magnifying glass for searchHae
Ota yhteyttä
fi

QPR toimittaa prosessilouhintaratkaisun eurooppalaiselle kemianteollisuusyritykselle

QPR on allekirjoittanut sopimuksen QPR ProcessAnalyzer SaaS -ratkaisun toimituksesta eurooppalaisen kemianteollisuusyrityksen kanssa.

Asiakas tulee käyttämään QPR ProcessAnalyzeria toimitusketjunsa tehokkuuden kehittämiseen. Yrityksen lyhyen tähtäimen tavoitteena on vähentää arvoa tuottamatonta työtä, parantaa toimitusten suunnittelua, ja hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa tilaus-toimitusprosessissa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on harmonisoida koko yrityksen toimintaprosesseja, tukea digitaalista muutosta, kehittää hankintaprosesseja ja kasvattaa liikevaihtoa.

QPR Softwaren valinta prosessilouhintaratkaisun toimittajaksi pohjautuu perusteelliseen hankintaprosessiin, jossa arvioitiin kolmea pääkriteeriä: 1) liiketoiminnan edustajien ja käyttäjien palaute 2) tietojärjestelmä- ja turvallisuusvaatimusten täyttyminen, ja 3) kaupalliset yksityiskohdat sekä odotettu sijoitetun pääoman tuotto.

QPR ProcessAnalyzerin tunnistetut hyödyt ja ydintoiminnallisuudet sisältävät muun muassa suoran liitettävyyden sekä valmiin sisältöpaketin SAP tilaus-toimitusprosessiin, käyttäjäystävälliset prosessi- ja juurisyyanalyysit liiketoimintakäyttäjille, älykkään alustan ohjelmistorobottien ohjaamiseen, ja QPR:n suorituskykyisen pilviratkaisun.

“Työskentelemme innolla tämän suuren kemianteollisuuden yrityksen kanssa toimittaaksemme prosessilouhinnan liiketoimintahyötyjä asiakkaalle. Asiakkaan projektitiimi on jo osoittanut kokemuksensa ja kyvykkyytensä hyödyntää QPR ProcessAnalyzerin osoittamia prosessihavaintoja. Jatkossa keskitymme yhdessä saavuttamaan asetetut liiketoimintatavoitteet, kuten toimitusketjun tehokkuuden parantaminen paremman ennustettavuuden, korkeamman automaatioasteen sekä arvoa tuottamattoman työn vähentämisen avulla.“, sanoo prosessilouhintaliiketoiminnan johtaja Matti Erkheikki, QPR Software.Lisätietoja:

Matti Erkheikki
Johtaja, QPR Software Oyj
Sähköposti: matti.erkheikki@qpr.com
Puh. +358 40 717 2570

QPR Software Oyj

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessien louhinnan sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

Dare to improve.

 

Kirjoittaja
Author image

Tarja Viantie

Tarja Viantie työskentelee myynti- ja markkinointipäällikkönä QPR:n kotimaan toiminnankehitys liiketoiminnassa.

Jaa