software
QPR Conference 2019 Helsingissä
Toimintamalleista kohti tarkempia kuvauksia
Valtiovarainministeriö valitsi QPR:n Lean-toimintonsa kehittäjäksi
QPR valittiin edistämään Traficomin tietoarkkitehtuurityötä
QPR Conference 2019 Helsingissä

Varaa paikkasi vuoden 2019 QPR Conferenceen!

Tapahtuman pääkieli on Englanti.

Tapahtumasivulle

 

QPR Conference 2019 Helsingissä
Toimintamalleista kohti tarkempia kuvauksia
Valtiovarainministeriö valitsi QPR:n Lean-toimintonsa kehittäjäksi
QPR valittiin edistämään Traficomin tietoarkkitehtuurityötä
Toimintamalleista kohti tarkempia kuvauksia

QPR:n laatujohtaja Nina Ritonummen blogisarjan toisessa osassa syvennytään toiminnan kehitttämiseen erilaisten kokonaisarkkitehtuurikuvausten avulla.

 

Blogiin

QPR Conference 2019 Helsingissä
Toimintamalleista kohti tarkempia kuvauksia
Valtiovarainministeriö valitsi QPR:n Lean-toimintonsa kehittäjäksi
QPR valittiin edistämään Traficomin tietoarkkitehtuurityötä
Valtiovarainministeriö valitsi QPR:n Lean-toimintonsa kehittäjäksi

Valtiovarainministeriö on valinnut QPR:n tukemaan ministeriötä Lean-toimintamallin kehittämisessä, käyttöönottamisessa ja koulutuksessa.

 

Lue lisää

QPR Conference 2019 Helsingissä
Toimintamalleista kohti tarkempia kuvauksia
Valtiovarainministeriö valitsi QPR:n Lean-toimintonsa kehittäjäksi
QPR valittiin edistämään Traficomin tietoarkkitehtuurityötä
QPR valittiin edistämään Traficomin tietoarkkitehtuurityötä

QPR Software Oyj (QPR) on voittanut 1.1.2019 toimintansa aloittaneen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin järjestämän kilpailutuksen tietoarkkitehtuurin määrittelystä, tuesta, tuottamisesta ja suunnittelusta.

Lue lisää

Traficomin sivuille

Tee muutoksia, joilla on todellista merkitystä

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

QPR Softwaren kattava asiantuntijatiimi ja 25 vuoden kokemus takaavat asiakkaillemme näkyvyyden omaan liiketoimintaansa ja antavat keinot tehdä oikeat päätökset. Toiminta-aikanamme olemme myyneet yli miljoona ohjelmistolisenssiä, jotka ovat käytössä 2 000 organisaatiossa.

Dare to improve.

QPR Suite ohjelmistot

QPR:n ohjelmistoperhe, QPR Suite, tarjoaa kattavan valikoiman työkaluja prosessien mallintamiseen - ja suorituskyvyn analysointiin ja mittaamiseen sekä kokonaisarkkitehtuurin haltuunottoon. QPR Suite koostuu neljästä itsenäisestä ohjelmistosta, jotka ovat helposti yhdistettävissä tukemaan toiminnan kehittämistä isompana kokonaisuutena.

 Pyydä esittely »

QPR ProcessAnalyzerQPR ProcessAnalyzer Näe todelliset prosessisi
QPR MetricsQPR Metrics Saavuta tavoitteesi
QPR EnterpriseArchitectQPR EnterpriseArchitectKokonaisarkkitehtuurisi yhdessä paikassa
QPR ProcessDesignerQPR ProcessDesigner Suunnittele ja viesti prosessisi

Reference case

EY UK Achieving Step Change in Risk Analytics Capability with QPR ProcessAnalyzer

 

Stewart Wallace shares with us how Process Mining and QPR ProcessAnalyzer have helped EY UK ...

Blog

Pauli Mertanen

Lead Consultant
Pauli Mertanen pohdiskelee strategiatyön ihanuutta ja tuskaa. QPR Metrics helpottaa strategiatyötä.

Asiakkaitamme, jotka luottavat QPR:n osaamiseen