<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=390134628368750&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

QPR toimittaa prosessien louhintaohjelmiston globaalille lääkeyritykselle

December 17, 2019 at 1:00 PM

Helsinki 17.12.2019 klo 13.00 - QPR on allekirjoittanut sopimuksen QPR ProcessAnalyzer -ohjelmiston myynnistä globaalin lääkeyrityksen kanssa. Uusi asiakas keskittyy aluksi automaatioasteen nostamiseen globaalissa tilaus-toimitusprosessissa, jonka automatisointiin on jo aiemmin panostettu merkittävästi. Asiakkaan kunnianhimoinen tavoite on automatisoida tämä prosessi kokonaisuudessaan, minkä vuoksi se tulee tuntea yksityiskohtaisesti. QPR:n prosessien louhintaohjelmisto QPR ProcessAnalyzer tarjoaa täsmällisen tiedon prosessien nykytilasta, mikä mahdollistaa tämän vaativan tavoitteen saavuttamisen. Asiakas käyttää QPR ProcessAnalyzeria tunnistaakseen ja analysoidakseen ihmistyötä vaativat tapaukset ja niiden juurisyyt. Tämän tiedon ja analyysien pohjalta asiakas kykenee tekemään tarvittavat toimenpiteet ihmistyön poistamiseksi prosessista.


Asiakas valitsi QPR ProcessAnalyzer -ohjelmiston sen edistyksellisten ja monipuolisten prosessien analysointiin liittyvien ominaisuuksien ansiosta. Valintaan vaikutti myös ohjelmiston skaalautuvuus globaalisti toimivan yrityksen tarpeisiin.


”Olemme innostuneita päästessämme jatkamaan yhteistyötä prosessien automatisoinnin tukemiseksi yhden maailman suurimman ja arvostetuimman lääkeyhtiön kanssa. Uskon, että heidän vahva sitoutumisensa prosessien automatisointiin tulee tuottamaan QPR ProcessAnalyzerin avulla erinomaisia tuloksia tilaus-toimitusprosessissa, ja myös laajemmin tässä yrityksessä”, sanoo johtaja Matti Erkheikki, QPR Software.


QPR Software Oyj


QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessien louhinnan sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.


Dare to improve. www.qpr.fi

Lisätietoja

Matti Erkheikki
Johtaja, QPR Software Oyj
Sähköposti: matti.erkheikki@qpr.com
Puh. +358 40 717 2570

 

Topics: Process Mining, QPR ProcessAnalyzer, prosessien louhinta

Palaa ajankohtaista sivulle