QPR Software Oyj:n tilinpäätöstiedote 2022: tammi–joulukuu 2022 julkaistu

Neljännellä vuosineljänneksellä SaaS-liikevaihto kasvoi 53% ja liikevaihto 5%. Liiketulos jäi selvästi tappiolliseksi, mihin vaikuttivat olennaisesti yksittäisten Lähi-idän ohjelmistoprojektien toimitusvaikeudet ja ohjelmistolisenssien uusmyynnin lasku. Tilikauden aikana kumppaniekosysteemiä vahvistettiin ja markkinoille tuotiin innovatiivisia prosessilouhintaratkaisuja.


Toimitusjohtaja Jussi Vasama: 

”Olen tyytyväinen yhtiön neljännen vuosineljänneksen tulokseen ja saavutettuun edistykseen. SaaS (Software as a Service) -liikevaihto kasvoi merkittävästi, 53 %, vertailuajanjaksoon nähden johtuen pääasiassa joulukuun lopussa solmitusta merkittävästä sopimuksesta laajentaa SaaS-prosessilouhintaratkaisua johtavan globaalin lääkeyhtiön kanssa. Liikevaihto kasvoi vuoden 2021 neljänteen vuosineljännekseen verrattuna, kun taas liikevoitto jäi ennalleen, mikäli vuoden 2021 alaskirjausta ei oteta huomioon. Myös konsultoinnin liikevaihto oli hieman vertailujaksoa korkeampi (+2 %). 

Olen myös erittäin tyytyväinen siihen, että koko vuoden 2022 ja yhtiön strategian mukaisesti SaaS-liiketoiminta kasvoi selvästi (+35 %). Sen lisäksi, että siirsimme liiketoimintaa kohti SaaS-tilausmallia uusien asiakkaiden kanssa, siirsimme onnistuneesti olemassa olevat asiakkaat SaaS-palveluun ja samalla kasvatimme liiketoimintaa heidän kanssaan (+45 %). 

Vuoden 2022 liikevaihto jäi edellisvuodesta (-14 %). Käyttökate ja liikevoitto laskivat selvästi vuoteen 2021 verrattuna. Merkittävimmät tekijät tähän ovat ohjelmistolisenssien uusmyynnin väheneminen ja haasteet aiempina vuosina myytyjen Lähi-idän ohjelmistotoimitusprojektien kanssa.”


TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI  

Loka-joulukuu 2022  

  • SaaS-ohjelmistoliiketoiminta kasvoi +53 %
  • Liikevaihto oli 2 142 tuhatta euroa, kasvua 5 % (loka-joulukuu 2021: 2 043)
  • Käyttökate oli -430 tuhatta euroa (-430)
  • Liiketulos oli -681 tuhatta euroa (-1 050)
  • Tulos ennen veroja oli -745 tuhatta euroa (-1 065)
  • Tulos oli -748 tuhatta euroa (-1 131)
  • Tulos/osake oli -0,047 euroa (-0,094)
  • Vuoden 2021 tilinpäätöksen yhteydessä tehdyt alaskirjaukset 373 tuhatta euroa heikensivät vertailujakson liiketulosta


    Lue tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan täältä 
Kirjoittaja
Author imageexpand

Sanna Salo

Markkinointijohtaja, QPR Software

Jaa