Anna strategian ohjata toimintaasi

Oletko miettinyt, mitä muutoksia organisaatiosi strategia ja sen toteuttaminen vaatii? Tiedätkö, missä kohdassa muutosmatkaa olet? Saatko viestittyä tämän muutosmatkan koko organisaatiollesi? Oletko varma, että olet vielä menossa haluamaasi suuntaan? Tiedätkö missä vaiheessa suuntaa on vaihdettava? Jos et vielä ole pohtinut näitä kysymyksiä, autamme sinua löytämään vastaukset niihin.

Mitä piilee onnistuneen strategian toteutuksen takana?

  • Selkeä suunta ja tavoitteet
  • Ketterä ja kokeileva tekeminen
  • Nopea oppiminen
  • Tehokas seuraaminen ja mittaaminen
  • Viestintä

QPR:n määritelmän mukaan strategian toteuttaminen kattaa kaikki aktiviteetit alkaen strategisten päätösten muovaamisesta strategisiksi päämääriksi ja mitattaviksi tavoitteiksi, sekä vaadittaviin muutoksiin tarvittavien toimenpiteiden määrittämisen ja niiden toteuttamisen läpi organisaation. 

Strategian avulla etsitään liiketoimintahyötyjä

Strategiseen suunnitelmaan määritetään organisaation strategiset teemat ja organisaation toimintaan liittyvät strategiset tavoitteet tietylle aikaikkunalle. Strategian mukaisten liiketoimintahyötyjen saavuttamiseksi organisaation toimintaa tulee kehittää. Kehityssuunnitelmien ja niiden toteuttamisen tulee olla ketterää, oppivaa, tehokasta ja vaikuttavaa. Kun muutos on jatkuvaa, on toteutusta pystyttävä ohjaamaan kaikilla tasoilla sulavasti ja ketterästi.

Strategian toteuttaminen ei ole yksisuuntainen tie

Eräs avaintekijä onnistuneessa strategian toteutuksessa on tieto strategian toteuttamisen tilasta, mikä pohjautuu samassa lähteessä käsiteltyyn dataan. Menetelmät, joilla delegoidaan tavoitteet organisaation yksiköille ja sen eri tasoille tiimistä yksilöön, ja joilla konsolidoidaan raportoituja tuloksia läpi organisaation ylimmälle johdolle asti, ovat kriittisiä tekijöitä strategian toteutuksen vastuutuksessa, seurannassa sekä  viestinnässä. 

Paitsi strategian toteuttamisen seuranta, on olennaista myös mitata kehityshankkeiden vaikuttavuutta. Muuttuuko toiminta strategian määrittämään suuntaan, ja tuottavatko kehitetyt kyvykkyydet haluttua hyötyä ja tulosta liiketoimintaasi?

Strategian viestintä organisaatiolle on perinteisesti ollut hierarkista viestintää johdolta alaisille. Se ei nykyään  riitä, vaan pitää miettiä viestintää vuorovaikutuksena läpi koko organisaation; myös alhaalta ylöspäin. Haluathan koko organisaation toteuttavan strategiaasi, ja se käy helpoiten kun kaikki ymmärtävät ja pystyvät ehkä itsekin vaikuttamaan strategiaan.

Autamme hahmottamaan organisaatiosi tilanteen

QPR StrategyExecution ratkaisulla organisaatiosi johto saa oikean ja ajankohtaisen näkymän strategian toteutuksen tilanteesta; sen avulla strategian toteutusta pystytään tukemaan ja ohjaamaan. Poikkeamiin pystytään reagoimaan nopeasti ja tarvittavat toimenpiteet voidaan kirjata toteuttaviksi. Korjaavien toimenpiteiden vaikutusta pystytään seuraamaan määritettyjen mittareiden avulla. 

QPR StrategyExecution on täysin käyttäjän tarpeiden mukaan joustava ja skaalautuva. Ratkaisu tukee erilaisia strategian toteutuksen metodeja, sekä erilaisia näkymä- ja tuloskorttirakenteita. Näyttävän ja helppokäyttöisen web-pohjaisen käyttöliittymän kautta jokaisella on mahdollisuus seurata tilannetta helposti ja ymmärrettävästi. 

QPR StrategyExecution -ratkaisu voidaan kätevästi kytkeä operatiiviseen toimintajärjestelmään, ja siihen liittyvään operatiivisen toiminnan tehokkuuden mittaamiseen.  

QPR Strategy Execution

QPR:n kehittämän QPR StrategyExecution -ratkaisun ja menetelmäosaamisen avulla tehdyn strategisen mittariston kautta viestit tehokkaasti koko organisaatiolle strategiasi kannalta tärkeät asiat, ja kohdistat tarvittavat toimenpiteet oikein.

QPR StrategyExecution -ratkaisussa tavoitteet ja niiden toteutumista seuraavat mittarit voidaan kohdistaa eri yksiköille ja organisaation tasoille. Vastaavasti saat tiivistetyn kokonaiskuvan organisaation strategian jalkauttamisen etenemisestä eri tasoille. Ratkaisu mahdollistaa strategian eri osa-alueiden toteuttamiseen valittujen hankkeiden suunnittelun, priorisoinnin ja seurannan.  

Yhteistyötä ja jaettua ymmärrystä tuetaan tarjoamalla mahdollisuus kommentoida ja keskustella strategiaan liittyvistä mittareista, toimenpiteistä ja tavoitteista.

QPR:n asiantuntevat konsultit tukenasi

Oikeiden mittareiden määrittäminen voi olla joskus hankalaa. Jotta asetetut tavoitteet ja niitä varten määritetyt mittarit ohjaavat toimintaa, taustalla tulee olla johtamisjärjestelmä. QPR:n konsultit toteuttavat yhdessä kanssasi tarvittavien mittarien määrittämisen ja tukevat sinua tarvittavan johtamisjärjestelmän suunnittelemisessa.

 

 

Asiakastarinat

Asiakastarina - PEAB

“The time-wise savings are really material. Now we can focus on the essentials, that is, analyzing the results and planning the needed actions.”

- Timo Laapio, Development Manager, PEAB

 

Haluatko kuulla lisää? 

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen asiantuntijoidemme kanssa. Käydään läpi yhdessä ratkaisumme osat ja etsitään teille sopiva tapa edetä strategian toteuttamisen kanssa.

Ota meihin yhteyttä