QPR Software julkistaa uuden strategiansa

QPR Software julkistaa uuden strategiansa - voimakas panostus prosessilouhinnan SaaS-liiketoiminnan kansainväliseen kasvuun ja uusien ekosysteemien luomiseen

QPR Software Oyj julkistaa uuden strategiansa, jonka tavoitteena on kasvattaa yhtiön asiakkailleen tuottamaa arvoa ja tukea yhtiön kasvua keskittymisen kautta. Taustalla on prosessilouhintamarkkinan nopea kasvu, joka luo yhtiölle uusia mahdollisuuksia. Uudistetun strategian 2022–2026 mukaisesti yhtiö keskittyy prosessilouhinnan SaaS (Software as a Service) -liiketoiminnan kansainväliseen kasvuun. Kasvun mahdollistaa strategia, jonka ydin on skaalautuvuus prosessilouhinnan valituilla sovellusalueilla. Yhtiö rakentaa myös uusia strategisia kumppanuuksia laajentaakseen omaa tarjoamaansa. Vuoteen 2021 verrattuna yhtiöllä on tavoitteena seuraavan kahden vuoden aikana kaksinkertaistaa prosessilouhinnan vuotuiset toistuvat SaaS-tuotot.

Useiden markkinatutkimusyritysten ja toimiala-analyytikkojen arvioiden mukaan globaalien prosessilouhintamarkkinoiden koko vuonna 2021 oli noin 500–550 miljoonaa euroa. Markkinoiden koon odotetaan kasvavan 40–50 % vuonna 2022. Prosessilouhintaan liittyvälle konsultoinneille ja palveluille on olemassa laajat markkinat. Myös strategiset organisaatioiden suorituskyvyn hallinnan ohjelmistomarkkinat kasvavat edelleen tasaisesti.

QPR Software julkistaa tänään uuden strategiansa, joka heijastaa markkinamuutosta ja yhtiön tulevia painopistealueita. Investoinnit kohdistetaan alueisiin, joissa yhtiö näkee vahvaa kilpailuetua ja kestävää kasvua, erityisesti kansainvälisen laajentumisen kautta. Yhteiskunnan ja yritysten digitalisaatiohankkeet ja prosessilouhinnan kysynnän vahvistuminen kansainvälisesti tukevat yhtiön liiketoiminnan kasvulle suotuisaa liiketoimintaympäristöä. Uuden strategian (2022–2026) mukaisesti yhtiö keskittyy liiketoiminnassaan prosessilouhinnan SaaS-ratkaisujen kansainväliseen kasvuun. Yhtiö lisää markkinointi- ja myynti-investointeja erityisesti Pohjois- ja Keski-Euroopassa sekä Isossa-Britanniassa.

QPR:n asema Lähi-idän markkinoilla on vahva ja yhtiö pyrkii hyödyntämään tätä markkinaa laajentamalla siellä alueellista prosessilouhintaohjelmistojensa tarjontaa. Päätavoitteena on ylläpitää jatkuvaa menestystä lisenssimyynnissä ja tasaisesti kasvattaa toistuvia ohjelmistojen ylläpitotuloja samalla, kun prosessilouhintaratkaisut toimivat kasvumoottorina toistuvien SaaS-tulojen kasvattamisessa.

QPR rakentaa myös uusia strategisia kumppanuuksia ja ekosysteemejä saavuttaakseen skaalautuvan go-to-market-mallin, laajentaakseen omaa tarjoamaansa ja parantaakseen asiakkailleen tuottamaa arvoa yhdessä teknologia- ja implementointikumppanuuksien kanssa. QPR kehittää jo ennestään vahvaa prosessilouhintatarjoamaansa asiakkaiden ja markkinoiden näkemysten perusteella, erityisesti lisäämällä tekoäly-, koneoppimis- ja tehtävien louhintaominaisuuksia (task mining). QPR:n prosessilouhinnan ratkaisut mahdollistavat asiakasyrityksille älykkäät automaatiomahdollisuudet prosesseissa ja toiminnassa sekä kestävän arvon luomisen ja toivottujen liiketulosten saavuttamisen.

Konsultointi on jatkossakin keskeinen osa QPR:n tarjontaa ja yhtiön tavoitteena on siirtyä kohti työkaluagnostisempia konsultointipalveluja. Konsultointiliiketoiminnan odotetaan kasvavan tasaisesti koko strategiasyklin ajan.

Uusi Data-to-Value-konsepti ja fokusoitu tarjoama toimivat kasvun ajureina

Uuden strategian myötä yhtiö siirtyy yleisistä ja yksittäisistä tuote- ja palvelustrategioista kohti yhtä fokusoitua tarjoamaa, joka on harmonisoitu päästä päähän: skaalautuvista SaaS-tuotteista jatkuviin palveluihin. Yhtiön uusi Data-to-Value-palvelutarjoama yhdistää prosessimallinnuksen huippuosaamiseen prosessien louhinnassa. Tämän pohjalta syntyvän datan ja oivallusten kautta varmistetaan asiakkaan arvon toteutuminen esimerkiksi koneoppimisen ja älykkään automaation avulla. Ainutlaatuista Data-to-Value-konseptia tukee tehokas go-to-market-malli, joka toteutetaan yrityksen sisäisten resurssien ja laajennetun kumppaniekosysteemin avulla.

Yhtiön keskeinen strateginen tavoite on nopeuttaa kasvua lisäämällä investointeja SaaS-liiketoimintaan ja saavuttaa SaaS-liiketoiminnassa yli 30 % CAGR:n strategiakauden aikana. Vuoteen 2021 verrattuna yhtiöllä on tavoitteena seuraavan kahden vuoden aikana kaksinkertaistaa prosessilouhinnan vuotuiset toistuvat SaaS-tuotot.

Yhtiön toissijainen tavoite on kasvattaa vuosittaista liikevaihtoaan keskimäärin korkealla yksinumeroisella prosenttiosuudella koko strategiasyklin ajan. Alkuvaiheen kasvuinvestoinnin jälkeen yhtiön tavoite on pysyä EBITDA-positiivisena koko strategiakauden ajan ja saavuttaa positiivinen liiketulos vuoden 2024 loppuun mennessä.

Toimitusjohtaja Jussi Vasama:

"Vuonna 2021 QPR Software täytti 30 vuotta alansa pioneerina ja markkinajohtajana. Jo yli kolmen vuosikymmenen ajan QPR on johtanut ohjelmistoratkaisujen ja -palveluiden innovaatioita, jotka ovat tuottaneet asiakkaillemme konkreettista prosessien syväymmärrystä ympäri maailmaa. Kun yritykset jatkavat muutos-, automaatio- ja digitalisointipolkujaan, olemme täällä auttaaksemme niitä toimimaan täydellä potentiaalillaan älykkäiden ratkaisujen avulla.

Nyt on oikea aika uudistaa strategiaamme ja hyödyntää nopeasti kasvavien prosessilouhintamarkkinoiden tarjoamia globaaleja mahdollisuuksia. Markkinan kasvu avaa QPR:lle   mahdollisuuden erikoistua ja näin edistää arvonluontia asiakkaillemme. Pyrimme vahvistamaan asemaamme asiakkaidemme silmissä ohjelmistoyrityksenä, joka yhdistää SaaS-ratkaisut ammattitaitoiseen prosessilouhinnan- ja mallinnuksen konsultointiin. QPR:n fokusoitu kokonaisratkaisu yhdistää strategisten kumppaneiden ratkaisut ja osaamisen omaan vahvaan tarjoamaamme siten, että kokonaisuus mahdollistaa asiakasarvon toteutumisen.

SaaS-liiketoimintamme korkea kasvutavoitteemme tarkoittaa, että selkeä enemmistö yhtiömme liikevaihdosta on toistuvaa SaaS-liiketoimintaa strategiakauden lopussa. Valitsemamme strateginen suunta on merkittävä muutos yrityksellemme ja uskon vahvasti yhtiön merkittävään kasvuun strategiajaksolla. Uusi suunta ja strategiset valinnat ovat palkitsevia myös työntekijöillemme. Voimme kaikki hyödyntää uusia oppimismahdollisuuksia, nähdä selkeämmin roolimme osana asiakkaidemme jatkuvaa menestystä ja olla siitä ylpeitä. Olen erittäin innoissani tästä uudesta vaiheesta, joka avaa suuria mahdollisuuksia niin Suomessa, kuin kansainvälisillä markkinoilla."

 

Taloudelliset tavoitteet

Ohjeistus vuodelle 2022 (ennallaan):

Toimintaympäristömme yleinen epävakaus Euroopassa luo epävarmuutta uusasiakashankintaan vuoden 2022 alussa.

QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2022 (2021: 9 140 tuhatta euroa) SaaS-liikevaihdon kasvun tukemana, perustuen myynnin kasvaneeseen tarjouskantaan, jatkuviin asiakastuottoihin ja konsultoinnin varausasteeseen.

Taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle:   

  • Yhtiö lisää investointeja SaaS-liiketoimintaan nopeuttaakseen kasvuaan ja saavuttaakseen SaaS-liiketoiminnassa yli 30 % CAGR:n strategiakaudella (2022–2026)
  • Vuoteen 2021 verrattuna yhtiöllä on tavoitteena seuraavan kahden vuoden aikana kaksinkertaistaa prosessilouhinnan vuotuiset toistuvat SaaS-tuotot
  • Yhtiön tavoitteena on kasvattaa vuosittaista liikevaihtoaan keskimäärin korkealla yksinumeroisella prosenttiosuudella koko strategiasyklin 2022–2026 ajan
  • Alkuvaiheen kasvuinvestointien jälkeen yhtiön tavoitteena on pysyä EBITDA-positiivisena koko strategiakauden ajan ja saavuttaa positiivinen liiketulos vuoden 2024 loppuun mennessä


Lisätietoja:
QPR SOFTWARE OYJ
Jussi Vasama 
Toimitusjohtaja
Puh. +358 50 380 9893

Kirjoittaja
Author imageexpand

Yen Do

Marketing manager in Process Mining at QPR Software.

Jaa