Strateginen ketteryys | QPR

You are here

Tarve

  • Miten varmistan, että hyvin suunniteltu strategia toteutetaan läpi organisaation?
  • Miten strategiaan kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet saataisiin nykyistä tehokkaammin osaksi käytännön tekemistä?
  • Mitä ja missä muutosta tarvitaan, miten se tarkennetaan riittävän ymmärrettäväksi?
  • Mitä arvoa muutos tuo yritykselle, sen organisaatiolle ja asiakkaille? Miten muutoksen etenemistä ja saavuttamista seurataan?

Ratkaisu

QPR Metrics ja UI-käyttöliittymä tarjoavat visuaalisesti tehokkaan tavan strategisten tavoitteiden ja niihin liittyvien toimenpiteiden sekä mittareiden seurantaan läpi koko organisaation. QPR:n työkalujen ja menetelmäosaamisen avulla tehdyn strategisen mittariston avulla kerrotaan tehokkaasti koko organisaatiolle, mitkä asiat ovat strategian kannalta tärkeitä ja mihin toimenpiteitä tulee kohdistaa.

Ratkaisussa tavoitteet ja niiden toteutumista seuraavat mittarit voidaan kohdistaa eri yksiköille ja organisaation tasoille. Toisaalta alempien organisaatiotasojen mittareista voidaan helposti koota tiivistetty kokonaiskuva koko organisaation strategian jalkauttamisesta. Ratkaisu mahdollistaa strategian eri osa-alueiden  toteuttamiseen valittujen hankkeiden suunnittelua, priorisointia ja seurantaa. Yhteistyötä ja jaettua ymmärrystä tuetaan tarjoamalla helppo mahdollisuus kommentoida ja keskustella strategiaan liittyvistä mittareista, toimenpiteistä ja tavoitteista.

Asiakashyöty

  • Mahdollistaa näkyvyyden strategian etenemiseen kaikilla tasoilla ja varmistaa yhteisesti jaetun ymmärryksen strategiasta.
  • Auttaa konsolidoimaan tiedon kokonaisuudeksi ja ohjaa kokonaisuuden ymmärtämisen kautta.
  • Helpottaa pureutumista yksittäisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.
  • Auttaa varmistamaan, että toimenpiteet tukevat määritetyn strategian toteuttamista.

Asiakastarina


“We chose QPR to help execute our vision of having the fastest and most reliable processes in the industry.”

- Harri Puputti, Senior Vice President, Corporate Quality 

Lataa referenssitarina (EN)

The time savings are really material. Now we can focus on the essential - that is analyzing the results and planning the needed actions."

- Timo Laapio, Development Manager, Peab Finland

Lataa referenssitarina (EN)

 

QPR Metrics for Performance Management & Strategy Execution

Lataa esitys (EN)