Tuntevatko työntekijät organisaatiosi tavoitteet ja toimintatavat?

Jokainen organisaatio tuottaa asiakkailleen lisäarvoa joko palveluiden tai tuotteiden kautta. Asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi ja oman liiketoimintatavoitteidensa saavuttamiseksi toiminnan on oltava tavoitteellista ja suunnitellun mukaisesti toteutettua. Tärkeimpänä tekijänä tässä on sinun henkilöstösi. 

Kuinka varmistat, että he ovat ymmärtäneet tavoitteet ja toimintatavat, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa? 

Toimintajärjestelmät tukevat henkilöstöä ja johtoa tavoitteiden asetannan ja toteuttamisen vuoropuhelussa. QPR tarjoaa toimintajärjestelmiä räätälöitynä organisaatiosi tarpeisiin ja tavoitteisiin. 


Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Jokaisen työntekijän oikeus ja velvollisuus on ymmärtää oma roolinsa, vastuunsa ja mahdollisuutensa organisaation strategian toteuttajana. Toiminnan linjaaminen tavoitteiden ja sovittujen periaatteiden mukaiseksi on operatiivisen toiminnan keskiössä. Päivittäisen työn avuksi ja ohjaamiseksi tarvitaan tietoa sovituista toimintatavoista (prosessit, ohjeet, järjestelmät) ja siitä, miten suoriudumme tehtävistämme. Nämä tiedot muodostavat toimintajärjestelmän ytimen.   

Strategia ja operatiivinen toiminta saadaan linkitettyä toisiinsa

  • johtamisjärjestelmäkuvauksen (johtamisen ulottuvuudet, kokouskäytännöt, roolit ja vastuut, johtamistyyli, viestintäkanavat jne.)
  • johtamisprosessin (strategiasta tavoitteisiin -prosessi)
  • mittareiden (strategiset ja operatiiviset mittarit) sekä
  • toimintajärjestelmän (tapamme toimia) muodostaman kokonaisuuden avulla.  

Organisaatiot asettavat toimintajärjestelmilleen omat tavoitteensa toiminnan ja tarpeiden lähtökohdista. 

Paranna toimintasi tehokkuutta ja laatua

Yhdenmukaistamalla ja seuraamalla organisaatiosi toimintaa parannat tehokkuutta ja laatua.

Hyvin laadittu toimintajärjestelmä auttaa parantamaan toimintasi tehokkuutta ja laatua, koska järjestelmän avulla löydät toimintaohjeet helpommin, ja sitä kautta niiden käytettävyys paranee. Toimintajärjestelmää voidaan käyttää apuna mm. työn ohjeistuksessa sekä henkilöstön perehdyttämisessä. Samaten oman työn merkityksen ymmärtäminen osana isompaa kokonaisuutta selkeytyy.

Toimintajärjestelmä toimii henkilöstölle myös strategiasta johdettujen operatiivisten toiminnan mittareiden viestintäkanavana. Sen avulla voidaan välittää tietoa organisaatiolle siitä, miten sillä menee ja mihin sen on kohdistettava kehitystoimenpiteitä ja ohjausta päivittäisjohtamisen tasolla. Tavoitteiden, suoritustason ja ohjaavien toimenpiteiden läpinäkyvyys tuo organisaation toiminnan tavoitejohtamiseen jatkuvuutta, selkeyttä ja luotettavuutta. Toimintajärjeselmä auttaa henkilöstöä suuntaamaan toimintatapojaan kohti yhteisiä tavoitteita.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi toimintajärjestelmä auttaa operatiivisten riskien hallinnassa yhteisten suunniteltujen toimintamallien ja jatkuvan parantamisen käytäntöjen myötä, sekä toimii tarvittaessa sertifioidun laatujärjestelmän osana.

Autamme sinua pystyttämään toimivan johtamisjärjestelmän

Toimintajärjestelmän rakentaminen, käyttöönotto ja sen kokonaisvaltainen ylläpito jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä vaatii organisaatioltasi panostuksia ja osaamista. QPR:n ammattitaitoisten prosessijohtamisen konsulttien avulla saat toimintajärjestelmästäsi koko organisaatiolle käytettävän ja toimintaasi vaikuttavan ratkaisun.

QPR toimittaa yhteistyössä kanssasi organisaatiosi näköisen toimintajärjestelmän. Sen avulla:

  • toteutat yhteistyössä kanssamme johtamisjärjestelmään liittyvän hallintamallin suunnittelun ja jalkauttamisen
  • voit mallintaa avullamme tarvittavat toiminnan prosessit
  • osaat kouluttaa henkilöstösi mallinnusmenetelmiin ja mallien ylläpitoon
  • voit valita ja suunnitella oikeat operatiivisen toiminnan mittaristot, niiden käyttöön tarvittavat näkymät ja niihin liittyvät hallintamallit sekä
  • saat käyttöösi toimintajärjestelmään tarvittavat sovellukset sekä niihin liittyvät dataintegraatiot ja konfiguraatiot.

QPR auttaa sinua toimintajärjestelmän rakentamisessa ja kehittämisessä erilaisilla ohjelmisto-, menetelmä- ja konsultointiratkaisuilla. Lue lisää miten.

Jatkuvan parantamisen menetelmien soveltamiseen ja koulutukseen tarjoaa QPR asiakkailleen konsultaatio- ja koulutuspalveluja. Tutustu QPR Lean -ratkaisuun.

Asiakastarinat

“QPR has been an instrumental part of the plan to gain a holistic understanding of current business processes and IT structures, to implement a new ERP system Microsoft AX, and to have best practices and how-to-manuals on the ERP easily available to employees via the QPR online portal.”

- Henrik Schriver, Senior Project Leader, Sales Excellence, STARK Group A/S, Denmark

Customers - STARK Lue asiakastarina englanniksi

 

Haluatko kuulla lisää? 

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen asiantuntijoidemme kanssa. Käydään läpi yhdessä ratkaisumme osat ja etsitään teille sopiva tapa edetä toimintajärjestelmän rakentamisessa.

Ota meihin yhteyttä