<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=390134628368750&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Järjestelmädataan perustuva prosessien visualisointi ja analyysi

QPR ProcessAnalyzer luo automaattisesti prosessikaaviot ja näyttää tärkeät prosessin suorituskykymittarit perustuen yrityksen tietojärjestelmistä poimittuun dataan. Manuaalisen prosessimallinnuksen sijaan voit luoda täsmällisen järjestelmädataan perustuvan kuvan yrityksesi liiketoimintaprosesseista.

QPR ProcessAnalyzer on erinomainen väline datalähtöiseen prosessianalyysiin prosessikehittäjille ja liiketoimintavastuullisille. Se lisää prosessien läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa kehityspanosten kohdistamisen oikein. QPR ProcessAnalyzer tuo prosessien todellisen suorituskyvyn ja toiminnan koko organisaation tietoon.

QPR ProcessAnalyzerin avulla:

  • Visualisoit prosessisi – löydä ja tunnista nopeasti prosessien pullonkaulat ja variaatiot 
  • Raportoit prosessimittarisi – mittaa ja monitoroi prosessien läpimenoaikoja, volyymeja ja muita tärkeitä suorituskykymittareita
  • Hyödyt automaattisesta dataintegraatiosta – ei tenää arvetta manuaaliselle datan poiminnalle
  • Tunnistat faktoihin perustuvat toimenpiteet – valitse prosessien kehityskohteet todellisten tapahtumien perusteella  

LATAA TUOTE-ESITE ENGLANNIKSI

Asiakastarinat

Watch Matti Ketonen, VP, Supply Chain at Metsä Board, talk about the benefits of Process Mining in supply-side processes, including how to make it easier for employees to accept change.

"The process insight and facts delivered by QPR ProcessAnalyzer were priceless."

Customers - Metsä Board - Logo

Asiakastarina Metsä Board

 

Tutustu QPR Suite ohjelmistoperheeseen

Tehokkaat työkalut operatiivisen toiminnan kehittämiseen suunnitelmasta toteutukseen

QPR Suite -ohjelmistot mahdollistavat prosessien ja suorituskyvyn johtamisen, sekä kokonaisarkkitehtuurin haltuunoton tehokkaasti. QPR Suite muodostuu neljästä itsenäisestä ohjelmistotuotteesta, jotka ovat helposti yhdistettävissä operatiivisen toiminnan kehittämisen kokonaisuudeksi.

QPR Suite ohjelmistot:

  • QPR EnterpriseArchitect - Keskitä  kokonaisarkkitehtuurisi yhteen paikkaan
  • QPR Process Designer - Suunnittele ja kommunikoi prosessisi
  • QPR Metrics - Mittaa ja saavuta tavoitteesi
  • QPR ProcessAnalyzer - Näe ja ymmärrä  todelliset prosessisi