<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=390134628368750&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Arkkitehtuuripankki tukee jatkossa kokonaisarkkitehtuurin mallintamisen lisäksi myös suorituskyvyn seurantaa ja analysointia, sekä tiedonhallintalain toimeenpanoa


Kokonaisarkkitehtuurin mallintamiseen tarkoitettu Arkkitehtuuripankki on veloituksetta julkisen hallinnon organisaatioiden käytettävissä 31.12.2020 asti. Arkkitehtuuripankki on rakennettu QPR EnterpriseArchitect työkalulla.

Vielä vuoden 2020 loppuun asti on Arkkitehtuuripankki Digi- ja väestötietoviraston julkisen hallinnon organisaatioille ilmaiseksi tarjoama palvelu. Yhteinen Arkkitehtuuripankki on organisaatioiden käytössä edelleenkin, mutta mallinnuskäyttöoikeudesta veloitetaan käyttäjäorganisaatiolta 1.1.2021 alkaen. Veloitus perustuu organisaation mallintajakäyttäjien lukumäärään. 

Vuosien aikana vakioituneen palvelun ja laajan käyttäjäkunnan ansiosta veloitus voidaan pitää jatkossakin alhaisena; Arkkitehtuuripankin katseluoikeus säilyy jatkossakin ilmaisena.

Arkkitehtuuripankin päivitys kesäkuussa 2020 laajensi palvelun käyttäjille tarjolla olevien mallipohjien valikoimaa Archimate- ja Lean KA -mallipohjilla. Tarkemmat kuvaukset mallipohjista löytyvät Arkkitehtuuripankin etusivulta. Uutena ominaisuutena Arkkitehtuuripankkiin lisätään ensi vuonna suorituskyvyn seurannan ja analysoinnin mahdollistava QPR Metrics -moduuli, jonka käyttö sisältyy veloituksetta mallinnuskäyttöoikeuteen 1.1.2021 alkaen. Tekeillä on muitakin parannuksia, kuten käyttäjien yhteinen keskustelufoorumi, jota asiakkaat ovat toivoneet.

Käymme parhaillaan läpi Arkkitehtuuripankin käyttäjäorganisaatioita. Jos haluat olla yhteydessä meihin itse, niin ota yhteyttä ja varaa online tapaaminen kanssamme - kirjoita viestikenttään "Arkkitehtuuripankki". Sopimusluonnoksia voidaan alkaa lähettää vielä tämän syyskuun 2020 aikana.

Varaan tapaamisen

 

Mitä Arkkitehtuuripankkipalvelu sisältää 1.1.2021 alkaen?

 1. QPR Cloud ja kaikki siihen liittyvät palvelut
 2. QPR EnterpriseArchitect - kokonaisarkkitehtuurin mallintamistyökalu
 3. QPR Metrics - suorituskyvyn seurannan ja analysoinnin työkalu
 4. QPR Portal – verkkoportaali, joka tarjoaa kaikille käyttäjille ja sidosryhmille yhden keskitetyn pääsyn tietoihin
 5. QPR mallipohjat, ohjeet ja kirjastot
 6. QPR CustomerCare asiakastuki

QPR jatkaa edelleen Arkkitehtuuripankin kehittämistä mm. kokonaisarkkitehtuurin, tiedonhallintalain, digipalvelulain, toimintajärjestelmän, prosessilouhinnan sekä eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden (EIF) soveltamisen työkaluna ja yhteistyöfoorumina.

KA-mallinnuspalvelu tukee julkishallinnon digitalisaatiota ja organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurityötä. Palvelu on kaikille julkishallinnon toiminnan kehittäjille ja arkkitehdeille luotu palvelu. Palvelussa voi mallintaa oman organisaation arkkitehtuuria ja organisaatioiden yhteisiä arkkitehtuureja. Mallinnukset voi myös julkaista kaikkien käyttäjien nähtäviksi ja hyödynnettäviksi, jolloin koko yhteiskunta pääsee hyötymään kerran jo hyväksi havaituista toimintatavoista.

Hyödyt käyttäjille

Arkkitehtuuripankki tukee valtionhallinnon tavoitetta digitalisoida julkiset palvelut; tavoite on lakisääteinen. Se ohjaa yksittäisen organisaation kokonaisarkkitehtuurityötä mm. tiedonhallintolain ja digipalvelulain määritysten mukaisesti. Arkkitehtuuripankin avulla voit esim:
 • tehdä toiminnan kehittämiseen liittyviä esiselvityksiä
 • voit mallintaa vaatimuksia ja kuvauksia kilpailutusten tueksi
 • voit toteuttaa tiedonhallintalakiin liittyviä vaatimuksia, mm. kuvata tiedonhallintamallin sujuvasti
 • seurata ja analysoida suorituskykyä QPR Metrics -moduulilla

Miten saan palvelun käyttööni?

Organisaation käyttöoikeuksia voi hakea osoitteesta www.arkkitehtuuripankki.fi

Lisätietoja QPR:llä antaa Jukka Maijala, julkishallinnon toimialapäällikkö
jukka.maijala(at)qpr.com
Mob. 044 786 8876

 

Digi- ja väestötietoviraston esittelyvideo e-Oppivassa

Videolla esiintyvät QPR:n konsultit Jurate Jurkko ja Veli-Matti Suominen

Kokonaisarkkitehtuurin mallinnuspalvelun pääosat ovat:

 • Koulutus: QPR järjestää valmennuksia, jotka tukevat julkisen hallinnon organisaatioiden toiminnan ohjaamista ja kokonaisvaltaista kehittämistä.

 • Käyttöympäristö: KA-välineympäristö, jonne organisaatiot voivat luoda arkkitehtuurimallejaan.

 • Julkaisuympäristö: KA-välineellä organisaatiot voivat julkaista luotua KA-materiaalia kontrolloidusti toisilleen. Materiaaliin voi tutustua selaimella.

 • Kehittämisen tukipalvelut: koulutuksen, kehittämistyön aloittamisen ja kehittämisen tuen lisäksi saatavilla on tukea aineiston siirtoon ja migraatioon muista välineistä.

 

 

Yhteistyössä

Palvelut - DVVJulkICTValtoriQPR - Julkinen sektori

Palvelut - Hansel sopimustoimittajalogo - Image


Asiakastarina

QPR:n keskitetty kokonaisarkkiehtuurin mallinnuspalvelu julkisen hallinnon digitalisaation tukena

"Arkkitehtuuripankin käyttöönotto onnistui erinomaisesti ja palvelu saatiin käyttöön jopa etuajassa. Myös tietoturvaluokan nostaminen suojaustaso ST IV:ään tapahtui aikataulun mukaisesti, ja on auditoitu tietoturvan osalta.”

- Hannu Ojala, kehityspäällikkö, Väestörekisterikeskus nyk. Digi- ja väestötietovirasto

Lue asiakastarina

Palvelut - Julkinen sektori - Digi- ja väestötietovirasto DVV - logo

QPR:n koulutukset

Järjestämme yhteistyössä oppimisen verkkokauppa Oppia.fi:n kanssa Arkkitehtuuripankin perusteet ja jatkokursseja, sekä muita koulutuksia - paikan päällä ja virtuaalisena. Kesän aikana koulutuksia ei järjestetä, paitsi räätälöitynä.

Kysy lisää koulutuksistamme!

jukka.maijala(at)qpr.com