Jäsennä kokonaisuuden olennaiset osuudet kehittämistyösi tueksi

Kokonaisarkkitehtuuri (KA) tukee toiminnan kehittämistä. Sen avulla operatiivista toimintaa tarkastellaan strategian, liiketoimintamallien sekä prosessien, tiedon, tietojärjestelmien ja teknologian muodostaman kokonaisuuden kautta. Tavoitteena on varmistaa, että organisaatiolla on kyky ja tarvittavat resurssit – eli kyvykkyys - liiketoimintamallien ja strategian mukaiseen toimintaan kokonaisarkkitehtuurin avulla.

Tavoitteena strategisten tavoitteiden saavuttaminen

 • Haluan selkeyttää ja konkretisoida organisaationi toimintaa ja strategiaa.  
 • Haluan konkretisoida vision ja muutostarpeen selkeiksi konkreettisiksi ja nimetyiksi asioiksi.
 • Haluan myös saada muutoksesta tiekartan, jotta voin osittaa muutokset selkeiksi vaiheiksi. 
 • Haluan osoittaa organisaationi asiakkaille tuottaman lisäarvon, ja miten tämä lisäarvo tuotetaan. 
 • Haluan linjata operatiivisten toiminteiden ja IT:n kehittämisen varmistaakseni  strategisten tavoitteiden saavuttamisen. 

Miten saavutan tavoitteet kokonaisarkkitehtuurin avulla

Jotta strategiamme asettamat tavoitteet saavutettaisiin, on meidän tunnistettava tarvittavat kyvykkyydet ja ymmärrettävät mitä ja miten näitä kyvykkyyksiä kehitetään.

Kyvykkyyksien toteuttamiseksi pitää kehittää tarvittava toimintamalli, ja ottaa se käyttöön organisaatiossa. Liiketoimintatavoitteiden varmistamiseksi pitää myös varmistaa tavoitteiden toteutuminen mittaamisella. Liiketoiminnan kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen riittävällä tasolla tukee liiketoiminnan muutosta ja toiminnan ohjaamista. 

Ideasta toteutukseen

Ideoiden nopea mallintaminen ja visualisointi mahdollistavat toteutukseen tarvittavan nopean päätöksenteon, ja auttavat toteuttamisen jäsentämisessä MVP:n (minimum viable product; riittävän hyvä ratkaisu) ja ketterien kehittämismenetelmien hyödyntämiseksi.

Kokonaisarkkitehtuuri - konsultointipalvelut

QPR:n pitkän kokemuksen omaavat kokonaisarkkitehtuurin asiantuntijat ovat palveluksessasi niin kokonaisarkkitehtuurin pystyttämisessä kuin sen toteuttamisessakin. Konsulttimme toimivat KA-arkkitehteinä asiakkaidemme projekteissa, kuten:

 • strategia- ja liiketoimintamalleissa
 • palvelu- ja prosessiarkkitehtuurissa
 • tietomallinnuksessa
 • järjestelmäarkkitehtuurissa
 • teknologia-arkkitehtuurissa

QPR EnterpriseArchitect

QPR EnterpriseArchitect- ohjelmisto tarjoaa yhtenäisen kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluympäristön organisaation jokaiselle toimijalle, ja mahdollistaa  arkkitehtuurin ketterän hallinnan ja toiminnan kehittämisen. Ohjelmiston avulla löydät joustavan kokonaisarkkitehtuurin lähestymistavan, sekä saat käyttöösi valmiita viitekehyksiä ja standardeja ja jopa organisaatiollesi räätälöityjä malleja.

Asiakastarinat

Asiakastarina - Vero

“Lakimuutosten tullessa voimaan pystyy Verohallinto nyt QPR:lla luodun kokonaiskuvan ansiosta ymmärtämään kokonaisuutta paremmin. Samalla vältytään yllätyksiltä, ja pystytään arvioimaan muutosten mahdolliset vaikutukset.” 

- Anssi Sahlman, johtaja, Verohallinto

 

Haluatko kuulla lisää QPR:n kokonaisarkkitehtuuri palvelusta? 

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen asiantuntijoidemme kanssa. Käydään läpi yhdessä ratkaisumme osat ja etsitään teille sopiva tapa edetä.

Ota meihin yhteyttä

 

Company - News - QPR receives ArchiMate® Tool Certification - Logo