QPR Software Oyj:n vuosikertomus 2023 on julkaistu

”Vuosi 2023 oli QPR:lle monella tapaa käänteentekevä, ja haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta saavutimme kokonaisuutena hienon tulosparannuksen. Tekemämme muutokset tuottivat merkittäviä tuloksia yhtiön kannattavuuden, kustannus- ja organisaatiorakenteen, tarkennetun strategian ja ydinliiketoimintaan keskittymisen myötä.”

Heikki Veijola
Chief Executive OfficerQPR Software on julkaissut tänään vuoden 2023 vuosikertomuksen englannin- ja suomenkielisenä.

Vuosikertomus sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2023 on julkaistu myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkinnöillä.  

Lisäksi QPR on julkaissut yhtiön selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2023. Palkitsemisraportti esittelee hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemista vuonna 2023. Raportti esitellään vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.5.2024. 

Vuosikertomus 2023 on ladattavissa täältä
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023 on ladattavissa täältä
Palkitsemisraportti 2023 on ladattavissa täältä

Lisätietoja: 
QPR Software Oyj 
Heikki Veijola 
Toimitusjohtaja 
Puh. +35840 922 6029

Kirjoittaja
Author imageexpand

Sanna Salo

Markkinointijohtaja, QPR Software

Jaa