QPR ProcessAnalyzer | QPR

QPR ProcessAnalyzer

Näe todelliset prosessisi
 • QPR ProcessAnalyzer - visualisoi koko reaaliprosessin
 • QPR ProcessAnalyzer Vertailuanalyysi - prosessien analysointi
 • QPR ProcessAnalyzer Variaatioanalyysi - prosessien analysointi
 • QPR ProcessAnalyzer Kestoanalyysi - prosessien analysointi
 • QPR ProcessAnalyzer Vaikutusanalyysi - prosessien analysointi

You are here

Järjestelmädataan perustuva prosessien visualisointi ja analyysi

QPR ProcessAnalyzer luo automaattisesti prosessikaaviot ja näyttää tärkeät prosessin suorituskykymittarit perustuen yrityksen tietojärjestelmistä poimittuun dataan. Manuaalisen prosessimallinnuksen sijaan voit luoda täsmällisen järjestelmädataan perustuvan kuvan yrityksesi liiketoimintaprosesseista. 

QPR ProcessAnalyzer on erinomainen väline datalähtöiseen prosessianalyysiin prosessikehittäjille ja liiketoimintavastuullisille. Se lisää prosessien läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa kehityspanosten kohdistamisen oikein. QPR ProcessAnalyzer tuo prosessien todellisen suorituskyvyn ja toiminnan koko organisaation tietoon.  

 • Prosessien visualisointi – löydä ja tunnista nopeasti prosessien pullonkaulat ja variaatiot 
 • Prosessimittarien raportointi – mittaa ja monitoroi prosessien läpimenoaikoja, volyymeja ja muita avainsuorituskykymittareita
 • Automaattinen dataintegraatio – ei tarvetta manuaaliselle datan poiminnalle
 • Faktoihin perustuvat toimenpiteet – valitse prosessien kehityskohteet todellisten tapahtumien perusteella  

Lue lisää datalähtöisestä prosessianalyysista

QPR ProcessAnalyzer on saatavilla:

 • Pilvipalveluna 
 • Asiakaskohtaisena palvelimena 
 • Yhden työaseman versiona - QPR ProcessAnalyzer Xpress

 

Pyydä tuotedemo

 

Katso videolta, miten data näyttää todelliset prosessit (englanniksi).

QPR Suite

  QPR EnterpriseArchitect
          Kokonaisarkkitehtuurisi yhdessä paikassa

  QPR ProcessDesigner
         Suunnittele ja viesti prosessisi

  QPR Metrics
          Saavuta tavoitteesi

  QPR ProcessAnalyzer
           Näe todelliset prosessisi

QPR:n kehittämälle teknologialle patentti Yhdysvalloista

Yhdysvaltain patenttiviranomainen (U.S. Patent and Trademark Office) on myöntänyt QPR Software Oyj:n  kehittämälle, organisaatioiden tietojärjestelmistä saatavaa tapahtumatietoa hyödyntävälle teknologialle patentin.  Patentoitu teknologia auttaa organisaatioita analysoimaan ja parantamaan liiketoimintaprosessejaan. Patentti tukee QPR ProcessAnalyzer –ohjelmistomyyntiä, QPR:n prosessianalyysikonsultointia sekä avaa mahdollisuuden uudenlaiseen OEM-kumppaniliiketoimintaan.

Lue lisää »

“QPR ProcessAnalyzerin avulla pystyimme näkemään miltä koko Ad Hoc palvelu prosessi näyttää. Ilman dataa ja ohjelmistoa emme olisi pystyneet löytämään ja tunnistamaan syitä prosessin pullonkaulojen takana.”

- Aila Aaltonen, CIO, Caverion

Lataa referenssitarina

"Olemme Vaisalassa sitoutuneita prosessien jatkuvaan kehittämiseen. QPR ProcessAnalyzer on mahdollistanut meidän tehdä juuri sitä helposti ja tehokkaasti säästäen arvokasta aikaa havainnollistamalla prosessien kehityskohteet nopeasti."

- Arto Puukko, Process Development Manager, Group Quality, Vaisala Oyj

Lataa referenssitarina