QPR Software Oyj tarkentaa strategiaansa

QPR Software Oyj on päättänyt tarkentaa nykyistä strategiaansa heijastamaan markkinamuutosta ja Yhtiön painopistealueita sekä julkistaa uudistetut taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle.

Tarkennetun strategian mukaisesti Yhtiö profiloituu entistä vahvemmin ohjelmisto- ja SaaS-toimijaksi, ydinliiketoiminta-alueidensa konsultiksi, sekä yhdeksi Digital Twin of an Organizationin (DTO) teknologian johtaviksi toimijoiksi. Tarkennetun strategian tavoitteena on entisestään kasvattaa Yhtiön asiakkailleen tuottamaa arvoa ja tukea Yhtiön kasvua keskittymisen kautta. Yhtiön missiona on innovoida, kehittää ja toimittaa ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. Yhtiö tarjoaa myös konsultointipalveluita varmistaakseen, että asiakkaat saavat täyden arvon ohjelmistoista ja niihin liittyvistä menetelmistä.  

Tarkennetun strategian (2024–2027) mukaisesti Yhtiö keskittyy liiketoiminnassaan Digital Twin of an Organization (DTO) -tarjoaman ja sen ytimessä olevan prosessilouhinnan SaaS-ratkaisujen kansainväliseen kasvuun. Yhtiön DTO-tarjoamaan kuuluvat lisäksi mallinnuksen- ja organisaation strategisen suorituskyvyn hallintaan ja mittaamiseen kehitetyt ohjelmistot.  
Yhtiön uudistetut taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2024–2027 ovat:

  • Keskimäärin vuosittainen kahdenkymmenen (20) prosentin SaaS-kasvu,

ja

  • Kestävä liikevoitto.

Yhtiön johto arvioi prosessilouhintamarkkinoiden koon olleen vuonna 2022 noin 1,1 miljardia dollaria. Johto arvioi markkinoiden vuosittaisen keskimääräisen kasvun olevan edelleen noin 49 % ja saavuttavan 28 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä. Digital Twin of an Organization –teknologian kysynnän odotetaan kasvavan prosessilouhintamarkkinan kehityksen mukana. Johto arvioi mallinnus- ja organisaation strategian- ja suorituskyvyn hallinnan ohjelmistomarkkinoiden olevan noin 1,0 miljardia dollaria. Markkinat ovat melko kypsät, mutta jatkavat keskimääräistä vuotuista kasvuaan yksinumeroisella prosenttiosuudella. 

Yhtiö myös jatkaa edelleen 10.3.2022 julkistetun strategian mukaisesti uusien strategisten kumppaniverkostojen rakentamista saavuttaakseen skaalautuvan Go to Market -mallin, laajentaakseen omaa tarjoamaansa ja parantaakseen asiakkailleen tuottamaa arvoa yhdessä teknologia- ja implementointikumppaneiden kanssa. Yhtiö keskittää kasvuinvestointejaan Eurooppaan ja Lähi-itään sekä kumppaniverkoston kautta uusille markkina-alueille kuten Pohjois-Amerikkaan.  

 

👉 Lue tarkennettuun strategiaan liittyvä pörssitiedote täältä

👉 Lue lisää QPR Softwaren strategiasta, missiosta, tarjonnasta ja markkinoista täältä

 

Kirjoittaja
Author imageexpand

Sanna Salo

Markkinointijohtaja, QPR Software

Jaa