Tiedätkö, kuinka tehokkaasti organisaatiosi toteuttaa strategiaansa?

QPR:n konsultointimallien ja -menetelmien avulla autamme sinua konkretisoimaan organisaatiosi strategian yhteiseksi tahdoksi muuttua, tavoitteet todellisuudeksi ja todelliset prosessit näkyviksi. Luot toiminnan tuetuksi, mitattavaksi ja paremmaksi. QPR:n palveluiden avulla  strateginen hankesalkkusi saa konkreettisen ja toteutusta ohjaavan muodon, jonka avulla tulokset tukevat liiketoiminnan kasvua ja kehittymistä.
Dare to Improve.

Mitä  haluat saavuttaa strategiallasi?

Liiketoimintamallien ja toimintaympäristön analysointi tuottaa liiketoimintaan liittyviä päämääriä. Näiden päämäärien aikaansaamiseksi organisaatiot pohtivat erilaisia keinoja, siis strategioita. 

StrategiaJohda-1

Strategiset tavoitteet

Strategiseen suunnitelmaan määritetään organisaation strategiset teemat ja sen toimintaan liittyvät strategiset päämäärät tietylle aikaikkunalle. Strategian mukaisten päämäärien saavuttamiseksi organisaation toimintaa tulee kehittää.  

Strategisten suunnitelmien toteuttamiseksi organisaation tulee määrittää tarvittavat liiketoimintakyvykkyydet sekä suunnitella nämä kyvykkyydet toteuttavat prosessi-, informaatio-, tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurit. Strategisiin tavoitteisiin tarvittava kehitystyö määräytyy nykytoiminnan ja tavoitetilaan tarvittavan toiminnan välisestä erosta. Kehitystoiminnan tarve taas määräytyy tarvittavan toimintamallin (to-be) ja vallitsevan (as-is) toimintamallin välisestä eroavaisuudesta. Näiden eroavaisuuksien purkamiseksi organisaation on suunniteltava kehitys- ja muutoshankkeita. 

Strategiset kehityshankkeet

Organisaation toimintamallin kehityshankkeet suunnitellaan, niille annetaan tavoitteet, allokoidaan resurssit ja ne aikataulutetaan. Toteutus suoritetaan määritetyn tärkeysjärjestyksen mukaan ja kehitysportfoliota hallinnoidaan huomioiden toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja oman toiminnan vaikutukset. 

Strategian toteutumisen mittaaminen voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen:

  1. strategian mukaisen liiketoimintahyötyjen realisoituminen ja
  2. strategisten kehityshankkeiden toteuman mittaaminen.

Mitä tarvitset strategiasi toteuttamiseen?

Ymmärryksen päämääriin tarvittavista liiketoimintakyvykkyyksistä.

  • Jotta organisaatioisi toimintaa voidaan kehittää strategiasi mukaiseksi, tarvitset oikeat käsitteet usein erittäin monimutkaistenkin asioiden hallintaan. Kyvykkyysajattelu tarjoaa ylimmälle johdolle ja toiminnan kehittämisestä vastaaville henkilöille välineen pitää keskustelu riittävän korkealla tasolla liian syvälle yksityiskohtiin eksymättä. 

Tukea strategian toteuttamisen seurantaan

  • Kun strategiset tavoitteet on määritetty ja toimenpiteet suunnitelmien mukaan käynnistetty, on tärkeää seurata tilannetta, määrittää ohjaavia toimenpiteitä ja seurata ohjaavien toimenpiteiden vaikutusta. Onnistuneen strategian jalkauttamisen peruspilareista yksi on viestintä. On tärkeää viestiä missä kohtaa muutosta ollaan menossa ja mikä on seuraava askel.

Kyvykkyydet toteuttavan toimintamallin "design"

  • Strategisten hankkeiden sisältö määritetään nykytilan ja tahtotilan välisellä muutostarpeella. Tahtotilan kuvaamisella konkretisoidaan asiat, mitkä täytyy kussakin kyvykkyydessä muuttaa. Muutostarvetta varten nykytilaa vertaillaan tahtotilaan, ja erotus määrittää strategisille hankkeille tavoitteen. Strategiset muutoshankkeet toteuttavat tämän muutoksen muuttamalla organisaation toiminta-arkkitehtuuria.
    Lue lisää.

Mitä hyötyä hyvin suunnitellusta strategiaprosessista on johtamisen kannalta?

Perusteellinen pohjatyö strategian määrittelemiseksi auttaa tunnistamaan tarvittavat kyvykkyydet, luomaan tehokkaan seurantaprosessin ja suunnittelemaan toivotun tahtotilan.

Kyvykkyydet

  • Kyvykkyydet tuovat johdolle välineen viestiä ja hallita riittävän korkealla tasolla. Sen sijaan, että fokusoidutaan siihen, miten organisaatio tuottaa nykyiset tuotteet ja palvelut asiakkailleen, voidaan kiinnittää huomio siihen,  mitä organisaation tulee tehdä strategiansa läpiviemiseksi.

Strategian toteuttamisen seuranta 

  • Tehokas seuranta luo johdolle näkemyksen siitä, mitä se tarvitsee strategian toimeenpanon ennakoivaan hallintaan. Johto pystyy paremmin ohjaamaan strategian toimeenpanoa, ja näkee heti, jos jokin poikkeaa suunnitelmasta. Johto pystyy myös vastaamaan ketterämmin markkinoilla tapahtuviin muutoksiin. 

Kokonaisarkkitehtuuritoimintasi design

  • Uuden rakentaminen tai olemassa olevan muuttaminen tarvitsee piirustukset siitä, mitä halutaan. Organisaatioiden toimintamallin designin muodostavat kokonaisarkkitehtuurin eri osa-alueista riittävällä tasolla tehdyt kuvaukset.  Visio tulevasta muuttuu konkreettiseksi, viestittäväksi, helpommin arvioitavaksi ja näkyväksi. Oikein laadituilla ja juuri riittävälle tasolle tehdyillä kuvauksilla mahdollistetaan kehitysprojektien onnistuminen.


QPR:n ratkaisu johdon strategiatyön tukemiseen

Kyvykkyydet

QPR:n kokeneet liiketoimintakonsultit tukevat johtoa ja kehitysorganisaatiotasi analysoimaan strategisten päämäärien tuomat vaikutukset organisaation kyvykkyyksiin. Tarvittaessa tuotamme kyvykkyyskartat organisaatiollesi ja koulutamme avainhenkilöt kyvykkyysajatteluun. 

QPR tarjoaa kyvykkyyspohjaiseen toiminnan kehittämiseen metodologian ja mallinnusvälineen, jolla konkretisoit strategiset päämäärät kyvykkyyksistä teknologiavalintoihin asti.

QPR EnterpriseArchitect


Strategian toteuttamisen seuranta
 

QPR tarjoaa ratkaisuja strategian toteuttamisen seurantaan. Tuemme strategiakarttojen, strategisten liiketoimintamittarien (Key Result Indicators ja Key Performance Indicators) sekä strategisten kehityshankkeiden toteutumisen mittaamista ja tulosten viestintää läpinäkyvästi kaikille organisaation tasoille ja toimijoille. 

Lue lisää stragian toteuttamisesta täältä.

Kokonaisarkkitehtuuritoimintasi design

Kyvykkyydet puretaan auki tarkemman tason kuvauksiksi millä määritetään mm. palveluportfolio, prosessit joilla palvelut tuotetaan, toimintaan tarvittava tieto ja tietojärjestelmät sekä tarvittavat teknologiat. QPR tarjoaa konsultaatiopalveluja kokonaisuutena ja erikseen jokaiseen arkkitehtuurinäkökulmaan sekä mallinnukseen tarvittavat menetelmät ja ratkaisut 

Tutustu tarkemmin miten QPR voi auttaa sinua kokonaisarkkitehtuurin, olipa kyseessä kokonaiskuva, toiminta-, tieto-, järjestelmä-, tai teknologia-arkkitehtuurista, määrittämisessä täällä.

Asiakastarinat

"Käytämme QPR EnterpriseArchitectia pääohjelmistonamme. Se on helposti lähestyttävä ja asiapohjainen työkalu. Työskentelen sillä mielelläni, koska se ei teeskentele olevansa jotakin muuta kuin on. QPR tietää, miten tuottaa lisäarvoa, ja sen se myös tekee."

- Matti Eerola, Pääarkkitehti, St1 Nordic Oy

Customers - st1Lue asiakastarina

 

Haluatko kuulla lisää? 

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen asiantuntijoidemme kanssa. Käydään läpi yhdessä ratkaisumme osat ja etsitään teille sopiva tapa edetä strategian rakentamisessa/päivittämisessä.

Ota meihin yhteyttä