QPR Softwaren vuosikertomus 2021, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästäsekä palkitsemisraportti on julkaistu

QPR Softwaren vuosikertomus 2021, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti on julkaistu

QPR on julkaissut vuoden 2021 vuosikertomuksen englannin- ja suomenkielisenä yhtiön kotisivuilla osoitteissa www.qpr.com ja www.qpr.fi (Sijoittajat-osion kohdassa Vuosikertomus). Vuosikertomus sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021 on julkaistu myös European Single Electronic Format (ESEF) -
raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkinnöillä.


QPR on julkaissut myös yhtiön selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2021. Palkitsemisraportti esittelee hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemista vuonna 2021. Raportti esitellään vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.4.2022. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti ovat yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.qpr.fi (Sijoittajat-osion kohdassa Varsinainen yhtiökokous).


Vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti ovat ladattavissa yhtiön verkkosivuilta englannin- ja suomenkielisinä PDF-tiedostoina, ja ne ovat myös tämän tiedotteen liitteenä.


Vuosikertomuksen 2021 paperiversio sekä englanniksi että suomeksi ovat saatavilla pyynnöstä QPR:n pääkonttorista osoitteesta Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki (Ota yhteyttä: Sanna Salo: sanna.salo@qpr.com)


Liitteet:

Kirjoittaja
Author imageexpand

Yen Do

Marketing manager in Process Mining at QPR Software.

Jaa