<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=390134628368750&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

QPR mukana Gartnerin Market Guide for Process Mining 2019 -tutkimuksessa

August 12, 2019 at 2:00 PM

Helsinki 21.8.2019 klo 14.00 - QPR Software on mukana Gartnerin Market Guide for Process Mining -tutkimuksessa1, joka julkistettiin kesäkuussa 2019. Raportin on kirjoittanut Marc Kerremans, Senior Director Analyst, Gartner.

Datalähtöisen prosessien louhinnan (Engl. process mining) käyttö on viime vuosina kasvanut nopeasti. Tutkimuksen mukaan nykyisten prosessien ymmärtäminen on avain toiminnan tehostamisessa, digitalisaatiossa ja ohjelmistorobotiikan (eng. Robotic Process Automation) käyttöönotossa.

 ”Datalähtöinen prosessianalyysi on vallankumouksellinen tapa analysoida ja mallintaa prosesseja ja prosessimittareita. Perinteisiä asiakkaiden haastatteluja, aikaa vieviä ja kalliita työpajoja sekä muita kvalitatiivisia menetelmiä voidaan korvata tai täydentää automatisoidulla tiedonkeruulla. QPR:n automatisoidun prosessianalyysin avulla on helppo arvioida prosessimittareita, tunnistaa prosessien pullonkaulat, analysoida niiden juurisyitä sekä saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjäj”, sanoo QPR:n process mining -liiketoiminnasta vastaava johtaja Matti Erkheikki.

QPR:n huippuluokan organisaation toimintajärjestelmään kuuluvat ohjelmistotuotteet QPR ProcessAnalyzer (datalähtöinen prosessianalyysi), QPR Metrics (suorituskyvyn johtaminen), QPR ProcessDesigner (liiketoimintaprosessien analysointi) sekä QPR EnterpriseArchitect (liiketoiminnan mallintaminen). Kyseisiä ohjelmistotuotteita voidaan käyttää edistyneellä web-pohjaisella käyttöliittymällä, joka tukee desktop- ja mobiilikäyttäjiä. Lisäksi QPR IntegrationPlatform tarjoaa valmiit integraatiot operatiivisiin järjestelmiin.

1 Gartner Market Guide for Process Mining (June 17, 2019, ID G00387812)

Gartner Disclaimer

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

QPR Software Oyj

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessien louhinnan sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

Dare to improve. www.qpr.fi


Lisätietoja:

Teemu Lehto  
Johtaja, QPR Software Oyj
Tel. + 358 40 546 0202
Email: teemu.lehto(at)qpr.com

 

Topics: Process Mining, QPR ProcessAnalyzer, Gartner Market Guide

Palaa ajankohtaista sivulle