magnifying glass for searchHae
Ota yhteyttä
fi

QPR voitti merkittävän tarjouskilpailun - Istekki Oy

QPR toimittaa kokonaisarkkitehtuurin ja tiedonhallinnan mallinnuspalveluratkaisut SaaS-palveluina Istekki Oy:lle

Suomalainen SOTE-organisaatioiden ja kuntien palveluintegraattori Istekki Oy on valinnut QPR:n kokonaisarkkitehtuurin ja tiedonhallinnan hallinta-, mallinnus- ja suunnittelupalveluratkaisujen toimittajaksi. Sopimuskausi on neljä vuotta ja Istekki on hankinnan yhteydessä arvioinut sopimuksen kokonaisarvoksi sopimuskaudella noin 1,6 miljoonaa euroa. Asiakkaalla on lisäksi mahdollisuus yhteensä neljän vuoden optiokauteen. Asiakkaalla ei ole syntyvän sopimuksen puitteissa määräostovelvoitetta. Tämä hankintapäätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan (14 vrk) päätyttyä.

”QPR on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Suomen julkishallinnon asiakkaiden kanssa. Tarve moderneille mallinnustyökaluille on kasvanut. Kokonaisarkkitehtuurin merkitys organisaatioiden kehittämisen tukena, sekä Tiedonhallintalain voimaantulo on lisännyt tarvetta mallintaa ja hallita tiedonhallintamalleja. On hienoa, että tämä uusi sopimus antaa meille mahdollisuuden merkittävästi laajentaa sosiaali- ja terveys- sekä kuntasektorin yhteistyötämme tulevaisuudessa,” sanoo QPR:n toimitusjohtaja Jussi Vasama.

 

Lue koko artikkeli tästä.

 

QPR Software Oyj


QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessien louhinnan sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

Dare to improve. 

 

Kirjoittaja
Author image

Tarja Viantie

Tarja Viantie työskentelee myynti- ja markkinointipäällikkönä QPR:n kotimaan toiminnankehitys liiketoiminnassa.

Jaa