<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=390134628368750&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Näe ja ymmärrä todelliset prosessisi

Datalähtöinen prosessien louhinta

QPR ProcessAnalyzerilla voit kuvata ja analysoida prosessejasi tietojärjestelmistä automaattisesti poimittavan datan avulla. Toimitamme sinulle faktat prosessiesi ongelmakohdista, läpimenoajoista ja juurisyistä.

QPR ProcessAnalyzer luo automaattisesti prosessikaaviot ja näyttää tärkeät prosessin suorituskykymittarit perustuen yrityksen tietojärjestelmistä poimittuun dataan. Manuaalisen prosessimallinnuksen sijaan voit luoda täsmällisen järjestelmädataan perustuvan kuvan yrityksesi liiketoimintaprosesseista.

QPR ProcessAnalyzer on erinomainen väline datalähtöiseen prosessien louhintaan prosessikehittäjille ja liiketoimintavastuullisille. Se lisää prosessien läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa kehityspanosten kohdistamisen oikein. QPR ProcessAnalyzer tuo prosessien todellisen suorituskyvyn ja toiminnan koko organisaation tietoon.

QPR ProcessAnalyzerin avulla:

  • Visualisoit prosessisi – löydät ja tunnistat nopeasti prosessien pullonkaulat ja variaatiot 
  • Raportoit prosessimittarisi – mittaat ja monitoroit prosessien läpimenoaikoja, volyymeja ja muita tärkeitä suorituskykymittareita
  • Hyödyt automaattisesta dataintegraatiosta – ei enää arvetta manuaaliselle datan poiminnalle
  • Tunnistat faktoihin perustuvat toimenpiteet – valitset prosessien kehityskohteet todellisten tapahtumien perusteella  

Kehitämme jatkuvasti QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistoamme. Kansainvälisellä sivustollamme www.QPR.com on aina ajankohtaista tietoa prosessien louhintamenetelmästä ja QPR ProcessAnalyzerista.

QPR ProcessAnalyzer (EN)

LATAA TUOTE-ESITE ENGLANNIKSI

AsiakastarinatCustomers - Metsä Board - Logo

Watch Matti Ketonen, VP, Supply Chain at Metsä Board, talk about the benefits of Process Mining in supply-side processes, including how to make it easier for employees to accept change.

"The process insight and facts delivered by QPR ProcessAnalyzer were priceless."

 

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää!

Ota yhteyttä!

 

Tehokkaat työkalut operatiivisen toiminnan kehittämiseen suunnitelmasta toteutukseen

QPR Suite -ohjelmistot mahdollistavat prosessien ja suorituskyvyn johtamisen, sekä kokonaisarkkitehtuurin haltuunoton tehokkaasti. QPR Suite muodostuu neljästä itsenäisestä ohjelmistotuotteesta, jotka ovat helposti yhdistettävissä operatiivisen toiminnan kehittämisen kokonaisuudeksi.

QPR Suite ohjelmistot:

  • QPR EnterpriseArchitect - Keskitä  kokonaisarkkitehtuurisi yhteen paikkaan
  • QPR Process Designer - Suunnittele ja kommunikoi prosessisi
  • QPR Metrics - Mittaa ja saavuta tavoitteesi
  • QPR ProcessAnalyzer - Näe ja ymmärrä  todelliset prosessisi