QPR Software Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2023 on julkaistu

QPR Software Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: SaaS-liikevaihto kasvoi 36 %, ja ohjelmistoliiketoiminta 8 %. Liikevaihto laski 3 % johtuen ydinliiketoiminnan ulkopuolisen konsultoinnin lopettamisesta Suomessa. Strategiaa tarkennettiin. Merkittävä käyttökatteen parannus ja liiketoiminnan kassavirta kääntyi positiiviseksi.


Toimitusjohtaja Heikki Veijola: 

”Vuosi 2023 oli QPR:lle monella tapaa käänteentekevä, ja haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta saavutimme kokonaisuutena hienon tulosparannuksen. Tekemämme muutokset tuottivat merkittäviä tuloksia yhtiön kannattavuuden, kustannus- ja organisaatiorakenteen, tarkennetun strategian ja ydinliiketoimintaan keskittymisen myötä.”


TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI  

Loka-joulukuu 2023 

 • SaaS-liikevaihto kasvoi +21 % (53 %)
 • Liikevaihto oli 1 599 tuhatta euroa, laski -25 % (loka-joulukuu 2022: 2 142) yhtiön lopettaessa ydinliiketoiminnan ulkopuolisen konsultoinnin  
 • Käyttökate oli -30 tuhatta euroa (-430), muutos vertailukauteen 400 tuhatta
 • Liiketulos oli -283 tuhatta euroa (-681), muutos vertailukauteen 398 tuhatta
 • Tulos ennen veroja oli -307 tuhatta euroa (-745), muutos vertailukauteen 438 tuhatta
 • Tulos oli -307 tuhatta euroa (-748), muutos vertailukauteen 441 tuhatta
 • Tulos/osake oli -0,017 euroa (-0,047)
 • Liiketoiminnan rahavirta 829 tuhatta euroa (244) Loka-joulukuu 2023

 • SaaS-liikevaihto kasvoi +36 % (tammi-joulukuu 2022: +35 %)
 • Liikevaihto oli 7 550 tuhatta euroa ja laskua 3 % (7 823) yhtiön keskittyessä ydinliiketoimintaansa
 • Käyttökate oli 182 tuhatta euroa (- 1 753), muutos vertailukauteen 1 935 tuhatta
 • Liiketulos oli – 813 tuhatta euroa (- 2 770), muutos vertailukauteen 1 957 tuhatta
 • Tulos ennen veroja oli –924 tuhatta euroa (–2 864), muutos vertailukauteen 1 940 tuhatta
 • Tulos oli -924 tuhatta euroa (-2 686), muutos vertailukauteen 1 943 tuhatta
 • Tulos/osake oli -0,055 euroa (-0,202)
 • Liiketoiminnan rahavirta 849 tuhatta euroa (-1 765)
 • Yhtiö on täsmäyttänyt ensimmäisen vuosineljänneksen optiolaskennan kirjauksia, jonka seurauksena käyttökate laski 26 tuhannesta eurosta -36 tuhanteen euroon. Taloudelliset luvut ovat siten koko vuoden osalta täsmäytetty. 

NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2024  

 

Yhtiö seuraa maailman taloustilanteen ja geopoliittisten jännitteiden kehittymistä. Hiljalleen orastava talouskasvun palautuminen, laskevat korot ja normalisoituva inflaatio parantanevat asiakkaiden taloudellista asemaa, ja investointipäätöksien voidaan odottaa kiihtyvän vuoden 2024 loppua kohden. 

 

Nykyisen sopimuskannan ja SaaS (Software as a Service) -liikevaihdon ennustetun kasvun tukemana QPR odottaa SaaS-liikevaihdon kasvun olevan kaksinumeroinen ja arvioi koko ohjelmistoliikevaihdon kasvavan vuonna 2024 (2023: 5 122 tuhatta euroa).  

 

Yhtiö odottaa liiketuloksen paranevan huomattavasti tilikaudella 2024. Liiketulos vuonna 2023 oli -813 tuhatta euroa. Lue tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan täältä 
Kirjoittaja
Author imageexpand

Sanna Salo

Markkinointijohtaja, QPR Software

Jaa